torsdag 7 december 2017

Digitaliseringen i investerarens tjänst eller Hur man kan följa ett bolags utveckling mellan rapporterna

Var tredje månad sitter man som på nålar. Kvartalsrapporten närmar sig. Hur har det gått? Oron finns alltid att det finns personer med bättre information som kan agera rätt redan innan rapporten publiceras.

Du kan bli en person med bättre information! Digitaliseringen har gett nya möjligheter att med hjälp av publika data förutspå hur det gått för ett bolag. För mig började det när jag läste om hur det fanns analytiker som räknade hur många oljetankers som väntade på att lossas vid oljeterminalerna i samband med oljestatten. Om många låg i kö så kunde man dra slutsatsen att lagren skulle se mindre ut än förväntat. De kunde då gå kort innan statten och göra en snabb vinst. Om kön var borta nästa vecka så gjorde de tvärtom eftersom lagren då "mirakulöst" återhämtat sig. Jag funderade på om jag kunde göra något liknande - använda öppen information för att jämna ut det informationsövertag som proffsen har.

För egen del har jag använt metoden på Oscar Properties försäljning av bostadsrätter. Genom att över tid räkna antalet lägenheter som ligger ute till försäljning och justera för kända nysläpp så går det att få en väldigt bra inblick i hur försäljningen går. Resultatet var nedslående men metoden visade sig förvånansvärt effektiv. Notera att mina mätningar mycket väl kan innehålla fel, men på det stora hela ger de ändå en ganska bra bild över hur många lägenheter de lyckats sälja. Eller inte lyckats sälja i det här fallet. Det har varit totalstopp. Här kan man se resultatet av mina mätningar: 5-11 okt  11-20 okt  20 okt-20 nov 20 nov-12 dec (den sista gjord av sign BlackBird77).

Jag har hållit korpgluggarna öppna efter fler exempel. Oljebolaget Enquest har under hösten haft inkörningsproblem av sitt nya fält Kraken. Bolaget är skuldtyngt och har haft problem med att uppfylla sina lånevillkor mot bankerna. Detta har gjort att aktiekursen är nedtryckt och det spekuleras i huruvida bolaget kommet att klara likviditeten om upprampningen av Kraken tar för lång tid. Kraken är tänkt att fördubbla bolagets produktion, så arbetet följs med spänning.
 Forumdeltagare på Placeras forum använder siten MarineTraffic.com för att spåra när oljetankers är på väg till Kraken för att hämta oljan. 640 000 fat olja kan lagras vid fältet. Intervallet mellan tömningar kan användas för att göra skattningar av produktionen. Den 5 dec noterades att hämtningsintervallet sjunkit från drygt 30 dagar till bara 13 dagar. Sätter man samman det med officiella siffror från bolaget själv och från Brittiska myndigheter så är det troligt att fältet nu är uppe i ca 80% av full produktion.
Denna slutsats kunde dras dagen innan tankfartyget ens anlänt till fältet.

Mitt tredje exempel rör G5 Entertainment som utvecklar spel för mobiler och plattor. Deltagare på DI Börssnack använder statistik från Google Play och Apple Store för att prediktera intäkterna. Bolaget gick väldigt starkt fram till Q3 2017 men har därefter fallit tillbaka efter en svag rapport. Snacket just nu är att försäljningen i Q4 borde gått starkt med utgångspunkt från spelens listplaceringar.

Jag gillar att vanliga småsparare med hjälp av internet och publika data kan utjämna det informationsövertag som proffsen har!

Har du fler exempel på hur privatsparare använder publikt tillgängliga data för att följa ett bolags utveckling mellan rapporttillfällena?

Disclaimer: Jag äger aktier i alla tre bolagen. Exemplen ovan ska inte ses som en rekommendation att köpa eller sälja ovanstående aktier.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar