tisdag 14 maj 2019

Hoist Finance

Hoist Finance jobbar med skuldindrivning av konsumentkrediter. Aktiekursen har drabbats hårt av höjda riskvikter och NPL backstop. NPL (Non-Performing Loans) backstop innebär i korthet att EU beslutat att NPL efter ett par år räknas till noll i kapitaltäckningsberäkningar. Syftet är att inte låta europas banker gömma sina dåliga lån för marknaden. Eftersom Hoist, till skillnad från sektorkollegan Intrum, är en bank så gäller de nya reglerna Hoist. Dessutom höjdes riskvikten för NPL från 100% till 150%. Sammantaget är det här ett mycket hårt slag mot Hoist där alla lån är NPL och inte bara en liten del. Kursen har därför fallit över 50% sedan september 2018. I december 2018 meddelade Hoist att utdelningen ställs in under två år. Aktien föll 30% på en dag.
Hoist har tagit fram en åtgärdsplan för att minska inverkan av de nya reglerna på avkastningen. Åtgärderna är bl a värdepapperisering av kreditportföljer och införandet av en egen värderingsmodell för NPL. Värdepapperisering kan genomföras ganska snabbt men att få en egen värderingsmodell godkänd beräknas ta 2-3 år.

Q4 2018


Bolaget avslutade 2018 med ett Q4-resultat som ökade 69% från året innan. En riktig rökare kan tyckas, men Pareto var inte nöjda.


Q1 2019

Jag tycker Hoist levererar en stark rapport!

Intäkterna ökar 13% och kvartalsvinsten ökar 12% mot förra året och vinst på rullande 12 mån är 6:49 kr/aktie. Bra siffror!

Marknaden kommer fokusera mycket på arbetet att motverka effekterna av ändrade regler.

Så här skriver VD om regelarbetet:

"En av de viktigaste åtgärderna för att ta itu med både ökade riskvikter och NPL backstop är att värdepapperisera en del av NPLerna. Vi har gjort goda framsteg sedan årsskiftet och är över-tygade om att vi är på rätt väg mot en hållbar affärsmodell i en miljö av NPL backstop-regelverk."

"Arbetet att implementera de mest kostnadseffektiva åtgärderna [...] fortsätter,"

Min tolkning är att åtgärderna kommer att motverka effekterna men inte helt. Bolagets finansiella mål är minst 10% tillväxt och minst 15% avkastning på eget kapital. Avkastningsmålet sänktes från 20% pga de nya reglerna. Hoists egen uppfattning är m a o att de nya reglerna sänker avkastning på eget kapital med 5 %-enheter på sikt.

Mikael Syding, Anna Svahns pojkvän, brukar poängtera att ett bolags värde är summan av kassaflödena. Här har vi ett case där värde och pris skiljer radikalt - förutsatt att bolaget lyckas hålla avkastning på eget kapital på en hyfsad nivå trots ändrade riskvikter.

Risker


Hur ser förutsättningarna ut för att nå målet? Finns det något som kan slå undan fötterna?

Jag gjorde en snabb SWOT-analys för att få en överblick:

Styrkor:  Svagheter:
Lång erfarenhet av marknaden.
Stark marknadsposition.
Fortsatt tillväxt trots regelarbete.
Nya regler stjäl fokus från övrigt arbete.
Lägre avkastning pga nya regler.
Möjligheter: Hot:
 En recession kan öka tillgången och sänka priset på kreditportföljer. En recession kan höja arbetslösheten och försämra låntagarnas betalningsförmåga och därmed sänka avkastningen på befintliga krediter.

Hoists sektorkollega Intrum är ett av börsens mest blankade bolag. Experterna påstår att Intrum är drabbat pga storlek och bransch och att det inte är bolagsspecifikt. Det finns m a o stora spelare på marknaden som inte tror på sektorn.

Blir det en börskrasch kommer naturligtvis Hoist dras med i fallet.

Vad tycker jag


Just nu är inprisat ett kraftigt fall i avkastning på eget kapital.

Min tro är att bolaget kommer att lyckas med sina åtgärder och att avkastningen på eget kapital kommer sjunka betydligt mindre än vad marknaden verkar tro. Jag tror dessutom att bolagets värderingsmultipel får en skjuts uppåt när aktieutdelningen återupptas.

Om vi antar att marginalen sjunker 5 %-enheter och att omsättningen växer 10% per år så tar det 3,5 år innan vinsten är återställd.

Jag köpte in mig i Hoist i december när kursen rasat. Jag ökade när Q4-rapporten kom. Min förhoppning är att aktien ska dubblas på 3 år från mitt GAV på 42:80 kr. Om bolaget då har samma vinst som idag så innebär det ett P/E på 13.

Jag tycker Q1-rapporten var bra siffermäässigt och det ser  ut som att åtgärderna fortgår enligt plan.

Bolagets resultat och arbetet att hantera regeländringarna verkar uppskattas inte bara av mig, utan även av marknaden.  Aktien är just nu upp drygt 12% på dagens rapport.

söndag 14 april 2019

"Nyemission" i Baltic Horizon kan ge köpläge

Baltic Horizon är en estnisk börshandlad fastighetsfond som delar ut minst 80% av sitt fria kassaflöde. Fonden har ca ett dussin fastigheter i de baltiska huvudstäderna. Jag skrev om fonden strax efter fonden sidonoterades på Stockholmsbörsen.

Fonden har i dagarna tagit in 20,5 MEUR till. Ökad storlek betyder minskade förvaltningsavgifter. Kostnaden för fondens förvaltning följer en trappa, där högre fondvärde ger lägre procentsats av värdet i förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften kan likställas med kostnaden för huvudkontoret för ett fastighetsbolag.


Market Cap
MEUR
Management
Fee, %
<50 1,50
50-100 1,25
100-200 1,00
200-300 0,75
>300 0,50

Från att ha pendlat kring 100 MEUR så gör de nya andelarna att fonden nu är stadigt placerad i intervallet 100-200 MEUR.

Dessutom får förvaltningsbolaget upp till 0,4% per år i prestationsbaserad ersättning om affo överstiger 8% av inbetalt kapital. Notera att den baseras på inbetalt kapital och inte NAV. Lite förenklat kan man säga att om utdelningen stiger från basnivån så utgår prestationsbaserad ersättning. Om den sjunker så fryser den inne.

Informationen om avgifter kommer från kap 15 i fondens regler.

Totalt ger det här en kostnad i förhållande till förvaltningsnettot i nivå med mellanstora fastighetsbolag vid nuvarande fondstorlek. Om fondvärdet ökar över 300 MEUR så blir kostnadsnivån i nivå med de större fastighetsbolagen på svenska börsen. Källa: Baltic Horizon Presentation daterad 2016-11-08 av Catella/Swedbank.

Fondens direktavkastning ligger på ca 8%. Vid tidigare finansieringsrundor har utdelningen tillfälligt sjunkit något tills de lyckats sätta pengarna i arbete genom köp av nya fastigheter. Jag tror det skulle kunna ge en kursdipp och därmed vara ett bra tillfälle att köpa för den som vill in i fonden. Utdelning avskiljs kvartalvis i februari/mars, maj. augusti och november, så bevaka kursen i samband med majutdelningen.

Jag äger andelar sedan december 2016.

lördag 13 april 2019

Stryka eller inte stryka, det är frågan!

Städade lite hemma och beslutade mig för att slänga den stora högen trådgalgar som låg ovanpå garderoberna. För den som undrar så får man trådgalgar när man lämnar in skjortor på kemtvätten.

Skjortor på kemtvätten, kostar inte det pengar? Är det inte #sparadkrona att stryka sina skjortor själv?

I bästa anda så  utvärderade jag om det var lönsamt att låta någon annan stryka mina skjortor innan jag började. Nedanstående bygger på alternativkostnaden mot att jobba. De som följer min blogg vet att jag inte jobbar just nu, utan har tagit ett sabbatsår för att utvärdera FIRE-livet.
Jag tycker det är tråkigt att stryka skjortor och ville slippa. Jag kom fram till att jag tycker det är roligare att lönearbeta än att stryka skjortor, så jag var villig att lämna in dem även om det skulle visa sig vara an aning olönsamt jämfört med lönearbete. Eftersom jag dels har ganska många skjortor, dels hatar att stryka så innebar det att det alltid fanns en stor hög att stryka när det väl var dags. Till saken hör också att eftersom jag avskyr att stryka så har jag inte skjorta särskilt ofta.

Så jag strök skjortor i en timme och konstaterade att jag hann stryka 12 skjortor. Eftersom jag har skjorta så pass sällan så var det timligt att anta att jag inte skulle kunna få ner tiden särskilt mycket. Tyvärr är konkurrensen precis där jag bor inte särskilt hård. Närmaste kemtvättt tar idag 28 kr per skjorta om man lämnar in minst 5 st. För mig rör det sig om 12-20 skjortor per gång, så den gränsen klarar jag lätt. Jag har sett att jag kan få ner priset till 20 kr/skjorta om jag är villig att färdas längre, men det är inte jag.

Att lämna eller hämta skjortor till kemtvätten tar ca 10 minuter, dvs totalt 20 minuter för att lämna och hämta en batch skjortor. Om jag skulle lämna skjortorna på väg till jobbet så sjunker tiden till 2 minuter. Samma om jag hämtade dem på väg hem från jobbet.

Låt oss anta att jag i snitt lämnar in 12 skjortor och att jag lyckas samköra med jobbresa åt ena hållet. Då blir kostnaden 336 kr + 12 minuter vid kemtvätt.

Att tvätta och hänga en maskin skjortor tar mig ca 12 min arbete, dvs lika lång tid som att hämta och lämna skjortorna på kemtvätten. Jag räknar inte in tiden tvättmaskinen går eftersom jag kan göra annat under den tiden. Att stryka skjortorna tar 1 timme.

Att lämna in mina skjortor till kemtvätten har en alternativkostnad på 336 kr/timme. Om jag arbetar heltid hela året är min lön netto ungefär lika mycket på den sist arbetade timmen.

Dessutom blir skjortorna slätare och statens skatteintäkter större om jag lämnar in mina skjortor på kemtvätt. Men viktigast av allt är att JAG BLIR LYCKLIGARE när jag slipper stryka.

Vad gör man förresten med 126 trådgalgar? Går de att återanvända av någon eller ska jag lägga dem i återviningen?

lördag 23 mars 2019

Utdelningsprognos 2019


Så här i slutet av mars drar utdelningssäsongen igång på allvar. I morse sade min telefon Ka-tjing igen. Mitt innehav i Danske Bank gav 5920,95 SEK i utdelning.

Förra året började jag stuva om portföljen mot utdelningsaktier och mot lägre risk. Målet var att nå minst 200 000 kr/år i utdelningar. Om man jämför förra årets prognos med faktiskt utfall så ser man att jag gjorde ne hel del redan under förra våren. Hur mycket blev det 2018 och hur ser det ut med årets utdelningar?De aktier jag äger i min KF just nu har en årlig utdelning på 214 000 kr. Jag har dessutom några aktier i min ISK och har sålt aktier som redan gett en del utdelning i år, så årets total blir ännu något högre.
 
 Nedan följer en sammanställning av de aktier som ger utdelning  och som jag äger i KF eller ISK 2018 eller 2019. Pensionsportföljerna ingår inte eftersom det är pengar som är låsta tills jag får ta ut pension.


Antal 2018Per aktie 2018Utdelning 2018Antal 2019Per aktie 2019Utdelning 2019Höjning kr
jning
%


Bahnhof0
025000.551 375

Baltic Horizon Fund16000116 046160001.1318 0802 03413.00%
Beijer Alma B0
010005.15 100

Bure Equity300026 0000
0

Castellum20005.310 60015006.19 1501 20015.09%
Danske Bank0
05008.5 DKK5 920

Deutsche Wohnen0
020091 800

G5 Entertainment3002.575020002.55 00000.00%
Handelsbanken20007.515 00020005.511 000- 4 000-26.67%
Hemfosa10001.2
(1 av 4)
1 20010002.42 4001 200-50.00%
Hennes & Mauritz B1000/19.754 90519.751000.00%
Intrum10009.59 5006009.55 70000.00%
Investor200/5008/43 6000
0

Inwido0
010002.52 500

JM Bygg0
0500126 000

Kungsleden0
015002.43 600

Latour10002.252 2500
0

Lundin Petroleum100044 000100013.213 2009 200230.00%
Midsona B15001.251 87515001.251 87500.00%
New Wave B120001.720 400300026 00090017.65%
NGS400028 000400014 000- 4 000-50.00%
Nilörngruppen0
0100044 000

Nordea Bank0
010007.197 190

NorthWest Healthcare Properties REIT15001.82 (4 av 12)2 73015005.488 220300.37%
Omega Healthcare Investors Inc40012.01 (2 av 4)4 80440024.49 7601521.58%
Oscar Properties Holding PREF500/115510/1016 5501155/05 (1 av 4)5 77500%
Resurs Holding2000/40001.8/1.6510 20040003.614 4001744.35%
Sampo Oyj A02.6 EUR02002.85 EUR5 978
9.62%
SEB A10005.755 75010006.56 50075013.04%
SJR0
0160034 800

Skanska6008.254 95060063 600- 1 350-27.27%
Swedbank A500136 600120014.217 0401 4409.23%
Swedol0
030001.23 600

Telia Company20002.34 60020002.364 7201202.61%
Tethys Oil0
0100088 000

TransAlta Renewables Inc10002.16 (4 av 12)2 16210006.556 550701.08%
Volvo B10004.256 50010001010 0005 750135.29%


Summa 2018168 972
Prognos 2019222 843

VaravSålda- 33 980


Köpta 74 181
Höjningar %

Höjningar. netto13 670
10.13%


DA i portföljen ligger på 3,8%. Jag har ca 1,5 Mkr i aktier som inte ger utdelning, så jag kan höja utdelningarna/DA med befintligt kapital om jag skulle vilja. 

torsdag 14 mars 2019

Amhult2 kommentar på 2018

Tänkte plita ihop en uppdatering av mina tankar om Amhult2. När man läser om mina estimat så bör man ha i åtanke att jag tenderar att vara försiktig.

Rörelse/förvaltningsresultat

 Jag gjorde en analys i december 2017, så det har gått drygt ett år sedan sist. Då tyckte jag att fair value var 78 kr/aktie och jag räknade med 2,56 kr/aktie i RR för 2017 och >3 kr/aktie för 2018. Jag spådde ett värde på 125 kr/aktie i slutet av 2022 exklusive marknadsförändringar.

Facit säger att RR 2017 blev 2,40 kr/aktie och 2018 3,01 kr/aktie. Jag tycker Q1-Q3 2018 levde upp till mina förväntningar medan Q4 var svagare än väntat både 2017 och 2018. RR för 2018 nådde precis upp till mina förväntningar så det blir godkänt men inte mer. Q4 var en besvikelse.

Jag undrar vad som gör att hyresintäkterna är så slagiga? I Q4 sjönk de med 10% jämfört med Q3. Man ser liknande nedgångar i Q4 2017 och Q1 2017. Skriv gärna i kommentarsfältet om du vet varför!

Fastighetsvärdering

Tittar vi på resultatet av fastighetsvärderingen så höjdes värdet 57,6 Mkr i slutet av 2017 och med 41,0 Mkr i slutet av 2018. Enligt den långsiktiga planen så ska uppvärderingen vara ca 50% av byggkostnaden i färdigställda fastigheter.

Jag skrev att uppvärderingen 2017 borde ge 3 kr/aktie. Det blev över 8 kr/aktie.

2018 färdigställdes Signalflyget 2. Tomten var värd 19 Mkr och med den färdiga byggnaden fick den ett värde på 195 Mkr. Enligt planen borde uppvärderingen varit 59 Mkr, men det blev 41 Mkr. Den heta byggmarknaden har m a o gjort bygget dyrare och resulterat i 18 Mkr lägre uppvärdering än förväntat. Uppvärderingen för 2018 stannade därmed på 6 kr/aktie.

EPRA/NAV var vid årsskiftet 92 kr/aktie, jämfört med 75 kr/aktie vid analystillfället.

Min syn på 2019


Signalflyget 2 adderade mindre värde än väntat. I juni är det inflyttning i Luftseglaren 2. Jag tror att även den fastigheten kommer addera mindre värde p.g.a. höga byggkostnader. Luftseglaren 2 är ca 20% mindre än Signalflyget 2. Jag räknar därför med 35 Mkr i uppvärdering för Luftseglaren 2 i slutet av året eller 5,1 kr/aktie. Sedan tillkommer ca 3,5 kr/aktie i rörelseresultat minus ca 0,7 kr/aktie i räntor. Jag tror EPRA/NAV landar på 100 kr/aktie. Till detta kommer möjligheten till värdehöjningar p.g.a. hyresjusteringar.

Min syn på lång sikt


Jag tror de sista kvarteren fortfarande är i byggnation vid utgången av 2022 och att projektering av det första kvarteret av Skogens gård då pågår för fullt. Första spadtaget i Skogens gård tror jag blir våren 2023.

En del verkar oroliga över att Amhult2 inte äger Skogens gård och är rädda för att ägarfamiljen ska sko sig på aktieägarnas bekostnad. Jag delar inte den oron förutsatt att de behåller samma värderingsfilosofi som nuvarande värderingsman har. Se sid 11 under rubriken Byggmästarkalkyl i senaste värderingsunderlaget.

Värderingsmannen bedömer uppsidan av kvarvarande kvarter till 342 Mkr eller 50 kr/aktie. Jag tror man når detta i slutet av 2023.


Jag tycker att aktien är värd 88 kr idag. Jag har justerat ned nuvärdet med 4 kr pga höga byggkostnader i pågående projekt.

Jag tror att aktien är värd 100 kr om ett år och 150 kr i slutet av 2022 baserat på senaste värderingsunderlaget. Jag räknar med att kvarstående arbeten i slutet av 2022 vägs upp av det ackumulerade operativa resultatet minus räntor. Dessutom räknar jag med att hyrorna kommer höjas med knappt 2% per år.

Notera att jag inte vägt in några ändrade avkastningskrav.

onsdag 6 mars 2019

Köpt lägenheter i Berlin

Idag har jag köpt lägenhetsandelar i Berlin. Ja, alltså aktier i ett tyskt bostadsbolag fokus på Berlin.

Men historien börjar egentligen för 2,5 år sedan. Många av snackade då om att man borde köpa sig en lägenhet i Berlin för det var en cool stad och priserna var låga. Jag kikade lite och blev sugen på att investera i fastigheter i Berlin. Då visste jag inte hur jag enkelt skulle komma åt Berlins fastighetsmarknad som passiv investerare så det föll i glömska.

För ett par månader sedan fick jag höra talas om Deutsche Wohnen i en podd och intresset väcktes till liv. Numera kan man handla tyska aktier via Avanza lika lätt som svenska eller amerikanska. Kursen stod då i ca 42 EUR. Jag lade in aktien i en bevakningslista.


Avanza har courtagfritt på bl a tyska aktier idag. Jag kollade kursen, som nu låg på 40,82 EUR så jag slog till på 200 aktier i Deutsche Wohnen.

Jag slapp måhända courtage, men valutaväxlingsavgiften på 0,25% blir ca 216 kr.

Berlins bostadsmarknad


Berlin är en av Europas stora huvudstäder och på senare år har staden blivit väldigt populär. Det har tidigare funnits ganska gott om bostäder i staden sedan murens fall och priserna är därför låga med storstadsmått mätt. Stadens snabba befolkningstillväxt har dock gjort att uthyrningsgraden är uppe i 98%. Min tanke är att på sikt finns det ingen anledning till att bostäder i Berlin ska kosta mindre än i Paris eller London eller åtminstone lika mycket som i andra tyska storstäder. Så trots att priserna stigit snabbt de senaste åren så tror jag att bostäder i Berlin kommer fortsätta stiga snabbare i pris.

Deutsche Wohnen

Bolagsspecifika fakta jag använt i följande stycken har jag hämtat från företagets eget presentationsmateriel om ej annat anges.

Deutsche Wohnen har 163,000 bostäder varav 115,000 i Berlin. Bolaget har också 12,000 platser i äldreboenden/vårdhem. Fastighetsvärdet är ca 21 miljarder euro. Bolaget siktar på en låg belåning, 35-40% av fastighetsvärdet och de har därför hög kreditrating, A-/A3. Det gör bolaget väldigt stabilt och ger låga finansieringskostnader. Nackdelen är det hävstången vid prisuppgångar blir låg, bara drygt 1,5. Som jämförelse blir hävstången 2 vid 50% belåning vilket är vanligt i svenska fastighetsbolag.


Vad finns på minussidan? Ett stort minus är bolagets värdering. Enligt börsdata är bolaget värderat till 1,4 ggr det bokförda värdet.
Ett annat är den låga utdelningen. Bolagets utdelningspolicy är att 65% av det fria kassaflödet ska delas ut till aktieägarna. Föreslagen utdelning är 0,86 EUR/aktie mot 0,80 förra året. Det ger en direktavkastnin på 2,11%. En starkt bidragande orsak till den låga utdelningen är att hyreshöjningarna släpar i beståndet till följd av hyresprislagar. Det finns latenta hyreshöjningar på 37% som kan realiseras i takt med att bostäderna omsätts till nya hyresgäster. Jag räknar med att det kommer ta lång tid för hyrorna i Deutsche Wohnens bestånd att komma ikapp.
Jag tänker att det här är en aktie att lägga i byrålådan i 20 år.

Vad tror du om  Deutsche Wohnen och Berlins bostadsmarknad?

måndag 11 februari 2019

Sålt Oscar Properties

Oscar Properties har länge varit en surdeg i portföljen men idag ryckte jag plåstret och sålde hela mitt innehav i stamaktien och pref.

Jag har länge haft bolaget under särskild bevakning och det har inte saknats varningstecken. Det började med huvudägarens försäljning på toppnivåer i mars 2017. Inget jättebra tecken, men i sig ingen gamechanger. Veckan innan hade Swedbank deklarerat 50% kurspotential i en analys. Bostäder och fastighetsutvecklare var glödhett!

Sedan kom bostadsraset hösten 2017 och nyförsäljningen tog tvärstopp. Jag började då följa upp bolagets försäljning genom att räkna antalet till salu i varje projekt på deras hemsida. Jag har löpande presenterat resultatet i placeras forum under rubriken kanaljens försäljningstatistik. Försäljningen gick mycket trögt. En bidragande orsak var att bolaget höll fast vid sina priser trots 10% fall på begagnatmarknaden.Trots den svaga marknaden lyckades de få fullt pris för topplägenheten i prestigeprojektet Norra Tornen, 66 Mkr. Tyvärr räckte det inte för att vända den svaga försäljningen och företaget blödde pengar.

För att få loss pengar så sålde de av och farmade ut flera fastigheter och projekt: Uppfinnaren1 för 850 Mkr, 70% av Primus på Lilla Essingen, fastigheter i Göteborg och Djurgården för 98 Mkr, Stora Mans i Älsvsjö för 220 Mkr, Biografen Penthouses för 125 Mkr m fl. Biografen Penthouses såldes  tillbaka till Oscar Properties efter att Axxonen gått i konkurs innan de betalt köpet.


När inflyttningsdatum började närma sig i flera projekt så började de sänka priserna. Eller i alla fall ge vissa rabatter, såsom upp till 5 års avgiftsfrihet. De tvingades också sänka priset på redan sålda bostäder efter hot om massavhopp från köparna. Det framkom att större förseningar jämfört med preliminärt inflyttningsdatum förmodligen gjorde att köparen hade rätt att bryta kontraktet, något som var mycket lockande efter prisfallen. För att slippa prövning i domstol fick många köpare sänkta priser.

2017 betalade bolaget en fet utdelning på 4 kr/aktie varav 1:50 kr kontant och 2:50 i preffar. 2018 hade Oscar Properties inte genererat pengar till någon kontantutdelning men delade ändå ut preffar motsvarande 4:40 kr/aktie och byggde därmed på bolagets utgifter. Huvudägaren Oscar Engelbert och hans samarbetspartner Erik Selin sålde båda av alla preffar sommaren/hösten 2018 trots kraftiga kursfall i preffen. Här började varningsklockorna ringa mer vad gäller huvudägaren. Han vill få ut pengar ur bolaget och gör det genom att låta bolaget och andra aktieägare betala.

Ytterligare varningsklockor började ringa när finanschefen slutade i januari 2019. Om finanschefen slutar när ett bolag har problem är det sällan ett gott tecken.

Det som fick bägaren att rinna över var fredagens notis om att Oscar Properties har likviditetsproblem. Ska man få folk att köpa nyproduktion på ritning så är förtroendet avgörande. Förtroende för att säljaren har finanser att slutföra projektet.

Samtidigt ser marknaden fortfarande svag ut. Massor av lägenheter i Stockholm blir klara för inflyttning även under 2019. En stor andel av dem är köpta på spekulation och kommer att säljas direkt. Jag har tidigare beskrivit hur jag ser på detta. Det ser ut som att det även 2019 kommer bli svårt att sälja på ritning i de områden där det byggts mest.

Baserat på det jag skrivit ovan så tror jag att Oscar Properties kommer behöva en kapitalinjektion. Jag tror inte Oscar Engelbert är sugen på att slänga in pengar när han ansträngt sig så för att få ut dem till relativt dåliga villkor.

Blir det en nyemission tror jag att kursen slaktas. Jag sålde av delar i augusti förra året. Idag har jag sålt alla mina återstående aktier och preffar i Oscar Properties.