lördag 22 april 2023

Min FIRE-resa

Jag har nu nått ännu en milstolpe i min FIRE-resa. Innan jag avsläjar den tänkte jag dra igenom min resa lite snabbt.

1990 Köpte mina första aktier. Blev snart varse om riskerna när fastighetskrisen slog till och ett av mina innehav gick i konkurs. 

2000 Jag förstod aldrig hur telekombolagen skulle kunna få de vinster som krävdes för att försvara de skyhöga värderingarna, så jag tyckte de var alldeles för högt värderade för att köpa. Jag klarade mig därför någorlunda helskinnad igenom när bubblan spack.

2008-2009 Botten efter finanskraschen. Hade nästan inget torrt krut när kurserna var som lägst. 

2010 Började se över inkomster och utgifter för att möjliggöra större sparande. Insåg också att en stor del av vinsterna gick bort i skatt.

2011  Skaffade en kapitalförsäkring hos Avanza och böjade flytta över mina pengar dit vartefter jag sålde aktier i min vanliga depå.

2013 Min KF nådde 2 miljoner

2015 Min KF nådde 3 miljoner

2016 Min KF nådde 4 miljoner. Det kan se ut som att resan gick uppåt i jämn takt, men uppgången var en riktig bergochdalbana.

2017 Min KF nådde 5 miljoner. 2017 justerade jag min strategi och slutade köpa förhoppningsbolag efter att ha utvärderat vilken avkastning jag fått i dessa och konstaterat att de sammantaget inte gett någon avkastning. Dessutom började portföljvärdet närma sig en nivå där det jag skulle kunna leva på avkastningen. Den uppdaterade strategin innebär att jag inte längre köper bolag som saknar omsättning eller som aldrig visat vinst. Bolag jag tänker äga länge får gärna ha utdelning eftersom det brukar indikera uthålliga kassaflöden. Jag införde även mål och regler kring branschfördelning och innehavens storlek.

2018 Min KF nådde 6 miljoner . Enligt 4%-regeln så innebär det 20 000 kr/mån. Det var mer än jag spenderade, så nu var jag fri att välja om jag ville jobba.

2018-2019 Sabbatsår från jobbet. Efter att ha varit ledig ett år började jag känna mig lite uttråkad.

2019 Jag var lite jobbsugen, så jag började jobba igen. Mitt konsultuppdrag placerade mig i ett väldigt bra gäng, så jag blev kvar i två och ett halvt år. 

2020 Min KF nådde 7 miljoner. Sedan kom pandemin och nästan halverade den. Efter kraschen så gick portföljen starkt och återhämtade större delen av raset innan året var slut men det stora tappet i mars gjorde att den gick sämre än index..

2021 Den starka trenden fortsatte. Portföljen hämtade igen tappet mot index. Det blev en veritabel hausse i portföljen! 

2022 Min KF nådde 10 miljoner i januari. Portföljen fortsatte gå starkt och utklassade index. Tog tjänstledigt från jobbet igen.

2023 Fortfarande tjänstledig. Min nya strategi har betalat sig bra och utdelningstillväxten har varit fantastisk. den har drivits dels av utdelningshöjningar i de bolag jag äger, dels av en successiv omallokering av innehaven

Mitt nästa steg i portföljen är att gå igenom mina surdagar igen. Jag vet inte hur det går till, men även om man rensar så dyker det upp nya. Jag antar att det beror på att jag har en bred  portfölj med så många innehav att jag bara orkar följa de större aktivt.

Min plan är även att minska antalet bolag i portföljen från knappt 60 till 30-40 st. Anledningen till att ha så många bolag var att en katastrofal händels i ett bolag inte skulle drabba protföljen så hårt. Portföljen har vuxit så mycket att jag har större marginaler. Jag kan därmed bära en betydligt större nedgång och kan därmed ha mer i varje bolag. Förhoppningen är att det ska minska andelen surdegar.

Jag ska även kolla riskspridningen mellan branscher igen. Jag gjorde ett ryck förra året, men även efter omallokeringar så ligger jag fortfarande lite väl tung i oljebolag.

 

 Men vad är det då för ny milstolpe jag nått? Efter att ha ätit på bufferten på lönekontot i ett år har jag nu nått en väldigt viktig punkt. Jag har gjort MITT FÖRSTA UTTAG från Avanza. Välbehövligt efter ett år utan lön!


torsdag 30 mars 2023

Omvänd utdelningsvarning för 2023

Jag skrev ett blogginlägg om förväntade utdelningar 2023 för några dagar sedan. Då hade Avanza koll på 361 000 kr och jag räknade med att 100 000 kr skulle tillkomma om bolagen delar ut lika mycket som förra året.

https://kanaljensblogg.blogspot.com/2023/03/15-miljoner-i-utdelningar.html


Idag lämnar jag en omvänd utdelningsvarning då Petrotal annonserar att de påbörjar utdelning med 0,015 USD per kvartal.

Petrotal delade inte ut något förra året, så det här är utöver prognosen i blogginlägget. Petrotal är ett av mina största innehav och jag har just nu 265 500 aktier i min KF, så med dagens växelkurs berättigar mitt innehav till hela 166 000 kr/år i utdelningar per år. Första kvartalet har redan gått, men jag räknar med 3 kvartalsutdelningar i år eller ca 124 000 kr. 

Min nya prognos för årets utdelningar hamnar därmed på hela 585 000 kr! Ca 75% mer än förra året!

Helt fantastiskt!

torsdag 23 mars 2023

1,5 miljoner i utdelningar

Sedan jag började styra över till en strategi som bygger mer på vinstgivande och utdelande bolag så har de årliga utdelningarna ökat i rask takt. Idag nådde de ackumulerade utdelningarna 1,5 miljoner kr. Utdelningen som spräckte 1,5-miljonersvallen kom från Br. A&O Johansen.

Som man kan se av diagrammet ovan förväntas jag hösta in ytterligare 310 977 kr i år. Och det bara från de utdelningar som finns upplagda hos Avanza. För att en utdelning ska dyka upp som kommande måste det finnas både datum och belopp. Flera bolag kommer att ge mer utdelning i år men datum eller belopp saknas. 

För mig blir det ca 100 000 kr till med nuvarande portföljsammansättning om bolagen delar ut lika mycket per aktie som förra året. Ett av mina största innehav har tidigare inte delat ut men planerar att börja i år. Det finns m a o goda chanser till ytterligare ökning.

Har din portfölj gett en god utdelningsökning över tid?

Treårsgrafen när den är som finast!

 Idag, 23 mars 2023, är det på dagen tre år sedan pandemibotten i mina portföljer. Den snabba ner- och uppgången i början av pandemin gör att treårsgrafen ser extra bra ut just idag. Det måste naturligtvis förevigas! Notera att mina portföljer gick ner mer än index, så grafen startar på riktiga skräpnivåer!

För de som tycker det är orättvist att bara titta på uppgången från botten nämner jag även utvecklingen från 1 jan 2020, dvs lite innan pandeminedgången startade. Inom parentes står mitt jämförelseindex som är OMX Stockholm All-share GI, dvs hela svenska börsen inkl utdelningar. 

Min investeringsstrategi är att ha en portfölj spridd över flera branscher och många bolag. Bolagen ska även generera positiva kassaflöden över tid. Inga förhoppningsbolag med eventuella intäkter och vinst långt in i framtiden.

Index

Som jämförelse är OMX Stockholm All-share GI +82% sedan pandemibotten och +27% sedan 1 jan 2020, se den gula kurvan i graferna nedan.

Storbolagsindexet OMX Stockholm 30 GI är upp +79% resp +28% under samma perioder. 

KF

 Min KF toppade på +200% i början av februari och slutade på respektabla +166% (+82%) sedan pandemibotten. Räknat från 1 jan 2020 är uppgången mer modesta +43% (+27%). Portföljen har ca 60 innehav. 2/3 av portföljen har fokuserat på hög stabil utdelning och 1/3 på hög totalavkastning.

 Stora Pension

 Min stora pensionsportfölj har gått fullkomligt bananas och är upp fenomenala +361% (+82%), ner från +395% vid toppen 8 mars. Räknat från 1 jan 2020 är uppgången smått fantastiska +160% (+27%). Portföljen har ca 15 innehav. 80% av portföljen har fokuserat på hög totalavkastning, 20% på stabil utdelning. 

 

Lilla Pension

 

 

Lilla Pension toppade på +204% och slutade på +169% (+82%). Räknat från 1 jan 2020 är värdeförändringen -9% (+27%). Portföljen har pga sin blygsamma storlek bara haft 2 innehav i taget. 1/2 portföljen har legat i en stabil utdelare, 1/2 i en aktie vald för att ge hög totalavkastning. 

Trots att utvecklingen från botten ser bra ut är jag inte nöjde med utvecklingen i Lilla Pension. Pandemin fullständigt mosade ena aktien som gick ner 75%. Den återhämtade sig bra men fick sedan operationella problem och jag sålde med -20% sommaren 2022. Därav den usla utvecklingen sedan 1 jan 2020.

Lilla Pensionsportföljen illustrerar varför man ska sprida sina risker. Med få innehav blir konsekvensen av ett dåligt val ödesdiger. Med fler innehav blir den hanterbar.

Slutord

Idag ser treårsgrafen riktigt bra ut ut för mig. Hur har det gått för dig?


lördag 31 december 2022

Årsavstämning 2022

Vilket omtumlande år 2022 blev. Krig, börsfall, energikris, inflation och räntehöjningar! Trots utmaningarna har mina portföljer gått starkt. Övervikt av energi och undervikt i tech har varit största anledningen till överprestation. Även IT-konsulter och bettingbolag har hjälpt. Största sänkena är fastigheter och sällanköpsvaror med tillhörande underleverantörer. Jag har varit mer aktiv i år och stuvat om en hel del under året. Omstuvningarna har gjort stor skillnad i min KF och i min ISK.

Den som vill kan jämföra med förra årsavstämningen.

Min stora portfölj, KF, har gått +12,44% jämfört med OMX SX30GI som gått -12,95 och All-share GI som är -22,39%. Utvecklingen inkluderar förutom courtage även en del skatter såsom schablonskatt och utländsk källskatt.

Utveckling KF 2023 

 

 


 

 

 

Min näst största portfölj, Stora Pension (f d tjänstepensionsportföljen), gick riktigt bra och är upp hela 31,05%. .Lilla Pension består av få bolag och utvecklingen blir därför volatil. Den har efter några usla år gått riktigt bra i år.
 

 

 

 

 

 

 

Utdelningar

 Min KF har gett 336 695 kr i aktieutdelning, en ökning med 34,0% jämfört med 2021. Utöver detta tillkommer 16 820 kr från inlösenaktier, och 7762 kr från aktielån vilket ger en total utdelning på 361 267 kr, en rejäl ökning från förra året. Per månad är utdelningen nu över 30 000 kr i snitt.
Utdelningarna i Stora Pension uppgår till 57 953 kr plus 3940 kr från inlösenaktier. Totalt blev det 61 893 kr vilket är dubbelt så mycket som förra året.
ISK

Jag har även en liten ISK i en annan bank. Den banken inte är i närheten av Avanza när det gäller depåhantering så vill man ha statistik får man räkna ut den själv. Utvecklingen har varit extremt bra under 2022 med en uppgång på 175%, dock från ett litet kapital. Utdelningen uppgick till 3 300 kr, vilket är en ökning mot 2020. 

Courtage

Hur ser det ut med courtaget? Jag har haft en ganska stor aktivitet under 2021 och omsatt 11,4 Mkr i 63 köp och 46 sälj. Courtaget uppgår till 9789 kr. Courtaget inkluderar valutaväxlingsavgifter både vid köp/sälj och för utdelningar. Antalet aktier i portföljen är 59.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med börsåret 2022. Jag sålde av en del oljeaktier under våren och köpte fina bolag som rasat mycket. Under sommaren började jag köpa SBB och har successivt ökat så att SBB nu är mitt tredje största innehav. Köpen av SBB i KF gjorde att det började trilla in mer pengar från Avanzas aktielånsprogram. Från 31 kr i januari så har den under hösten dubblats varje månad och i december trillade det in hela 4067 kr. Blankningen har minskat något, så nåsta månad kommer ersättningen antagligen minska.

tisdag 13 december 2022

Mitt ISK: Den lilla depån med stor vinst

Innan jag öppnade en kapitalförsäkring hos Avanza hade jag mina aktier i en depå i min vanliga bank. Vartefter jag sålde aktier flyttade jag pengarna till min KF. 

2015 hade jag bara några Prevas kvar. När Prevas aktie dippade så passade jag på att öppna en ISK i vanliga banken och petade in Prevasaktierna och fyllde på med kontanter till totalt 320 000 kr.

På detta konto har jag sedan haft några få aktier åt gången och vid lyckade försäljningar plockat ut överskottspengar och fört över till Avanza.

Mina första köp blev ett misslyckande. Jag försökte köpa Amasten stam och blev påkastad 18 st. Det blev delavslut på 18 aktier à 2,75 totalt 50 kr + 69 kr i courtage. Courtage på 140% av köpeskillingen känns inte som något man vill ha. Det var heller ingen idé att sälja dem eftersom större delen av köpeskillingen skulle gå i courtage. De andra köpen gick bra. 

I början av 2022 löste sig problemet med Amasten Stam när SBB gav ett uppköpserbjudande och jag kunde sälja utan courtage.


Insättning    Uttag Anm
2015 320 000
Apport av Prevas, köpt New Wave, 1000 Midsona, Amasten Pref
2016
24 000 Nyemission 500 Midsona, tagit ut överblivna kontanter
2017
168 000 Sålt Amasten Pref och Prevas
2018
128 300 Sålt New Wave, köpt Maha
2019 18 000
Nyemission 600 Midsona
2020
2 625
2021
125 465 Sålt Midsona, plockade ut likvid
2022
105 379
Amasten uppköpt, Sålt Maha, köpt SBB B
  Tabell 1. Insättningar och uttag.

Aktie Antal Köp Sälj Utdelning Vinst
Prevas 5 240 79 648 99 729 0 20 081
Amasten Pref 200 55 269 58 131 7 000 9 862
Amasten Stam 18 119 239 0 120
New Wave B 4 000 136 869 209 524 16 200 88 855
Midsona B 2 100 64 869 124 105 10 490 69 726
Maha 10 000 90 069 231 531 0 141 462
SBB B 10 000 129 697 (200 000) 3 300 73 603
Summa: 403 709

Tabell 2. Resultat. SBB B ej såld, redovisar aktuellt värde.

I år, 2022, har det gått fantastiskt! Jag har gjort ett sälj och ett köp och lyckats VÄLDIGT bra med tajmingen. Kontot började året med 10 000 Maha värda 11,10 kr/aktie. Jag sålde Maha för 23,16 kr/aktie i maj och satt med bara kontanter till september då jag köpte 10 000 SBB B för 12,97 kr/aktie. SBB har gått bra sedan köpet och dessutom delat ut en del.

I tabell 3 redovisas årets transaktioner. Jag hoppar över Amasten-budets småpengar

ISK 2022 Antal Kurs Belopp Saldo Värde Datum
IB:Maha 10 000 11,1
0 111 000 2022-01-01
Sålt Maha -10000
23,16
231 531 231 531 2022-05-18
Köpt SBB B 10 000 12,96 129 697 101 834 231 531 2022-09-20
Utdelningar
0,11*3 3 300 105 134

UB: SBB B 10 000 20 200 000 105 134 305 134 2022-12-13
Årets utveckling i kr194 134 2022-12-13
Årets utveckling i %


174,90 %
2022-12-13

 Tabell 3. Utveckling under 2022

Jag önskar att det kunde gå så här bra varje år. +174,9% är mycket bättre än index som under samma period gått -8,1% (OMX SX30GI).

Not 1: Större delen av mina pengar ligger i en KF.

Not 2: Inlägget skrevs medan börsen var öppen. Aktuella värden ut är ögonblicksbilder och kommer med största sannolikhet avvika från dagens stängningskurser.

onsdag 3 augusti 2022

Köpt och sålt i turbulenta tider

Jag tror mig inte vara särskilt bra på att förutspå börsens upp- och nedgångar. Jag ligger alltid kring 100% investerad. I början av året 102%. Nu 98%.
Jag har utnyttjat de stora rörelserna till att vikta om i portföljen. Sålt det som stått relativt högt och köpt det som sett billigt ut. Sälj har mest varit oljebolag, köp ganska mycket fastigheter men även en hel del fina utdelningsbolag.
 

Nedan följer en sammanställning av nettoförändringar från april och framåt.

Årets större sälj innan juniraset i oljeaktier. Dessa är sålda pga bra betalt:
-1000 Lundin Energy  448 kr
-2000 Telia Company   41 kr
-2000 Tethys Oil      94 kr
-20000 Enquest         4,5 kr
-18000 Maha            23 kr
-100  Abbvie         1430 kr

Sälj under raset. Dessa är sålda pga händelser:
-22000 Baltic Horizon 9,75 kr    (avnotering i Sverige, sålt alla, köpte Castellum+SBB)
-30000 Enquest        3,2 kr     (windfall tax, minskat, köpte IPCO)
-10000 Maha           16 kr      (sålde resten, Jonas slutar som vd + klen produktion under Q2, köpte Corem Pref+SBB D)
-1000  B3 Consulting  133 kr     (Vikande konjunktur väntas, minskat, relativt bra betalt, bottenfiskade SBB och E-lux)

Vårens köp:
500 Volvo B   156 kr
2000 Betsson   56 kr
50 Evolution  931 kr
1000 Lundin Gold 78 kr
1000 Svolder 56 kr
500 Investor 182 kr
2000 SBB  27 kr
4000 SBB 26 kr
400 Intrum 202 kr
500 Castellum 145 kr
5000 SBB 17,5 kr
5000 Africa Oil 16,7 kr
1000 IPCO 99 kr
400 Corem Pref 255 kr
6000 SBB D  16 kr
1000 Lundin Mining 60 kr
100 Evolution 844 kr
300 JM  172 kr
5000 SBB  13,3 kr
500 Electrolux 133 kr
1000 Svolder 59 kr

Är nöjd med alla köp- och säljbeslut utom de första köpen i SBB där jag gick in för tidigt på 26-27 kr.

Om det blir ett till ras i höst så kommer jag köpa hårt, dvs nettoköpa ca 4% förutom ev omplaceringar.