tisdag 14 maj 2019

Hoist Finance

Hoist Finance jobbar med skuldindrivning av konsumentkrediter. Aktiekursen har drabbats hårt av höjda riskvikter och NPL backstop. NPL (Non-Performing Loans) backstop innebär i korthet att EU beslutat att NPL efter ett par år räknas till noll i kapitaltäckningsberäkningar. Syftet är att inte låta europas banker gömma sina dåliga lån för marknaden. Eftersom Hoist, till skillnad från sektorkollegan Intrum, är en bank så gäller de nya reglerna Hoist. Dessutom höjdes riskvikten för NPL från 100% till 150%. Sammantaget är det här ett mycket hårt slag mot Hoist där alla lån är NPL och inte bara en liten del. Kursen har därför fallit över 50% sedan september 2018. I december 2018 meddelade Hoist att utdelningen ställs in under två år. Aktien föll 30% på en dag.
Hoist har tagit fram en åtgärdsplan för att minska inverkan av de nya reglerna på avkastningen. Åtgärderna är bl a värdepapperisering av kreditportföljer och införandet av en egen värderingsmodell för NPL. Värdepapperisering kan genomföras ganska snabbt men att få en egen värderingsmodell godkänd beräknas ta 2-3 år.

Q4 2018


Bolaget avslutade 2018 med ett Q4-resultat som ökade 69% från året innan. En riktig rökare kan tyckas, men Pareto var inte nöjda.


Q1 2019

Jag tycker Hoist levererar en stark rapport!

Intäkterna ökar 13% och kvartalsvinsten ökar 12% mot förra året och vinst på rullande 12 mån är 6:49 kr/aktie. Bra siffror!

Marknaden kommer fokusera mycket på arbetet att motverka effekterna av ändrade regler.

Så här skriver VD om regelarbetet:

"En av de viktigaste åtgärderna för att ta itu med både ökade riskvikter och NPL backstop är att värdepapperisera en del av NPLerna. Vi har gjort goda framsteg sedan årsskiftet och är över-tygade om att vi är på rätt väg mot en hållbar affärsmodell i en miljö av NPL backstop-regelverk."

"Arbetet att implementera de mest kostnadseffektiva åtgärderna [...] fortsätter,"

Min tolkning är att åtgärderna kommer att motverka effekterna men inte helt. Bolagets finansiella mål är minst 10% tillväxt och minst 15% avkastning på eget kapital. Avkastningsmålet sänktes från 20% pga de nya reglerna. Hoists egen uppfattning är m a o att de nya reglerna sänker avkastning på eget kapital med 5 %-enheter på sikt.

Mikael Syding, Anna Svahns pojkvän, brukar poängtera att ett bolags värde är summan av kassaflödena. Här har vi ett case där värde och pris skiljer radikalt - förutsatt att bolaget lyckas hålla avkastning på eget kapital på en hyfsad nivå trots ändrade riskvikter.

Risker


Hur ser förutsättningarna ut för att nå målet? Finns det något som kan slå undan fötterna?

Jag gjorde en snabb SWOT-analys för att få en överblick:

Styrkor:  Svagheter:
Lång erfarenhet av marknaden.
Stark marknadsposition.
Fortsatt tillväxt trots regelarbete.
Nya regler stjäl fokus från övrigt arbete.
Lägre avkastning pga nya regler.
Möjligheter: Hot:
 En recession kan öka tillgången och sänka priset på kreditportföljer. En recession kan höja arbetslösheten och försämra låntagarnas betalningsförmåga och därmed sänka avkastningen på befintliga krediter.

Hoists sektorkollega Intrum är ett av börsens mest blankade bolag. Experterna påstår att Intrum är drabbat pga storlek och bransch och att det inte är bolagsspecifikt. Det finns m a o stora spelare på marknaden som inte tror på sektorn.

Blir det en börskrasch kommer naturligtvis Hoist dras med i fallet.

Vad tycker jag


Just nu är inprisat ett kraftigt fall i avkastning på eget kapital.

Min tro är att bolaget kommer att lyckas med sina åtgärder och att avkastningen på eget kapital kommer sjunka betydligt mindre än vad marknaden verkar tro. Jag tror dessutom att bolagets värderingsmultipel får en skjuts uppåt när aktieutdelningen återupptas.

Om vi antar att marginalen sjunker 5 %-enheter och att omsättningen växer 10% per år så tar det 3,5 år innan vinsten är återställd.

Jag köpte in mig i Hoist i december när kursen rasat. Jag ökade när Q4-rapporten kom. Min förhoppning är att aktien ska dubblas på 3 år från mitt GAV på 42:80 kr. Om bolaget då har samma vinst som idag så innebär det ett P/E på 13.

Jag tycker Q1-rapporten var bra siffermäässigt och det ser  ut som att åtgärderna fortgår enligt plan.

Bolagets resultat och arbetet att hantera regeländringarna verkar uppskattas inte bara av mig, utan även av marknaden.  Aktien är just nu upp drygt 12% på dagens rapport.