torsdag 2 november 2017

Olja

Under sommaren och hösten har petroleumlagren i USA sjunkit. Dagens statistik från Department of Energy avslöjar ett fall på 6,4 miljoner fat senaste veckan mot förväntade 4,3. Så har det sett ut i många veckor nu - fallet har varit större än väntat.

Nu börjar lagerminskningarna slå igenom i priset. Brentoljan, som tidvis handlats under 50 $/fat har letat sig över 60 $/fat sedan någon vecka och ligger nu strax över 61 $/fat. Oljaeaktierna på den svenska börsen har inte hängt med i oljeprisuppgången, men idag kom det en rejäl körare uppåt för de flesta.

Bolag % idag Kurs
Misen Energy 16,67 3,5
BlackPearl 8,57 7,6
Matra Petroleum 7,75 7,65
Lundin Petroleum 5,84 208,4
EnQuest 3,81 3,054
ShaMaran 3,64 0,57
Maha Energy 3,05 6,75
IPC 2,19 37,3
Africa Oil -0,19 10,5
Tethys Oil -0,81 61,25

Tittar man på årets utveckling så ser det annorlunda ut. Betänk att oljepriset ligger något högre idag än vid årsskiftet:

Bolag % i år
Misen Energy 34,62
Lundin Petroleum 5,2
Tethys Oil -22,22
ShaMaran -25,49
BlackPearl -31,84
EnQuest -33,35
Maha Energy -34,47
Africa Oil -42,18
Matra Petroleum -
IPC -

Matra och IPC har introducerats i år och saknar därför  jämförelsetal.

Politisk oro
 Jag vill höja ett varningens finger för några av bolagen i listan ovan eftersom de verkar i områden med hög politisk oro. Bolagen bör därför ha en lägre värdering än de övriga. Misen, med fyndigheter i Ukraina, ligger sedan oktober 2016 i tvist med sin samarbetspartner. De har inte kunnat sälja någon olja sedan dess. ShaMaran är delägare i fynd i Atrush i irakiska Kurdistan. Oljan skickas via pipeline till Turkiet. Det finns risk att Irak eller Turkiet stoppar oljan för att försvåra för Kurdistan att bli ett eget land. Africa Oil förväntas inte få igång sin produktion i Kenya förrän tidigast 2021. Dessutom är Kenya väldigt ung som oljenation, så räkna med att regler och skattenivåer är mindre stabila.

Långa ledtider för fältutbyggnad

Varje år skulle produktionen minska med 5-7 miljoner fat om inga investeringar alls skedde. Samtidigt växer efterfrågan med nästan 1 miljon fat per år. Under prisnedgången drog oljebolagen ner på investeringarna vilket har lett till att det överutbud som uppstod när oljepriset översteg 100 $/fat nu har övergått i balans.

Man kan fråga sig om överenskommelsen om produktionsbegränsningar behöver förlängas när den löper ut i vår. I konventionella fält så tar det ca 2 år att bygga ut ett befintligt fält.
För nyfunna fält, där infrastruktur måste byggas är ledtiden till produktion ca 10 år.

Exempel:
Enquests flaggskeppsfynd Kraken upptäcktes redan 1985. Utvärderingsbrunnar borrades först 2007, first oil kom i juni 2017 och full produktion i början 2018.
Lundin Petroleums nuvarande kassako, Edvard Grieg, upptäcktes 2007 och first oil kom i nov 2015 och full produktion nåddes i början av 2017.Lundin Petroleums jättefynd Johan Sverdrup upptäcktes 2010. Produktionsstart är planerad till 2019.
Africa Oil fann olja i Kenya 2010. Produktionsstart via pipeline kommer ske tidigast 2021.

Om vi inte ska få ett underskott  börjar det bli dags att öka investeringarna i konventionell olja.
Om investeringarna i konventionell olja inte ökar redan nu så är det upp till skifferoljan, med sina korta livscykel, att fylla upp mellanskillnaden.

Efterfrågan på olja är ganska oelastisk och små under- eller överskott i produktionen får stor påverkan på priset. Under lång tid har Opec med Saudiarabien i spetsen försökt agera prispoliser med måttlig framgång. På senare tid ser det alltmer ut som att skifferoljan med sina korta ledtider delvis tagit över den rollen.

De närmaste åren
Min tro är att oljepriset kommer ligga kvar över 60 $/fat och priset kan mycket väl stiga ytterligare. Jag tror på oljan de närmaste åren och ligger överviktad i oljeaktier. Jag äger EnQuest, Lundin Petroleum, Africa Oil och BlackPearl.

På lång sikt
Vi har nått den punkt där sol och vind faktiskt kan konkurrera med fossila bränslen. Priset på batterier sjunker i snabb takt. Vi kommer förmodligen att se efterfrågan börja sjunka om 10-15 år. Jag tror därför att det är viktigt att ha en exitstrategi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar