tisdag 6 mars 2018

Utdelningsprognos 2018

Det är många som talar om att leva på utdelningar. För min del så behöver jag täcka mina utgifter, ca 175 000 kr, och skatten på ISK/KF, ca 25 000 kr, totalt 200 000 kr.

Nedan följer en sammanställning av de aktier jag äger i KF eller ISK som ger utdelning 2017 eller 2018. Pensionsportföljen ingår inte eftersom det är pengar som är låsta tills jag börjar ta ut pension.


Antal 2017Per aktie 2017Utdelning 2017Antal 2018Per aktie 2018Utdelning 2018Höjning kr
Höjning
%
Akelius Residential Pref100015
(3 av 4)
150000
0

Baltic Horizon Fund160000.8213142160000.85136004583.66%
Bure Equity30002600030002600000.00%
Castellum200051000020005.3106006006.00%
Eastnine20000.918000
0

Handelsbanken A600530006007.54500150050.00%
Hennes & Mauritz B10009.75975010009.75975000.00%
Intrum10009900010009.595005005.56%
Lundin Petroleum2000002000480008000-
Midsona B15001.1165015001.25187522513.64%
MQ Holding30001.7552500
0

New Wave B140001.3518900120001.720400420025.93%
NGS10007700040001.75700000.00%
Nordea Bank10006.1861780
0

Oscar Properties Holding70000.755250700000-8250-100%
Oscar Properties Holding40000.753000

0

Oscar Properties Holding PREF50052500500201000000.00%
Oscar Properties Holding PREF205100

0

Resurs Holding20004.5900020003.67200-1800-20.00%
SEB A10005.5550010005.7557502504.55%
Skanska08.2506008.25495000.00%
Swedbank A50013.26600500136500-100-1.52%
Telia Company20002400020002.3460060015.00%
Volvo B20003.25650010004.254250100030.77%


Summa 2017149120
Prognos 2018134475





VaravSålda-34178






Köpta 12350






Höjningar
netto
7183



De aktier som haft flera utdelningstillfällen under 2017 och där jag haft olika antal aktier vid de olika tillfällena är uppdelade på flera rader, en rad per utdelningstillfälle.

Som synes så saknas det 65525 kr i årliga utdelningar för att nå 200 000 kr/år.

Utöver aktierna i tabellen ovan har jag ca 2 Mkr i aktier som inte ger utdelning, i räntebärande tillgångar och i kontanter. Om jag omallokerar dem till utdelande bolag med en direktavkastning på 3,28% så når jag målet om 200 000 kr/år och därmed full kostnadstäckning för min nuvarande livsstil.




torsdag 1 mars 2018

Fortsatt stiltje för bostadsutvecklarna

Första spiken i kistan: Prishöjningar

Hösten 2017 tvärstannade marknaden för nyproducerade bostadsrätter i Stockholm. Det orsakades bl a av att fastighetsutvecklarna höjde priserna så mycket att det blev svårt för köparna att räkna hem en vinst. Samtidigt mattades prisuppgången på begagnat av. Spekulationsbokningarna, som stod för en stor del av den kraftiga boomen 2016/17, upphörde.
Jag har skrivit om kollapsen i nyförsäljningen i min kommentar till Oscars Q3-rappport.


Andra spiken i kistan: Utbudet av färdiga spekulationsobjekt

Många spekulationsbokade objekt börjar bli inflyttningsklara och kommer ut på andrahandsmarknaden. Jag skrev en spaning om detta den 12 december 2017.

Sammantaget gör detta att det i år finns gott om nybyggda lägenheter till salu för omedelbar inflyttning. Detta till priser under de listpriser som fastighetsutvecklarna försöker få ut för de osålda lägenheter de har kvar. Överskottet är stort i Hagastaden, Barkarby och Uppsala. Även Solna/Sundbyberg har ett överskott med många pågående och planerade projekt.
För den som vill flytta in i en nyproducerad lägenhet är det idag snabbare och billigare att köpa den på andrahandsmarknaden.

Tredje spiken i kistan: Skärpta amorteringskrav


Den 1 mars tillkom ytterligare ett amorteringskrav. Den som tar ett nytt bolån på över 4,5 gånger den årliga bruttoinkomsten behöver amortera ytterligare 1 procentenhet av lånebeloppet per år.

Det kommer ta ett tag

Min slutsats är att marknaden är överetablerad i Stockholmsområdet och att nyförsäljningen kommer vara fortsatt låg under hela 2018 pga konkurrensen från spekulationssäljarna. Bolagen med bäst finanser och vassast erbjudande kommer att överleva. Hos de övriga kommer en stor andel få ekonomiska problem och antingen tyna bort eller gå i konkurs.

Vad tror du? Hur lång tid tar det innan försäljningen tar fart igen med tanke på alla spekulationsköpta lägenheter som nu måste säljas?