tisdag 12 december 2017

Oscar Properties får konkurrens av sina egna lägenheter

Nu har det börjat dyka upp lägenheter i Norra Tornen: Innovationen, det första av de två torn som Oscar  Properties håller på att bygga vid Solnabron. När jag tittade på hemnet idag så fanns där 10 lägenheter till salu i tornen som inte räknas som nyproduktion.

I forumdiskussioner har det pratats en del om hur stor andel av lägenheterna som köpts på ren spekulation där köparen tänkt sälja den vidare utan att flytta in. I en stigande marknad så kan man tjäna bra med pengar på detta med en liten insats. Om marknaden viker, som den gjort i höst, kan vinsten raskt försvinna.

Min spaning i detta är att ju fler spekulanter som vill/måste sälja nu desto tuffare för Oscar Properties att sälja kvarvarande lägenheter.

Plötsligt känns det inte fullt så illa att att de fick lite knalt betalt för Uppfinnaren1. I den här marknaden är det extra viktigt med en stark balansräkning. Förhoppningsvis kan de köpa på sig några bra projekt riktigt billigt när de svagaste spelarna tvingas sälja.

Amhult2 - ett fastighetsbolag som landat

Lundaluppen ställer frågan om man ska investera i björnen innan pälsen är skjuten? Jag antar utmaningen och har gått igenom lite siffror och planer för Amhult2.

Amhult2 är ett fastighetsbolag som utvecklar ett område om 44 000 kvm mark på f.d. Torslanda flygplats. Uthyrningen kom igång på allvar under Q2 2016 och de har sedan byggt vidare och har nu kommit drygt en tredjedel av hela projektet. Att bygga resten kommer att kosta ca 700 Mkr och ambitionen är att vara klara 2021. Bolaget är lågt belånat och räknar med att kunna lösa finansieringen med banklån. Vartefter projektet färdigställs kommer fastigheterna att kunna uppvärderas Uppvärderingen beräknas till ca 340 Mkr eller 50 kr/aktie enligt senaste värderingsunderlaget. Därtill kommer kassaflödet från färdigställda bostäder och lokaler. Det gör att bolaget landar på ca 50% belåning när projektet är färdigställt.

Bolaget anger inte driftnetto i sin rapportering. De verkar inte göra avskrivningar, istället genomförs årliga värderingar. Med det sagt så är det mått som enligt min mening bäst motsvarar driftnettot det som Amhult2 benämner Rörelseresultat. Driftnettot på rullande 12 månader är 2,27 kr/aktie. Mitt estimat för 2017 är 2,56 kr/aktie och för 2018 över 3 kr/aktie. När hela området är klart bör driftnettot ligga kring 11 kr/aktie enligt senaste värderingsunderlaget.

Framtiden

Bolaget har option att köpa ytterligare 370 000 kvm ca 200 000 kvm bostadsmark när detaljplanen gått igenom. Marken kommer att räcka till många års nybyggnation för bolaget. Detta köp är inte inräknat i belåningsgradskalkylen.

Slutsats

Bolaget har faktiskt kommit ganska långt och har numera ett stabilt kassaflöde från de delar som redan färdigställts. Eftersom bolaget utvecklar fastigheter för egen räkning så väljer jag att kalla dem fastighetsbolag snarare än fastighetsutvecklare. Bolaget bör värderas därefter.

Jag håller med om att man inte ska räkna in värdestegringar i förtid. Jag tycker därför att aktien bör värderas i nivå med EPRA/NAV, 75 kr/aktie (EK+uppskjuten skatteskuld enligt Q3-rapporten  delat på antalet aktier). Till det ska läggas årets uppvärderingar som jag uppskattar till 3 kr/aktie. Jag har då bara räknat med uppskrivning av under året utförd byggnation, inte för ändringar orsakade av marknadsförändringar. Min riktkurs för dagen blir därmed 78 kr/aktie.

Min målkurs på 5 års sikt, vid utgången av 2022, är 125 kr/aktie. Då bör nuvarande projekt vara klart och den totala uppvärderingen bör vara ca 50 kr/aktie.

Disclaimer: Jag äger aktier i Amhult2. Innan du investerar bör du bilda dig en egen uppfattning om bolaget.

torsdag 7 december 2017

Digitaliseringen i investerarens tjänst eller Hur man kan följa ett bolags utveckling mellan rapporterna

Var tredje månad sitter man som på nålar. Kvartalsrapporten närmar sig. Hur har det gått? Oron finns alltid att det finns personer med bättre information som kan agera rätt redan innan rapporten publiceras.

Du kan bli en person med bättre information! Digitaliseringen har gett nya möjligheter att med hjälp av publika data förutspå hur det gått för ett bolag. För mig började det när jag läste om hur det fanns analytiker som räknade hur många oljetankers som väntade på att lossas vid oljeterminalerna i samband med oljestatten. Om många låg i kö så kunde man dra slutsatsen att lagren skulle se mindre ut än förväntat. De kunde då gå kort innan statten och göra en snabb vinst. Om kön var borta nästa vecka så gjorde de tvärtom eftersom lagren då "mirakulöst" återhämtat sig. Jag funderade på om jag kunde göra något liknande - använda öppen information för att jämna ut det informationsövertag som proffsen har.

För egen del har jag använt metoden på Oscar Properties försäljning av bostadsrätter. Genom att över tid räkna antalet lägenheter som ligger ute till försäljning och justera för kända nysläpp så går det att få en väldigt bra inblick i hur försäljningen går. Resultatet var nedslående men metoden visade sig förvånansvärt effektiv. Notera att mina mätningar mycket väl kan innehålla fel, men på det stora hela ger de ändå en ganska bra bild över hur många lägenheter de lyckats sälja. Eller inte lyckats sälja i det här fallet. Det har varit totalstopp. Här kan man se resultatet av mina mätningar: 5-11 okt  11-20 okt  20 okt-20 nov 20 nov-12 dec (den sista gjord av sign BlackBird77).

Jag har hållit korpgluggarna öppna efter fler exempel. Oljebolaget Enquest har under hösten haft inkörningsproblem av sitt nya fält Kraken. Bolaget är skuldtyngt och har haft problem med att uppfylla sina lånevillkor mot bankerna. Detta har gjort att aktiekursen är nedtryckt och det spekuleras i huruvida bolaget kommet att klara likviditeten om upprampningen av Kraken tar för lång tid. Kraken är tänkt att fördubbla bolagets produktion, så arbetet följs med spänning.
 Forumdeltagare på Placeras forum använder siten MarineTraffic.com för att spåra när oljetankers är på väg till Kraken för att hämta oljan. 640 000 fat olja kan lagras vid fältet. Intervallet mellan tömningar kan användas för att göra skattningar av produktionen. Den 5 dec noterades att hämtningsintervallet sjunkit från drygt 30 dagar till bara 13 dagar. Sätter man samman det med officiella siffror från bolaget själv och från Brittiska myndigheter så är det troligt att fältet nu är uppe i ca 80% av full produktion.
Denna slutsats kunde dras dagen innan tankfartyget ens anlänt till fältet.

Mitt tredje exempel rör G5 Entertainment som utvecklar spel för mobiler och plattor. Deltagare på DI Börssnack använder statistik från Google Play och Apple Store för att prediktera intäkterna. Bolaget gick väldigt starkt fram till Q3 2017 men har därefter fallit tillbaka efter en svag rapport. Snacket just nu är att försäljningen i Q4 borde gått starkt med utgångspunkt från spelens listplaceringar.

Jag gillar att vanliga småsparare med hjälp av internet och publika data kan utjämna det informationsövertag som proffsen har!

Har du fler exempel på hur privatsparare använder publikt tillgängliga data för att följa ett bolags utveckling mellan rapporttillfällena?

Disclaimer: Jag äger aktier i alla tre bolagen. Exemplen ovan ska inte ses som en rekommendation att köpa eller sälja ovanstående aktier.


tisdag 21 november 2017

New Wave märkligt billig

Det är inte bara jag som tycker att New Wave är billig på nuvarande nivå. Det tycker även VD och storägare Torsten Jansson som passade på att köpa 200 000 aktier  förra veckan för drygt 10,4 Mkr.

Det talas ofta om att kläder i butik är på nedgång. New Wave säljer både till onlinebutiker och kedjor med fysiska butiker. De borde därför inte ha några problem med att konsumenterna flyttar delar av inköpen till internet.

Den 9 november kom Q3-rapporten och den innehöll både plus och minus.

+ Stark rörelsemarginal och resultat. EPS i kvartalet 1:60 (1:30).
- Svag tillväxt. Endast 2% omsättningsökning (4% i lokala valutor) är lägre än tidigare kvartal.

Vi ligger nu på EPS 5,05 kr/aktie baserat på Q3 rullande 12 månader. Vid aktuell kurs (54 kr) är P/E-talet 10,7, vilket jag tycker är lågt.

Q4 förra året gav EPS 1:90. Med tanke på att försäljning och vinst ökat hittills i år så tror jag på minst 2 kr för årets Q4, dvs EPS på minst 5:15 på helåret.

Utdelningspolicyn är att bolaget har som mål att dela ut 40% av vinsten. Med en årsvinst på 5:15 skulle det innebära 2:06 i utdelning. Jag tror att de höjer från årets 1:35 (33% av resultatet) men väljer att dela ut något mindre än 40% även i år. Någonstans i intervallet 1:60-2 kr bör utdelningen landa på. Min gissning blir 1:75.

lördag 18 november 2017

Oscar Properties rear ut

Oscar Properties har sålt en förvaltningsfastighet på Östermalm till Fast Partner för 849 Mkr. När nyheten publicerades så steg aktien flera procent - uppenbarligen var marknaden nöjd.

Jag var dock inte särskilt nöjd. Min kommentar på Placeras forum var att priset var mediokert.
I min bloggkommentar till Q3-rapporten uppskattade jag värdet till "minst 850 Mkr" vilket jag tyckte var försiktigt. Pressreleasen innehöll två tydliga tells att det inte var något toppris. Dels gav försäljningen en negativ resultateffekt visavi bokfört värde på 135 Mkr, dels så presenterades priset som "934 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 85 miljoner kronor" för att låta mindre dåligt än det var.


En som däremot var nöjd med priset var Fast Parters Vd tillika storägare Olof Johansson. Hans kommentar var "Det är billigt ur alla aspekter för ett kvarter på Östermalm, i snitt betalade vi runt 50.000 per kvadratmeter".

Jag håller med - Fast Partner drog det långa strået i den här transaktionen.fredag 3 november 2017

Incitamentsprogram i Midsona

Midsona vill emittera upp till 630 000 optioner till ledande befattningshavare i bolaget. Optionerna fördelas över tre år och tre år är också löptiden för varje option. Tillsammans utgör de ett 5-årigt program. Om optionerna tecknas blir utspädningen 1,35% för befintliga aktieägare. Lösenkursen kommer ligga kring 55 kr. Ledningen kommer att få betala för optionerna. Gissningsvis ca 5 kr per option. Vi full tilldelning och teckning så tillförs bolaget ca 38 Mkr.

Jag tycker 1,35% utspädning är i mesta laget, men i och med att bolaget får in såpass mycket cash så tycker jag det är bra. Det ger ledningen tydliga incitament att höja aktiekursen på 5 års sikt.

Jag äger en liten post i Midsona, ca 1,5% av min portfölj.

torsdag 2 november 2017

Olja

Under sommaren och hösten har petroleumlagren i USA sjunkit. Dagens statistik från Department of Energy avslöjar ett fall på 6,4 miljoner fat senaste veckan mot förväntade 4,3. Så har det sett ut i många veckor nu - fallet har varit större än väntat.

Nu börjar lagerminskningarna slå igenom i priset. Brentoljan, som tidvis handlats under 50 $/fat har letat sig över 60 $/fat sedan någon vecka och ligger nu strax över 61 $/fat. Oljaeaktierna på den svenska börsen har inte hängt med i oljeprisuppgången, men idag kom det en rejäl körare uppåt för de flesta.

Bolag % idag Kurs
Misen Energy 16,67 3,5
BlackPearl 8,57 7,6
Matra Petroleum 7,75 7,65
Lundin Petroleum 5,84 208,4
EnQuest 3,81 3,054
ShaMaran 3,64 0,57
Maha Energy 3,05 6,75
IPC 2,19 37,3
Africa Oil -0,19 10,5
Tethys Oil -0,81 61,25

Tittar man på årets utveckling så ser det annorlunda ut. Betänk att oljepriset ligger något högre idag än vid årsskiftet:

Bolag % i år
Misen Energy 34,62
Lundin Petroleum 5,2
Tethys Oil -22,22
ShaMaran -25,49
BlackPearl -31,84
EnQuest -33,35
Maha Energy -34,47
Africa Oil -42,18
Matra Petroleum -
IPC -

Matra och IPC har introducerats i år och saknar därför  jämförelsetal.

Politisk oro
 Jag vill höja ett varningens finger för några av bolagen i listan ovan eftersom de verkar i områden med hög politisk oro. Bolagen bör därför ha en lägre värdering än de övriga. Misen, med fyndigheter i Ukraina, ligger sedan oktober 2016 i tvist med sin samarbetspartner. De har inte kunnat sälja någon olja sedan dess. ShaMaran är delägare i fynd i Atrush i irakiska Kurdistan. Oljan skickas via pipeline till Turkiet. Det finns risk att Irak eller Turkiet stoppar oljan för att försvåra för Kurdistan att bli ett eget land. Africa Oil förväntas inte få igång sin produktion i Kenya förrän tidigast 2021. Dessutom är Kenya väldigt ung som oljenation, så räkna med att regler och skattenivåer är mindre stabila.

Långa ledtider för fältutbyggnad

Varje år skulle produktionen minska med 5-7 miljoner fat om inga investeringar alls skedde. Samtidigt växer efterfrågan med nästan 1 miljon fat per år. Under prisnedgången drog oljebolagen ner på investeringarna vilket har lett till att det överutbud som uppstod när oljepriset översteg 100 $/fat nu har övergått i balans.

Man kan fråga sig om överenskommelsen om produktionsbegränsningar behöver förlängas när den löper ut i vår. I konventionella fält så tar det ca 2 år att bygga ut ett befintligt fält.
För nyfunna fält, där infrastruktur måste byggas är ledtiden till produktion ca 10 år.

Exempel:
Enquests flaggskeppsfynd Kraken upptäcktes redan 1985. Utvärderingsbrunnar borrades först 2007, first oil kom i juni 2017 och full produktion i början 2018.
Lundin Petroleums nuvarande kassako, Edvard Grieg, upptäcktes 2007 och first oil kom i nov 2015 och full produktion nåddes i början av 2017.Lundin Petroleums jättefynd Johan Sverdrup upptäcktes 2010. Produktionsstart är planerad till 2019.
Africa Oil fann olja i Kenya 2010. Produktionsstart via pipeline kommer ske tidigast 2021.

Om vi inte ska få ett underskott  börjar det bli dags att öka investeringarna i konventionell olja.
Om investeringarna i konventionell olja inte ökar redan nu så är det upp till skifferoljan, med sina korta livscykel, att fylla upp mellanskillnaden.

Efterfrågan på olja är ganska oelastisk och små under- eller överskott i produktionen får stor påverkan på priset. Under lång tid har Opec med Saudiarabien i spetsen försökt agera prispoliser med måttlig framgång. På senare tid ser det alltmer ut som att skifferoljan med sina korta ledtider delvis tagit över den rollen.

De närmaste åren
Min tro är att oljepriset kommer ligga kvar över 60 $/fat och priset kan mycket väl stiga ytterligare. Jag tror på oljan de närmaste åren och ligger överviktad i oljeaktier. Jag äger EnQuest, Lundin Petroleum, Africa Oil och BlackPearl.

På lång sikt
Vi har nått den punkt där sol och vind faktiskt kan konkurrera med fossila bränslen. Priset på batterier sjunker i snabb takt. Vi kommer förmodligen att se efterfrågan börja sjunka om 10-15 år. Jag tror därför att det är viktigt att ha en exitstrategi.

tisdag 31 oktober 2017

Kommentar till Oscar Properties Q3

Oscar Properties rapporterade ett rörelseresultat på 96,4 Mkr och ett resultat i Q3 per stamaktie på 2,11 kr efter skatt och utdelning på preferensaktier. I kvartalet såldes 22 bostäder jämfört med 70 förra året.

Aktien har tagit mycket stryk med hänvisning till nedgången i försäljning och att marknaden i princip tagit tvärstopp under oktober. Patricia Hedelius på SvD varnade för balansräkningen och att stora lån går ut under 2018. En podd kallade Oscar Properties "Oscar Gå-i-putten-tis".

Låt oss titta på farhågorna lite mer i detalj:

Marknad och försäljning har tagit tvärstopp


Det stämmer. Nyförsäljningen har tagit tvärstopp för Oscar Properties. På kort sikt är det inget stort problem, men håller det i sig under en längre tid så blir det förödande. Orsaken är att marknaden har stannat upp även för begagnade bostäder och priserna har fallit tillbaka något. Tänkbara köpare till nybyggda lägenheter bor oftast redan i ett ägt boende och kan sällan sälja sitt befintliga boende förrän några månader innan tillträdet. Från det att de skriver på sitter de alltså med dubbla bostäder och därmed dubbel marknadsrisk. Det är fullt förståeligt att köparna blir försiktiga om det ser ut som att marknaden kan komma att gå ner. När de nya lägenheterna är färdigbyggda så försvinner överlappet och de blir säljbara även i en svagare marknad förutsatt att säljaren är villig att anpassa priset efter marknaden. Här ligger Oscar Properties sämre till än andra fastighetsutvecklare eftersom de har en hög prispremie på sin nyproduktion.

Pga marknadsläget har bolaget skjutit på produktionsstarten av Unité i Norra Djurgårdsstaden (46 bostäder) och  Cykelfabriken i Uppsala (103 bostäder).

En stabilt neutral eller stigande marknad behövs för att försäljningen ska ta fart igen.

Balansräkningen och lånens förfallotider

Bolaget har ett eget kapital på 1728 Mkr och lån på 3728 Mkr varav 2915 Mkr är räntebärande. Genomsnittlig räntebindningstid är 1,7 år. 1326 Mkr av lånen förfaller redan under 2018. Men det är ingen slump. Bolaget har självfallet anpassat löptiderna efter sina projekt. Av 1116 bostäder i produktion så ska 726 sålda bostäder och 45 i slutet av september ännu ej sålda bostäder färdigställas. Färdigställda sålda bostäder innebär erläggande av betalning. Bolaget har därmed betydande inflöden under 2018, och om inga nya projekt startas kommer balansräkning och skulder att sjunka betydligt. Fram till dess så är det dock fortsatt stora utflöden för pågående byggnation.

Bolaget har ännu inte tillträtt en av sina förvaltningsfastigheter med en köpeskilling på 700 Mkr.
Bolaget planerar att sälja en av sina kommersiella fastigheter, Uppfinnaren 1 på Östermalm, med en  yta på 16060 kvm. Fastigheten köptes för 650 Mkr från Vasakronan 2015. Hyran för största hyresgästen PRV höjdes från 29 Mkr/år till 40 Mkr/år i årets omförhandling. Fastigheten står antagligen för stora delar av de uppskrivningar som gjorts i år. Jag räknar med att marknadsvärdet idag är minst 850 Mkr.

Bolaget har också meddelat att de sålt av vissa projektfastigheter, Murmästaren 3 i juli för 150 Mkr och Biografen Penthouses i oktober för 125 Mkr. En lägre framtida byggnadstakt skulle innebära att bolaget kan sälja av ytterligare projektfastigheter om det skulle behövas.

Jag tycker det ser ut som att bolaget hanterar både likviditet och balansräkning. De bör därför även framöver kunna finansiera sig till en rimlig ränta.

Successiv vinstavräkning

Jag har också läst på lite mer om successiv vinstavräkning. Successiv vinstavräkning innebär att de räknar in vinst på sålda bostäder i förhållande till hur mycket av produktionskostnaderna som tagits. Om vinstpåslaget är 30% och 80% av bostäderna är sålda i ett projekt så betyder det att för varje 100 Mkr som arbetats upp så räknar de hem 24 Mkr i vinst i resultaträkningen (100 Mkr * 30 % * 80 %).
I min förhandsberäkning trodde jag något annat, men resultatet blev då orimligt högt, så jag justerade ner det för att bättre matcha bolagets egen prognos.

Min slutsats

Personligen tycker jag marknadens initiala reaktion var överdrivet kritisk. Jag passade därför på att öka mitt innehav genom att köpa 3000 stamaktier för 34,7 kr/aktie och 480 preferensaktier för 207 kr/aktie. Det har kommit en upprekyl, men jag räknar med att kursen kommer att vara turbulent en tid. Framtiden får utvisa om mitt fyndköp var rätt.

tisdag 24 oktober 2017

Inför Oscar Properties Q3

På fredag kommer Oscar Properties delårsrapport för Q3. Den senaste tiden har det talats mycket om att det är tvärstopp i försäljningen och kursen har slaktats på börsen. Igår kväll kom dessutom en vinstvarning där resultatprognosen skrivs ner med 100 Mkr. Den uppdaterade prognosen säger att rörelseresultatet väntas överstiga 400 Mkr innan värdeförändringar i  förvaltningsfastigheter. Efter Q2 var det resultatatet 261 Mkr, Q3+Q4 väntas bidra med över 139 Mkr.

Marknaden har gått hårt åt alla bostadsutvecklare, men Oscar Properties ligger i strykklass. Innan vinstvarningen såg det ut så här de senaste tre månaderna:

Quartiers -47,44
Oscar Properties -42,84
Alm -37,36
Tobin -34,22
Prime Living -27,01
SSM -26,86
JM -22,53
Magnolia -20,29
Bonava B -16,68
Besqab -16,01

Lägger man till dagens nedgång på 10,4% så summerar nedgången till 48,07% på 3 månader. Marknaden verkar ha sänkt sina förväntningar på Oscar Properties rejält!

Vad kan vi vänta oss av rapporten? Tittar man på de pressmeddelanden som kommit så framkommer följande händelser under Q3:

  • Sålt Murmästaren 3 med 23 Mkr i vinst. Vinsten togs dock med redan i Q2, så resultateffekten i Q3 blir 0. 
  • Byggstart Helix, dvs torn två av projektet Norra Tornen. Byggstart betyder att alla sålda lägenheter resultatavräknas. Vid utgången av Q2 var 51 av 137 lägenheter sålda. Tillkommer gör de som sålts under Q3. I förra veckan låg 67 lägenheter i Helix ute till försäljning vilket gör att totala antalet sålda inte kan överstiga 70. Jag höftar antalet som resultatavräknas i Q3 till 65 st. Jag antar vidare att rörelseresultatet per lägenhet är 3 Mkr. Det ger en resultateffekt på 195 Mkr. Notera att osäkerheten i denna siffra är relativt stor.
  • Förvaltningsresultat från förvaltningsfastigheter 12 Mkr. Antagande:samma som Q2.
  • Central administration -19 Mkr. Antagande:samma som Q2.
  • Jag antar vidare att det inte finns några ytterligare resultatpåverkande poster. Bolaget har dock flaggat för högre byggkostnader än beräknat. 
Vi har också följande kända händelser för Q4 att ta hänsyn till:
  • Försäljning av Biografen Penthouses med en resultateffekt på 50 Mkr.

Det ger ett rörelseresultat på 188 Mkr för Q3 med mina antaganden. Q4 måste då bidra med -49 Mkr eller bättre rörelseresultat för att nå målet. Med tanke på att det ligger en reavinst på 50 Mkr i Q4, så är det rimligt att anta att fördyring av byggen drar ner rörelseresultatet i Q3 till ca 110 Mkr.
Min bedömning är att rörelseresultatet för Q3 blir 110 Mkr.

Jag har också roat mig med att bedöma bolagets försäljning genom att titta på antalet bostäder som ligger ute till försäljning (drygt 200 st). Enligt mina beräkningar har bolaget sålt 2 lgh under perioden 5-11 oktober, exkl Cykelfabriken i Uppsala som lades ut under perioden. Under perioden 11-20 oktober ser det ut som att de har sålt 1 lgh men att 4 tidigare sålda lgh har lämnats tillbaka (två av dessa är osäkra - de skulle även kunna vara osålda lägenheter som släppts till försäljning). Nettoförsäljningen under perioden 5-20 oktober är m.a.o negligerbar, med en brasklapp för försäljningen i Uppsala. Medias bild att försäljningen står still är därmed korrekt enligt vad jag kan se.

onsdag 18 oktober 2017

Q3 Intrum

Jag har tidigare skrivit att Intrum Justitia betalade ett överpris för Lindorff. I dagens Q3-rapport ser vi effekten av det dyra Lindorffköpet svart på vitt. Omsättningen ökade 14% pro forma. Resultatet per aktie sjönk med 9% för de gamla ägarna, från 5,14 kr/aktie till 4,68 kr/aktie. För de nya ägarna, Nordic Capital, ökade resultatat eftersom Lindorff tidigare gjorde närapå nollresultat då nästan hela rörelseresultatet gick åt till räntebetalningar.

Låt oss lämna ägarna och titta på själva företaget. Verksamheten verkar gå jättebra! En omsättningstillväxt på 14% och en god rörelsemarginal gav en stark utveckling av rörelseresultatet. Pro forma har räntekostnaderna sjunkit efter den lyckade obligationsemissionen - per aktie är de dock högre än innan köpet.

Tyvärr kommer resultatet att påverkas negativt när de delar som måste säljas väl säljs.Balansräkningen ser ut som skräp. Av det egna kapitalet på 22 miljarder är 29 miljarder luft (goodwill etc). Slaktvärdet är m a o -7 miljarder.

Hade Intrum inte köpt Lindorff så är min uppfattning att resultatet per aktie blivit 6 kr istället för 4,68. Vi hade då också haft en sundare balansräkning. Aktiekursen borde ha legat kring 350 kr.

Jag tycker att rapporten var bättre än väntat. Framförallt gillar jag att tillväxten var så pass hög trots att företaget samtidigt jobbar med att slå ihop två verksamheter. Det är imponerande! För mig är en rimlig aktiekurs 290 kr idag. Jag har drygt 5% Intrum i min långa portfölj.

tisdag 17 oktober 2017

Sålt Klövern pref

Preffar
Jag har tidigare förutspått att preffar ska stiga fram till mitten av oktober pga Balders preffinlösen som frigör kapital som söker sig till andra preffar. Mina praffar har haft en stark resa sedan dess. Jag sålde Akelius pref i slutet av september. Lite för tidigt - kursen har fortsatt upp några kronor till sedan jag sålde. Idag sålde jag Klövern pref för 317:60. Jag köpte dem i början av året för 275. Lägg till tre utdelningar på totalt 15 kr så blir bruttovinsten 57:60 kr per aktie på 8,5 månad (20,9%). Inte alls illa! Nu drar jag mig ur och köper inte tillbaka förrän kursen sjunkit en bit under 300.

Portföljen
Portföljen i stort har dock inte gått särskilt bra i år. Jag ligger överviktad i olja och underviktad i industriaktier och som ni säkert vet så har industriaktierna gått på som en ångvält medan oljeaktierna sjunkit tillbaka efter förra årets starka uppgång.

lördag 14 oktober 2017

Intrum Justitias köp av Lindorff

Media har skrivit en del om att Lindorff var högt belånat när Intrum köpte bolaget. Få har dock skrivit hur belånat. Siffrorna nedan, förutom EBIT, utgår från läget vid utgången av Q1 2017. EBIT är helår 2016.

Jag har tittat på Lindorffs balansräkning och man kan konstatera att de var belånade upp till taknocken. Intrum hade 10,3 miljarder i skulder innan köpet. Lindorff 26,1 miljarder. Lindorffs egna kapital bestod mest av luft (goodwill).

Intrums marknadsvärde var 21,7 miljarder. Gör man en EV/EBIT-beräkning så ser man att EV/EBIT för Intrum var 16.

Lindorff var ju inte noterade, men om vi åsätter EV/EBIT 16 även på Lindorff så får vi ett EV på 25,3 miljarder. Justerar vi för skulder och kassa så blir marknadsvärdet på hela Lindorff blott 1,9 miljarder.

För detta skuldberg så betalade Intrum med egna aktier till ett värde av 19,8 miljarder, dvs en budpremie på 16,9 miljarder.

Det är uppenbart att Intrum betalt ett rejält överpris för Lindorff.


Men vilket pris vore egentligen rimligt? Jag utgår från ett EV/EBIT för det sammanslagna bolaget på 16. Med siffror från Pro Forma-resultaträkningen får det sammanslagna bolaget ett teoretiskt marknadsvärde på 28,7 miljarder. Därmed vore, enligt mitt sätt att se på saken, ett rimligt pris 7 miljarder. Nordic Capital skulle då fått en budpremie på 5 miljarder.

För Intrums gamla aktieägare så väntar minskad vinst per aktie.Nordic Capitals ägare skrattar hela vägen till banken.

torsdag 28 september 2017

Sålt Akelius Pref

Jag har tidigare skrivit att jag tänkt sälja Klövern pref men behålla Akelius upp till 350 kr. Akelius känns lite stabilare än Klövern då de sysslar med hyreslägenheter och har en internationell spridning medan Klövern är begränsad till Sverige och mestadels innehar kommersiella fastigheter. Efter att ha bektat även lösenpriser så har jag tänkt om.

Akelius står nu högre än den långsiktiga lösenkursen. Idag är den 375 kr, 2019 sänks den till 345 och  2024 sänks den till 330 kr. Kursen har nu krypit över 330 kr. Lite för dyr tycker jag, och sålde igår för 332 kr.
Har kvar Klövern pref, men funderar starkt på att sälja även den. Kan dock tänka mig att avvakta en något högre kurs än dagens 313 kr. Lösenkursen för Klövern pref är 500 kr, så den lär inte bli inlöst - då är det billigare för Klövern att köpa tillbaka den över börsen.

Apropå fastigheter: Styrelseordföranden i Oscar Properties greps av polisen för insiderbrott i början av veckan. Idag, torsdag kom ett telegram från nyhetsbyråerna. Oscars aktiekurs har sjunkit drygt 10% innan det blev känt, och ytterligare 2% idag. Finansinspektionen var inte nöjda med att Ola Rollens klammeri med norska rättvisan inte redovisades prompt. Undrar vad de tycker om det här?

söndag 10 september 2017

Så mycket dyrare blir ISK och KF

Regeringen vill genomföra vänsterpartiets förslag att höja skatten på ISK och KF. Höjningen innebär att schablonintäkten höjs från statslåneräntan + 0,75% till statslåneräntan + 1%. Det är oklart huruvida golvet på 1,25% höjs. Jag har sökt men inte funnit något svar.

Hur påverkar det oss sparare?

Låt oss räkna hur mycket skatten höjs för en sparande på 1 miljon.

Statslåneräntan har varit så låg att nuvarande skatten baseras på golvet på 1,25%.
 Det innebär att varje miljon ger en schablonintäkt på 12500 kr och med kapitalskatten 30% så blir skatten 3750 kr.

Om vi räknar med att även golvet höjs och att statslåneräntan ligger kvar under gränsen så kommer schablonintäkten bli 1,5%. Det ger en shablonintäkt på 15000 kr och en skatt på 4500 kr.

Höjningen på 0,25 procentenheter vid beräkning av schblonintäkten ger alltså en skattehöjning på 0,075 procentenheter eller 750 kr per miljon och år.


lördag 9 september 2017

Preffar (Balder/Akelius/Klövern)

Balder löser in sina preferensaktier i mitten av oktober. Det betyder att många utdelningsportföljer kommer att söka sig till andra, alternativa preffar. Jag har inga Balder pref, men jag har 1000 vardera av Akelius pref och Klövern pref. Båda har gått starkt i år och ökat drygt 8% samtidigt som de gett 5 kr/kvartal i utdelning. Ganska bra avkastning med tanke på att preffar påminner mycket om obligationer.

Min uppfattning är att fastighetspreffar kommer fortsätta stiga fram till mitten av oktober pga Baldereffekten om inget oförutsett inträffar på finans/fastighetsmarknaden.

Jag har i ett tidigare blogginlägg sagt att jag planerat sälja Klövern pref när den nådde 300 förutsatt att jag hittade något intressant case att hoppa på istället. Det blev inte så och min nya plan är att jag ska sälja Klövern pref i mitten av oktober. Akelius pref tänker jag behålla, men om kursen stiger till 350 så kommer jag sälja av även den.

Hur tänker du agera med tanke på inlösen av Balder pref?

lördag 19 augusti 2017

Uppdatering New Wave efter Q2-rapporten

I torsdags kom New Wave med sin rapport för Q2. 
Resultatet för Q2 var hyfsat, med en omsättningsökning på 9% och ett rörelseresultat på 111 Mkr. Lägre omsättning men bättre resultat än jag trodde, så jag skruvar ner omsättningsförväntningarna och skruvar upp marginalförväntningarna. Min tolkning av rapporten är att de nya produkterna successivt kommer att öka top line, men att det kommer att ta längre tid än jag trodde inför Q2.

Min uppdaterade prognos för 2017 är att omsättningen ökar 10% med en rörelsemarginal på 8%. Det skulle ge en omsättning på 5760 Mkr och ett rörelseresultat på ca 461 Mkr. Nettoresultatet tror jag hamnar kring 320 Mkr (277 Mkr 2016) eller 4,82 kr/aktie (4,16 2016). P/E på 14 ger motiverat värde 67:50 kr/aktie, dvs en uppsida på 24% från dagens kurs på 54:25 kr.

Så tycker och tror jag.  Marknaden och verkligheten håller inte alltid med mig.

onsdag 9 augusti 2017

Uppdatering New Wave inför Q2-rapporten

New Wave rapporterar Q2 nästa torsdag, 2017-08-17. Jag har uppdaterat min prognos efter Q1-rapporten och tycker att aktien ser köpvärd ut. Resultatet för Q1 var starkt, med en omsättningsökning på 12% och ett rörelseresultat på starka 43 Mkr. Företaget satsar nu på flera nya produkter vilket gör att jag tror att top line fortsätter växa, dock med lägre marginaler på grund av kostnader för marknadssatsningar för de nya produkterna.

Min prognos för 2017 är att omsättningen ökar 12% (upp från 8% inför Q1) med en rörelsemarginal på 7,8% (ner från 8%). Det ger ett rörelseresultat på ca 450 Mkr (samma som tidigare prognos). Nettoresultatet tror jag hamnar kring 310 Mkr (samma som föregående prognos) eller 4,67 kr/aktie. P/E på 14 ger motiverat värde 65 kr/aktie, dvs en uppsida med 16% från dagens kurs på 56 kr.

Ett rörelseresultat på 105 Mkr i Q2 är i linje med min prognos. Högre än så innebär ytterligare uppsida.

Så tycker och tror jag.  Torsdag nästa vecka får vi se vad företaget presterat och marknadens reaktion.

fredag 28 juli 2017

Nystart av bloggen

I vintras började jag blogga lite och lade upp mina alster på en egen sida på kanaljen.ownit.nu. Det var lite knöligt att göra allt själv och efter några inlägg kom jag av mig.
Nu har jag tänkt göra en nystart och har flyttat till blogspot för att underlätta administrationen. Jag har lagt upp mina gamla inlägg. Det ser ut som att de är skrivna i juli, men det är de alltså inte. Jag har därför märkt mina gamla inlägg med det datum de ursprungligen publicerades.

New Wave Group - skrivet 2017-03-27

Jag tänkte dela några tankar om New Wave Group, som är mitt största innehav. Placera publicerade nyligen en analys där de beskriver bolaget rätt bra, så det slipper jag. Deras slutsats var att aktien efter en stark uppgång under 2016 borde gå in i en lugnare fas från kursnivån 66:75 kr. Aktien fortsatte upp till 69 kr för att sedan falla tillbaka. I fredags stängde den på 59:75 kr. Idag kom Börsveckan med sin analys och motiverad kurs 77 kr. Aktien steg till 61 kr.
 
Min prognos för 2017 är att omsättningen ökar 8%, rörelsemarginalen stiger något till 8%. Det ger ett rörelseresultat på ca 450 Mkr (400). Antag att Övriga kostnader stiger 10 Mkr. Då hamnar nettoresultatet på ca 310 Mkr (276) eller 4,67 kr/aktie (4,16). P/E på 14 ger motiverat värde 65 kr/aktie. Med mina antaganden finns ingen större uppsida i aktien.

Det finns ett säsongsmönster i vinstgenereringen. Q1 brukar ligga kring noll i vinst, därefter ökar vinsten varje kvartal och Q4 genererar nästan halva årsvinsten. Det finns ingen anledning att tro att mönstret kommer brytas. Jag förväntar mig därför ett resultat kring noll även för årets första kvartal. Däremot är det intressant att se hur omsättningen utvecklas. Blir det en bra omsättningsökning och en mindre vinst så kan det finnas anledning att höja prognosen. Q1-rapporten kommer 26 april.

Och vikten? Senaste invägning 87,4 kg. Startvikten var 89,4 kg och målvikten är 82 kg.

En tung vecka - skrivet 2017-03-01

Invägning igår efter en vecka med 3 semlor, tårta och inte så mycket träning. Resultatet? Jag hade gått upp 1,3 kg mot förra veckan till 90,7 kg. Samtidigt hade min KF tappat 2% (dagens uppgång ej inräknad). En tung vecka med andra ord.

Men några ljuspunkter finns det ändå. Pensionsportföljens satsning på aktier från utmaningen blev en fullträff. Både SEMCON och SWEDOL levererade bra rapporter under februari och SEMCON är nu såld med en vinst på 19%. SWEDOL, som är upp 11%, får stanna i portföljen ett tag till. Köpt G5 Entertainment (159 kr) från Utmaningens marsval och Kungsleden (51:15 kr) då jag tycker substansrabatten blivit väl stor. Rabatten beror delvis på bolagets nyemissionsplaner. Det finns indikationer på att flera storägare kan komma att rösta nej. Båda är tänkta som korta placeringar med ny utvärdering i slutet av mars månad.

I KF:en köpte jag BTS (79:25) och Resurs Holding (55:75) från Utmaningens marsval. Ska bli spännande att följa hur de klarar sig.

Vårens utmaning och ATH i KF - skrivet 2017-02-21

Jag har bestämt mig för att gå ner några kilon under våren. Planen är att gå ner 2 kg per månad eller ett halvt kilo per vecka. Tanken med en ganska moderat nedgångstakt är att jag inte ska behöva svälta mig – bra nyttig mat och lite motion borde räcka. Min startvikt, mätt i morse, var 89,4 kg. Målet är att nå 82 kg till midsommar. Aktuell vikt kommer att redovisas löpande.

Hur går det för aktierna då? I pensionsportföljen har Semcon och Swedol hoppat upp bra efter rapporterna och ligger nu +18% resp +11% sedan köpet för bara 3 veckor sedan. Mycket bra!

I KF:en blev det all time high idag och värdet passerade 5 Mkr för första gången. Hurra! Jag har sålt av större delen av innehavet i BlackPearl i samband med förra veckans uppgång. Nästa rapporttillfälle är redan på onsdag. Om oljepriset börjar stiga, om aktien sjunker tillbaka eller om utbyggnadsfas 2 av Onion startas så gör jag en ny värdering av läget. Försäljningen gör att jag sitter med drygt 400 000 i kontanter. Hittar jag inget bättre case under veckan så kanske jag hämtar inspiration från marsvalen i tävlingen Utmaningen 2017 (länken pekar på februarivalen).
Dagens mini-analys: Götenehus

Jag har kikat lite på trähustillverkaren Götenehus som redovisar Q4 i övermorgon, 2017-02-23. Min bedömning är att röreslseresultatet för Q4 blir 18 Mkr, resultat efter skatt 13 Mkr eller 15 öre/aktie. Jag har räknat med omsättning +20% mot förra året (i nivå med tidigare kvartal) och rörelsemarginal 5,9% (i nivå med föregående kvartal). Det ger en total årsvinst på 43 öre/aktie. Aktien stängde på 4:61 idag. Ser billigt ut om man jämför med verkstäderna. Lägenhetsbyggarna ser dock betydligt attraktivare ut nyckeltalsmässigt. Dessutom är omsättningen i aktien låg vilket gör att även relativt små köp kan ge stor påverkan på kursen. Jag äger inte aktier i Götenehus.

Stockholmsbörsens första REIT - skrivet 2017-02-15

För knappt två månader sedan noterades den baltiska börshandlade fonden Baltic Horizon på stockholmsbörsen. Fonden investerar i fastigheter i de baltiska huvudstäderna inom kontor och handel. Kontorsgästerna är till stor del svenska och multinationella företag, såsom SEB, G4S och Swedbank. Intresset vid introduktionen var svalt – i den emission som hölls i samband med introduktionen tecknades endast 15 miljoner av de 37-59 miljoner andelar som erbjöds. Kursen sjönk snabbt från introduktionskursen, tillika NAV-kursen, på EUR 1.3456 (Avanza och Nordnet angav 13:70 SEK), ner till ca 12 SEK och ligger nu ännu något lägre. Fonden har som mål att hålla en belåningsgrad på 50% och delar ut 80% av det fria kassaflödet kvartalsvis. Utdelningen i februari 2017 var på 2,4 eurocent, eller 0:23 SEK, per andel. Det ger en direktavkastning på 8%. Närmast jämförbara papper är högutdelande fastighetsbolag som Saltängen, Kallebäck, Delarka, Link Prop eller Bonäsudden. Eller preffar såsom Akelius, Klövern Pref, Amasten Pref, Corem Pref. Fördelen jämfört med de svenska högutdelarna är att Baltic Horizon har 8 fastigheter (9 st från 31 mars 2017) medan de svenska högutdelarna ofta bara har en. Fördelen jämfört med Preferensaktierna är att andelarna är fulla ägarandelar vilket innebär att framtida hyreshöjningar leder till höjd utdelning. Man får också en exponering mot Euron (de baltiska staterna använder Euro) och mot Euroräntan. Valutaexponeringen kan slå åt båda hållen. Min uppfattning är att kronan på sikt borde stärkas något mot Euron vilket i så fall vore negativt för kursen på Baltic Horizon mätt i SEK. Å andra sidan är direktavkastningen på fastigheter högre än i Sverige. Jag tror inte man ska räkna med några större kursrörelser uppåt de närmaste åren, men även om kursen står stilla så är direktavkastningen så pass hög att jag tycker att om man är långsiktig så kan man gott lägga en liten del av sina fastighetspengar i högutdelaren Baltic Horizon. Idag kom en NAV-uppdatering och fondvärdet i januari var (1,3516 euro/andel * 9:45 Euro/SEK =) 12:77 SEK/andel enligt IFRS (försiktighetsprincipen) och (1,489 euro/andel =) 14:07 SEK/andel enligt branschorganisationen EPRA:s värderingsmodell. Senast betalt var idag 11:73 SEK/andel. Det innebär att substansrabatten är 8% (eller nästan 17% för de som hellre använder EPRAs värderingsmodell). Jag äger andelar i Baltic Horizon.

Ett annat bolag som är intressant är East Capital Explorer (ECEX). Bolaget har tidigare haft ett väldigt dyrt förvaltningsavtal som gjorde att bolaget egentligen fungerade som vinstgenerator åt förvaltningsbolaget. ECEX har sagt upp avtalet och sköter numera förvaltningen i egen regi. Det som gör ECEX intressant är att det är i omstöpning från att till största delen investera i börsnoterade aktier nu flyttar över en allt större del av sitt kapital till fastigheter, samt i onoterade och noterade bolag i Baltikum, Ryssland och på Balkan. Det gör att ECEX är ganska lik Baltic Horizon, eller kanske som en blandning mellan en östeuropafond och Baltic Horizon. Substansrabatten är ca 22% (Beräknad med NAV 9,67 euro/aktie vid årsskiftet, dagens eurokurs 9,45 och dagens aktiekurs 71 kr). Bolaget gör löpande återköp av egna aktier i syfte att minska substansrabatten. Fördelen är att substansvärde/aktie ökar för kvarvarande aktier. Nackdelen är att den fria floaten minskar; om bolaget fortsätter dammsuga marknaden finns det risk att aktien blir illikvid längre fram. Jag tycker aktien ser intressant ut i ett kort-medellångt tidsperspektiv. Den nya strukturen är för ung för att man ska kunna sia på lång sikt. Om man köper bör man följa upp bolaget och dess marknad löpande. Jag äger aktier i ECEX.

Ett fantastiskt 2016 för oljan - skrivet 2017-02-11

I slutet av 2014 påbörjade jag min oljestrategi. Oljepriset stod i fritt fall och oljeaktierna föll som knivar. Jag tänkte att nedgången nog var tillfällig och inom ett år kommer oljepriset att ha återhämtat sig. Men hur skulle jag kapitalisera på oljeprisets fluktuation med låg risk? Vi känner ju alla till tumregeln att man aldrig ska försöka fånga en fallande kniv och att det är bättre att vänta tills trenden vänt. Jag är ingen fena på teknisk analys, så jag har ingen aning om hur man ser skillnad på en rekyl på vägen ner och en äkta trendvändning. Så istället bestämde jag mig för att sprida ut köpen i tiden och köpa så länge det gick ner och en bit in i uppgången. Jag handlar mest på Stockholmsbörsen så när jag skulle välja aktier så föll valet på BlackPearl, Enquest och Africa Oil. Jag ratade Lundin Petroleum inte på grund av att jag tyckte aktien var dålig. Tvärtom, den var för bra och hade inte alls fallit lika mycket som de andra. Senare visade det sig bero på att Statoil tankat aktier, men det visste jag inte då. Jag ägde dock redan en del LUPE som fick stanna i portföljen pga potentialen i Johan Sverdrup.

Kriterierna för mitt urval var att aktierna skulle ha en tillräckligt stark ekonomi för att överleva nedgången utan att hamna i trångmål eller behöva genomföra en nyemission. Den politiska risken fick inte vara för hög (bye bye DNO och Shamaran). Hävstången mot oljepriset fick inte vara för låg (bye bye Tethys och LUPE). Här följer en presentation av mina val:

BlackPearl utvinner tung olja i Canada. Bolaget har låg skuldsättning och deras fält är i tidig produktionsfas, dvs de har många produktiva år framför sig. Tyvärr betingar den tunga oljan ett lågt pris, men låga produktionskostnader gör att kassaflödet ändå är ok. De producerande fälten är i en uppbyggnadsfas, så i den takt finansiering kan erhållas till en rimlig kostnad så kommer utbyggnad att ske. Det som fick mig att fastna för bolaget var dock den dolda tillgång som finns i Blackrod. En halv miljard fat – ungefär lika mycket som LUPEs andel i Johan Sverdrup. Dock så är tillgångarna inte alls jämförbara kvalitetsmässigt. Johan Sverdrup är lönsamt vid ett oljepris på 25$/fat medan Blackrod behöver ca 60 $/fat. Men för mig som trodde på en återhämtning upp till 100 $/fat så såg BlackPearl väldigt aptitlig ut.

Enquest affärsidé är att driva oljefält i Nordsjön som är i slutet av sin livslängd. Bolaget är högt belånat och kräver ett högt oljepris för att pengarna ska räcka till att betala lånen. Den höga belåningen ger en enorm hävstång, men även en högre risk. Det som fick mig att våga satsa på Enquest var att de hade låst försäljningspriset på större delen av sin produktion till 69$/fat för hela 2015. De hade m.a.o en uthållighet som enligt mig skulle räcka gott och väl genom den, som jag trodde, kortvariga prisnedgången.

Africa Oil saknar produktion men har stora fyndigheter i Kenya. Utbyggnaden väntar på beslut och byggstart av en pipeline som kan frakta oljan från oljefältet i inlandet till kusten. Då var förväntad produktionsstart planerad någonstans 2019-2022. För mig innebar det att oljepriset skulle hinna vända upp innan Africa Oil behövde ordna finansiering för utbyggnaden och finansieringen skulle därmed kunna ske till fördelaktiga villkor.

Pga den långa tiden till produktionsstart så ansåg jag att hävstången var lägre i Africa Oil och risken/hävstången lite väl hög i Enquest. Jag valde därför att köpa aktier i de ungefärliga proportionerna 45% BlackPearl, 35% Enquest, 20% Africa Oil. Köpen skedde dels i min då nystartade pensionsportfölj, dels i min KF. Jag gör en årlig avsättning till pensionsportföljen i slutet av varje år via mitt jobb. I min KF gjorde jag inköp med ungefär 1/5 av pengarna var 3:e månad. I slutet av 2015 var jag färdiginvesterad i min KF och hade köpt för 2 årsavsättningar i min pensionsportfölj. Problemet var bara att nedgången inte var slut! Som så många gånger förr hade jag gått in för tidigt och dessutom underskattat kraften och varaktigheten i nedgången. När oljepriset bottnade ur strax under 30 $/fat i början av 2016 så skrapade jag ihop de kontanter jag hade och gjorde ett halvt köp till min KF. Priserna var nu så låga att jag fick lika många aktier som vid de ordinarie köpen några månader innan. Hela min pensionsportfölj och ungefär 1/3 av min betydligt större KF bestod nu av oljeaktier. Sett till inköpskostnad så var det snarare 2/3. Konstigt nog kände jag mig inte alls orolig trots att jag låg 60% back i min oljestrategi. Jag visste att oljepriset skulle stiga igen. Till slut så måste frånvaron av investeringar slå igenom i minskad produktion och när det blir underskott så stiger priserna. Jag visste också att ju längre tid det tog, desto mer eftersatta inesteringar och därmed större prisuppgång. Jag visste att mina bolag skulle överleva längre än konkurrenterna (ok, kanske inte Enquest, men de hade fallit hårdast och deras andel hade därmed sjunkit).

Så, äntligen, i februari 2016 vände oljepriset och aktierna började stiga. Framåt sommaren hade prisuppgången i oljan mattats av när Brexit slog ned som en bomb. Britterna hade röstat för ett utträde! Jag passade på att köpa lite SHB och SEB. 7% direktavkastning på storbankerna var helt enkelt för lockande trots ev risker pga Brexit. Under hösten kompletterade jag med både Swedbank och Nordea.

Jag hade följt utvecklingen på oljefälten i USA och noterade att break even för shale oil hade sjunkit från 60+$/fat till 45-50 $/fat. Shale oil har betydligt kortare ledtider än andra typer av fält och producenterna är pressade vilket betyder att de inte har de finansiella musklerna att vänta in högre priser. Så fort det blir lönsamt så börjar de pumpa. Under prisnedgången hade USA-produktionen fallit ca 2 miljoner fat/dag. Det finns dock gott om kapacitet att snabbt höja produktionen igen när priset stiger. Det innebär att USA agerar prisregulator och jag omvärderade målnivån för oljeprisets återhämtning. Min nya uppfattning är att oljeprisets jämviktsläge ligger kring 60-65$/fat. Jag minskade lite i BlackPearl som nu stod i 6:75 kr, i nivå med mitt GAV i min KF, för att finansiera köpen av bankaktier jag nämnt tidigare.

Efter semestern lugnade det ner sig och oljepriset fortsatte att ticka uppåt i Jenka-takt under hösten. Två steg framåt och ett tillbaka. I slutet av september kom nästa chock. Nyemission i Enquest! Jag visste att det inte såg jättebra ut, men bolaget hade skrytit med hur mycket de sänkt sina kostnader så jag trodde att de skulle klara sig. De föll på sina covenants (lånevilllkor) pga den kraftiga förseningen i produktionsstarten av Kraken-fältet. Den FPSO (fartyg för lagring av olja till dess att ett tankfartyg kan hämta den) som beställts var fortfarande inte klar! Kassaflödet var för litet i förhållande till skulderna/ränteutgifterna och bankerna hotade att säga upp lånen. Bolaget presenterade en ny finansieringsplan som innebar en nyemission på 800 Mkr och ett obligationslånen förlängdes med tilläggsklausulen att räntan inte skulle betalas ut utan ackumuleras så länge oljepriset ligger under 65 $/fat. Jag hade nyligen omvärderat min tro på oljepriset, så i mina ögon såg det inte alls bra ut. Jag sålde hela mitt innehav i alla portföljer, 104 000 aktier, till förlust efter att ha gått igenom finansieringsplanen. Kursen stod i 2:94 SEK och jag hade ett gav på nästan 4 SEK. Kanske inte ett jättebra beslut, men det kändes rätt just då. Nyemissionen blev lyckad, obligationsinnehavarna gick med på (de i mitt tycke kassa) villkoren. Deras FPSO är nu färdig och på sista benet i sin resa till Kraken-fältet. Produktionsstarten är nu bara veckor bort. De som köpte mina aktier är säkert nöjda, kursen är nu drygt 5 kr.

Av mina kvarvarande två aktier hade BlackPearl gått fantastiskt medan Africa Oil släpade efter. Mina övriga innehav hade också gått starkt under året och min KF slog nya rekord varje vecka. På det hela taget var jag ganska nöjd med utvecklingen. I USA böljade striden mellan Trump och Clinton. Det verkade dock relativt säkert att Clinton skulle vinna, så jag höll mig lugn. Inför valet såg jag till att inte ligga all in så att jag skulle ha möjlighet att köpa billigt ifall börsen hickade till i samband med valet. Och hickade gjorde den när Trump oväntat vann. Fast tvärtom mot vad jag hade förväntat mig. Så det blev inga inköp till rea-pris. Oljeaktierna toppade i december och har backad sedan dess. I januari 2016 sålde jag alla BlackPearl i Pensionsportföljen. Kursen hade fallit från toppen på 13 kr till 11:xx kr, men jag gjorde ändå en rejäl vinst. Se inlägget från i onsdags för totalresultatet i Pensionsportföljen. Men hur gick det i min KF? Pga det sista tilläggsköpet när kursen stod som lägst så hade jag ett lägre GAV i KF:en än i Pensionsportföljen. Förlusten i Enquest i min KF slutade på 13 074 kr. Efter uppgången tyckar jag att jag ligger lite väl tung i BlackPearl trots att jag sålt dem i Pensionsportföljen. Övriga oljeaktier syns i utdraget nedan, som visar mina 5 största innehav i min KF:
 Som motvikt visar jag även de största sänkena:
 Som synes så är vinsten av min oljestrategi (190 034 + 31 841 – 13 074) ca 209 000 kr i min KF och 120 000 kr i Pensionsportföljen. Notera att jag då inte räknar med LUPE eftersom den inte ingick i själva strategin.
Och, bara för att den är så fantastiskt vacker, så visar jag ettårsgrafen för min KF:

 Verkligheten är inte riktigt lika vacker. Innan uppgången så hade värdet gått ner ganska kraftigt. Treårsgrafen visar utvecklingen över hela perioden jag implementerat min oljestrategi.

Som ni kan se så underpresterade jag rejält från det att jag började med min oljestrategi ända fram till sensommaren 2016. Under 2016 gick även flera av mina andra större innehav starkt, främst New Wave, Bure, Lundin Mining(såld), Volvo och Sandvik(såld). Litet eller inget innehav i fjolårets sänken Ericsson, HM och Telia skadade inte heller. (Merparten av mina HM köptes i november 2016.)
Slutsats
Trots den fantastiska uppgången i BlackPearl på 216% det senaste året så har min oljestrategi inte blivit den succe som jag hoppades på. I själva verket så står New Wave, Bure, LUPE och Lundin Mining för nästan 4 gånger så stor vinst i min KF som trion BlackPearl/Enquest/Africa Oil. Ett problem har varit att scenariot inte utspelat sig som jag förväntade mig. Återhämtningen har skett till en lägre prisnivå. Det största misstaget jag gjorde var att jag började för tidigt. Om jag börjat 3 eller 6 månader senare så hade vinsten blivit betydligt större. Men det är lätt att vara efterklok. Just nu är jag ändå nöjd med hur det gått så här långt. Jag funderar på om jag ska sälja trots den relativt kraftiga nedgången i BlackPearl sedan toppen i december 2016 eller om jag ska ligga kvar och invänta en återhämtning.
torsdag 27 juli 2017

Hur en nedgång ändå kan vara en vinst - skriven 2017-02-08

Jag har flera portföljer. Hos Avanza har jag f n 3 st, en KF och två pensionsportföljer. Den ena pensionsportföljen är ett gammalt pensionssparande dit det inte sker några avsättningar. Det är också relativt litet i storlek. Den andra pensionsportföljen är kopplad till min nuvarande anställning och är större. Den är bara 3 år gammal men växer relativt snabbt eftersom jag löneväxlar maximalt. Avsättningen är drygt 200 000 SEK/år. Störst är dock min KF där jag har mitt huvuddelen av mitt sparande.
Förra året, 2016, gick det bra för mig. Min största portfölj, KF:en, steg över 50%. Mer om det i senare blogginlägg. I det här inlägget vill jag berätta om den portfölj som gick allra bäst, nämligen min pensionsportfölj. Jag har tagit en ögonblicksbild av utvecklingen det senaste året.


Figur 1: Pensionsportföljens utveckling senaste året


Det ser väldigt imponerande ut. Hur lyckades jag med en så spektakulär utveckling? Jo, med en ren oljebolagsportfölj. Portföljen bestod helt av BlackPearl, Enquest och Africa Oil. Betraktar man 3-årsgrafen så är resultatet inte lika imponerande.


Figur 2: Pensionsportföljens utveckling senaste tre åren

-19% men ändå en vinst på 120 000. Hur gick det till? frågar sig vän av ordning. Svaret är att jag gjort tre rejäla insättningar, en i slutet av vardera 2014, 2015 och 2016. Inköpen gjordes i slutet av 2014 och i slutet av 2015. Första årets insättning hade gått ner drygt 50% när andra årets insättning kom. Efter inköpen i slutet av 2015 hade jag 3-dubblat mitt innehav i antal aktier. Nedgången fortsatte i början av 2016 och när oljan bottnade strax under 30$ fatet låg jag 220 000 back. Därefter har uppgången varit kraftig. Trots att kurserna fortfarande är 19 % lägre än i slutet av 2014 så ligger jag ändå 120 000 plus pga av de billiga köpen i slutet av 2015.
Enquest sålde jag med förlust när nyemissionen annonserades i september 2016. Bolaget är väldigt högt belånat och har dessutom höga kostnader per fat om man räknar in investeringskostnaderna. Bolaget sade sig inte ha kassaflöde till räntor och amorteringar på sina obligationslån om inte oljepriset stiger över 65$/fat. Kändes lite väl riskabelt för min smak. Det kändes bra för stunden för att få ner risken men med facit i hand hade det varit bättre att behålla dem. I januari 2017 sålde jag även BlackPearl. Med väldigt god vinst! Istället köpte jag Klövern pref, som jag tyckte hade fallit lite väl mycket jämfört med övriga fastighetspreffar. I början av februari kompletterade jag med två aktier från Utmaningen 2017, Semcon och Swedol. Pensionsportföljen innehåller nu följande mix:


Figur 3: Pensionsportföljens nuvarande sammansättning

Ganska defensivt för stunden. Notera att senaste årsinsättningen fortfarande är nästan orörd. Om det varit min enda portfölj hade den varit alldeles för koncentrerad, men min KF innehåller ca 20 olika aktier så jag känner mig bekväm totalt sett. Tanken är att Semcon och Swedol ska säljas i slutet av månaden och jag tänker då köpa in andra aktier från Utmaningen, ca 100 000 per aktie. Mitt urval kommer att göras på grundval av de analyser deltagarna gör. Dock så krävs att aktien är så pass likvid att det går att göra ett köp för 100 000 utan att aktien sticker iväg för mycket. För Klövern pref har jag ett kursmål på 295-300. När aktien når det målet, om jag ser att räntan börjar sticka eller om jag snubblar över ett tillräckligt starkt alternativt case så säljer jag. Hoppas att Klöverns VD, Rutger Arnhult, håller sig i skinnet tills dess.