tisdag 31 augusti 2021

Uppföljning av mina surdegar

Jag har ca 50 bolag i min portfölj och det är alltid några som inte inte går bra.  I januari 2018 skrev jag ett inlägg där jag gick igenom mina surdegar.Jag tänkte nu göra en uppföljning hur jag agerat efter inlägget och hur det gått för bolagen och aktierna sedan dess. 

Midway Jag sålde. Aktien har gått något bättre än index. Bolaget har fortsatt den krympnings/renodlingsstrategi de hade och består nu i princip enbart av Haki.

MQ Holding: Jag sålde. Bolaget gick sedan i konkurs.

HM: Jag sålde senare. Kursen har gått upp något men sämre än index.

Oscar Properties: Jag sålde senare. Kursen har gått ner till nästan noll och därefter haft många nyemissioner vilket spätt ut de ursprungliga ägarna. Efter min försäljning är kursen i stamaktien ner drygt 98%.

Telia: Jag behöll. Bolaget har gått sämre än index. Kursen är ungefär oförändrad men man har fått ganska bra utdelningar på vägen. I nivå med en pref-aktie.

Lammhults: Jag sålde senare. Kursen har gått upp och ner och står idag något lägre än då. Räknar man in utdelningar blir totalavkastningen ungefär noll.

Africa Oil: Jag behöll. Kursen har länge legat lägre än då men sista veckorna har kursen tagit fart och står nu något högre. Aktien har dock utvecklats sämre än index. Det senaste året har jag ökat kraftigt i Africa Oil. Orsaken är att förutsättningarna har förbättrats kraftigt. Bolaget har nu rejäl produktion med starkt kassaflöde och förutsättningarna för oljepriset ser goda ut. Africa Oil låg på ca 10:25 kr när jag skrev mitt surdegsinlägg och hade ännu inte offentliggjort köpet av Prime.

 Sammanfattning

2 av 7 aktier har tappat hela sitt värde. 4 aktier har utvecklats sämre än index och 1 har gått bättre än index. 

Min slutsats är att jag skulle behöva bli bättre på att rycka plåstret och göra det tidigare i aktier där bolagen inte presterar.

 


måndag 9 augusti 2021

Köpt Kinded. Kort affär i Africa Oil

Kindred

Strax före jul förra året köpte jag 1000 Kindred i min KF till 78 kr/aktie. Aktien såg då väldigt billig ut trots att den gått upp 200% sedan botten förra året. PE kring 10 för ett bolag som växer så pass fort kändes som ett klipp.

I efterhand visade sig tajmingen var lyckosam, för en vecka senare svängde kursgrafen från stigande till starkt stigande. Aktien steg 100% på bara några månader påeldad av ett starkt årsbokslut. Även Q1-rapporten var stark, men kursen har trots det sjunkit tillbaka. Så kom Q2. Ytterligare en stark rapport, men aktien gick ner. Så pass att PE låg på 9. Då tyckte jag att nu får det vara nog! Så jag köpte 800 Kindred i Stora Pension för 135 kr/aktie. 


 

Dagen efter rasade aktien 10 kr då en insynsperson gjort en stor försäljning. Just min vanliga tur! tänkte jag. Det visade sig dock att uppgiften om insiderförsäljning var falsk och kursen återhämtade sig. Puh!

Africa Oil

När Africa Oil köpte 50% av Prime fanns en notis om att det fanns en tvist om ägarandelarna i fältet Agbami som ligger på gränsen mellan licenserna OML127 och OML 130, där Prime skulle kunna få en ökad ägarandel. Om tvisten löstes till Primes favör skulle Africa Oil behöva betala upp till 123 MUSD i tilläggsköpeskilling. 

Så kom PM om lösningen. Equinor betalar 822 MUSD till övriga samarbetspartners och minskar sin ägarandel. Pareto har uppfattningen att Primes andel är ca 320 MUSD. Enligt ett chattforum så har Africa Oils informationschef sagt att deras andel är mer än 123 MUSD, vilket ger stöd för att Paretos siffra är rimlig.

Notera att betalningen från Equinor går till Prime medan tilläggsköpeskillingen ska erläggas av Africa Oil. Hoppas Prime gör en utdelning och slussar vidare pengar till Africa Oil, annars kan Africa Oil få likviditetsproblem. Jag ser dock ingen anledning till att Prime ska behålla pengarna då de redan har väldigt god likviditet.

Africa Oils aktie har en tendens att stiga på bra nyheter för att därefter ganska snabbt sjunka tillbaka. Jag tänkte kolla om det gick att tjäna en hacka på det mönsteret.

I fredags sålde jag 10 000 Africa Oil. Jag köpte tillbaka ca 15 öre billigare idag, måndag.Notera att för dagens köp tillkommer courtage med 59 kr. Vinsten blev 140 aktier och 110 kr. 

Nedgången blev mindre än jag förväntat mig trots att oljepriset gick ner på oro om ny smittvåg i Kina. Det känns som att det finns aktörer som fått upp ögonen för Africa Oil. Eller så var det jag som var för feg och köpte tillbaka för tidigt. Det får framtiden utvisa!
måndag 24 maj 2021

Första miljonen - i utdelningar

I fredags nådde jag något slags milstolpe när de totala utdelningarna i min KF nådde 1 miljon!

Länge hade jag mycket aktier som inte gav utdelning. Efter ett starkt 2016 så hade jag tillräckligt med kapital för att kunna leva på utdelningarna så 2017 började jag möblera om min portfölj och hösten 2018 tog jag ett sabbatsår. Till utdelningssäsongen 2019 hade jag flyttat om så att 2/3 av portföljen låg i utdelande aktier. 


Utdelningar i KF t.o.m 2021-05-23

Coronaåret 2020

2020 kom Corona och många bolag ställde in sin utdelning. Det var främst de bolag som delar ut bara en gång om året som ställde in. Kvartals- och månadsutdelarna var bättre på att behålla utdelningen men tappet för mig blev 54%. 

När pandemin slog till letade jag bland förlorarna med tanken att hitta bra bolag som tappat oförtjänt mycket. Så här i efterhand hade det varit bättre att leta efter bolag som tjänade på pandemin. De bolag jag köpte har gått ok men inte lysande.

En sektor som tog extra mycket stryk i pandemin var oljebolagen. I oktober kom en andra nedgångsfas för oljebolag samtidigt som övriga sektorer återhämtat sig ganska bra. Jag passade då på att öka i Africa Oil och Petrotal på låga nivåer. De har gått upp en hel del men jag tycker ändå inte marknaden prisat in prisuppgången fullt ut.

Utdelningsprognos 2021

I år ser det lite bättre ut men om det inte beslutas om extra utdelningar i höst så kommer 2021 landa precis under 200 000 kr i utdelningar. De bolag som bidrar mest i kronor räknat är Swedbank och Lundin Energy som i år ger mig drygt 15 000 kr var. 

Jag har inte gett upp tanken att 2021 ska ge mer utdelningar än 2019. Möjligheten finns, särskilt om bankerna gör extrautdelningar.


onsdag 14 april 2021

Det går bra nu, eller?

Var det fler som gjorde som jag och plockade ut ettårsgrafen ett år efter Coronabotten bara för att den såg så bra ut?

Tittar man på mina stora portföljer så ser det riktigt fint ut. 

 

 

Aktier verkar vara superbra att investera i och kanaljen måste vara en superinvesterare. Eller?

Låt mig komplettera med grafer över nedgången från toppen, som också var all-time high, i början av 2020 till botten samma år. 

Usch! Aktier verkar jättedåligt och kanaljen måste vara en usel investerare!

Lägger man ihop graferna så blir bilden blandad:
Sammantaget har det gått sådär. Lite mellanmjölk.

 

 

 
söndag 7 mars 2021

Årsavstämning 2020

 
2020 var ett omtumlande börsår. Tech gick urstarkt medan oljebolagen gick svagt. Utdelningarna rasade! Jag har varit ganska passiv och kostnaderna för courtage är det lägsta på länge. 

Året började bra. 

 


Därefter kom Corona och då gick det riktigt uselt. Ner över 3,5 miljoner eller nästan 50%. Jag var aldrig särskilt orolig, så länge bolagen inte går omkull brukar de återhämta sig. Jag såg till att ha koll på balansräkningen i mina bolag. Vid kraftiga nedgångar vill jag hellre öka i bolag med stor rabatt än tvingas försvara min ägarandel i nyemissioner. Av de 50 bolag jag äger blev det nyemission i 2, Collector och Scandic där min andel var totalt 26000 kr, plus 5000 kr i övertilldelning utan stöd av teckningsrätter.

 


 Därefter började åtehämtningen. Den har gått hyfsat, men vid årsskiftet hade hela tappet fortfarande inte återhämtats.

 


 

 

Resultat

Hur har mina portföljer gått på helårsbasis? Inget vidare, faktiskt. Min stora portfölj, KF, har gått -10,24% jämfört med OMX Stockholm PI som gått 12,86%. Avkastningen har dragits ned av olja och fastigheter och dragits upp av några få innehav som G5 och Brookfield Renewable Partner/Corp. Utvecklingen inkluderar förutom courtage även en del skatter såsom schablonskatt och utländsk källskatt.

Figur 1. Utveckling KF 2020
 

 

 

 Utdelningar

Min KF har gett 110 542 kr i aktieutdelning vilket är 53,9% mindre än 2019. Utöver detta tillkommer 9 000 kr från inlösenaktier vilket ger en total utdelning på 119 542 kr. Minskningen beror på Corona.
Min näst största portfölj, stora pensionsportföljen, har gått hyfsat under 2020 och är upp 20,21%.

Utdelningarna i tjänstepensionsportföljen uppgår till 13 282kr, vilket är 58,9% mindre än 2018.
Jag har även en liten ISK i en annan bank. Den banken inte är i närheten av Avanza när det gäller depåhantering men jag har räknat fram att utvecklingen blev -17,0%. Utdelningen uppgick till 1 875 kr, samma som 2019.

Courtage

Hur ser det ut med courtaget? Jag har haft en låg aktivitet under 2019 och omsatt 2,8 Mkr. Courtaget uppgår till 3486 kr. Courtaget inkluderar valutaväxlingsavgifter både vid köp/sälj och för utdelningar. Antalet aktier i portföljen har ökat från 47 till 51, plus bevakningsposter i ytterligare 12 bolag.

2019 omsatte jag 7,6 Mkr med ett courtage på 7079 kr. Jag har bytt beräkningsmetod för courtaget och därför avviker siffran från föregående årsavstämning. Nu tar jag siffrorna från Avanzas sammanställning vilket innebär att alla depåer i Avanza räknas in. Förra året räknade jag själv, och då bara på min KF.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är jag inte nöjd med börsåret 2020. 2021 har dock börjat starkt och 6 mars bröt jag 8-miljonersvallen i mina depåer, exkl pensionskapital. Min KF har nått all-time-high.

lördag 19 december 2020

Lön för lån

 I våras annonserade Avanza att de skulle börja med aktielån för alla med KF som inte aktivt säger nej. Aktielånen startade i september och i början av december fick jag den första utbetalningen:

 20,84 SEK  

Utbetalning kommer ske månadsvis. Med tanke på att min KF innehåller aktier för drygt 6 MSEK kan jag inte påstå att jag är imponerad av utbetalningens storlek. Programmet har precis startat och min förhoppning är att beloppet kommer öka framöver.

Även NordNet har ett aktielånprogram och senaste kvartalet genererade det knappt 15 MSEK extra till de sparare som deltar.

Det ser inte ut som att aktielånprogrammet kommer generera några större summor procentuellt sett för mig.

De viktigaste faktorerna för beloppets storlek är:

- Andelen aktier som lånas ut. Utlåningsandelen beror på efterfrågan från blankare i förhållande till antalet aktier som Avanza pension har tillgång till för utlåning. 

- Ersättningen per aktie. 

- Antal aktier som du äger.

 Intäkter från blankningen delas 60-40 mellan dig och Avanza.

 

I min KF har jag bl a 600 Intrum värda 128000 kr. Intrum är en av börsens mest blankade aktier.

Antag att blankning av Intrum kostar 5% per år och att Avanza lyckas låna ut 6,25% av de aktier i Intrum som de har tillgängliga via aktielånprogrammet. Mina Intrumaktier skulle då generera 400 SEK i intäkter varav jag skulle få 240 SEK eller 20 SEK/mån. 

Det ser m a o ut som att Avanzas aktieutlåning ännu ligger på väldigt låga nivåer.

onsdag 21 oktober 2020

EnQuest: Tre års tankerräkning

Det är nu drygt tre år sedan den första leveransen av olja från EnQuests flaggskeppsfält Kraken. Enquest äger 70,5% av fältet och Cairn resten. Alla siffror nedan avser hela fältet, dvs även Cairns andel ingår.

Enquest är ganska dåliga på att underrätta marknaden om hur det går, så för att ligga steget före så har jag följt produktionen och noterat datum och intervall mellan leveranserna för att hålla koll på om fältet levererar. Jag har sedan gissat lastens storlek och med hjälp av antalet dygn sedan föregående lastning startade räknat ut en ungefärlig produktion i fat/dag.


Last Nr Lastning
Start
Lastning
Klar
Dygn
Fartyg Uppskattad
Fat/dag
Uppskattad
Laststorlek
Uppskattad
Produktion

2017-06-23

1 2017-09-10 2017-09-12 79 Navion Britannia 6 329 500000 500000
2 2017-10-14 2017-10-15 34 Amundsen Spirit 11 765 400000 900000
3 2017-11-20 2017-11-23 37 Navion Oceania 18 919 700000 1600000
4 2017-12-14 2017-12-14 24 Navion Britannia
0 1600000
5 2017-12-16 2017-12-18 2 Navion Oceania 26 923 700000 2300000
6 2018-01-03 2018-01-04 18 Scott Spirit 22 222 400000 2700000
7 2018-01-15 2018-01-16 12 Navion Britannia 33 333 400000 3100000
8 2018-01-28 2018-01-29 13 Navion Oceania 30 769 400000 3500000
9 2018-02-09 2018-02-10 12 Navion Britannia 41 667 500000 4000000
10 2018-02-21 2018-02-22 12 Navion Oceania 41 667 500000 4500000
11 2018-03-06 2018-03-07 13 Navion Britannia 23 077 300000 4800000
12 2018-03-31 2018-04-01 25 Stena Natalita 8 333 200000 5000000
13 2018-04-11 2018-04-12 10 Amundsen Spirit 45 000 450000 5450000
14 2018-04-23 2018-04-24 12 Heather Knutsen 37 500 450000 5900000
15 2018-05-06 2018-05-08 12 Navion Anglia 41 667 500000 6400000
16 2018-05-25 2018-05-26 19 Heather Knutsen 26 316 500000 6900000
17 2018-06-08 2018-06-09 14 Amundsen Spirit 35 714 500000 7400000
18 2018-06-25 2018-06-26 17 Heather Knutsen 29 412 500000 7900000
19 2018-07-10 2018-07-11 15 Navion Oceania 33 333 500000 8400000
20 2018-07-25 2018-07-27 15 Navion Hispania 33 333 500000 8900000
21 2018-08-14 2018-08-15 20 Navion Oceania 25 000 500000 9400000
22 2018-08-28 2018-08-29 14 Heather Knutsen 35 714 500000 9900000
23 2018-09-11 2018-09-12 14 Heather Knutsen 35 714 500000 10400000
24 2018-09-27 2018-09-28 16 Navion Hispania 31 250 500000 10900000
25 2018-10-11 2018-10-12 14 Amundsen Spirit 35 714 500000 11400000
26 2018-10-29 2018-10-30 18 Amundsen Spirit 27 778 500000 11900000
27 2018-11-14 2018-11-15 16 Heather Knutsen 31 250 500000 12400000
28 2018-12-05 2018-12-07 21 Navion Oceania 23 810 500000 12900000
29 2018-12-22 2018-12-24 17 Heather Knutsen 20 588 350000 13250000
29 2018-12-29 2018-12-30 7 Heather Knutsen 21 429 150000 13400000
30 2019-01-24 2019-01-25 25 Scott Spirit 24 000 600000 14000000
31 2019-02-10 2019-02-11 17 Amundsen Spirit 29 412 500000 14500000
32 2019-03-08 2019-03-09 26 Heather Knutsen 19 231 500000 15000000
33 2019-03-25 2019-03-26 17 Heather Knutsen 29 412 500000 15500000
34 2019-04-06 2019-04-07 12 Scott Spirit 41 667 500000 16000000
35 2019-04-18 2019-04-19 12 Heather Knutsen 41 667 500000 16500000
36 2019-05-01 2019-05-01 13 Grena Knutsen 23 077 300000 16800000
36 2019-05-08 2019-05-09 7 Navion Hispania 42 857 300000 17100000
37 2019-05-19 2019-05-20 11 Amundsen Spirit 50 000 500000 17600000
38 2019-05-31 2019-06-01 12 Navion Oceania 41 667 500000 18100000
39 2019-06-12 2019-06-13 12 Stena Natalita 41 667 500000 18600000
40 2019-06-24 2019-06-25 12 Navion Anglia 41 667 500000 19100000
41 2019-07-06 2019-07-07 12 Stena Natalita 45 455 500000 19600000
42 2019-07-27 2019-07-28 21 Petroatlantic 23 810 500000 20100000
43 2019-08-11 2019-08-12 15 Scott Spirit 33 333 500000 20600000
44 2019-08-27 2019-08-29 16 Amundsen Spirit 31 250 500000 21100000
45 2019-09-09 2019-09-10 13 Navion Oceania 38 462 500000 21600000
46 2019-09-23 2019-09-24 14 Navion Oceania 35 714 500000 22100000
47 2019-10-05 2019-10-06 12 Navion Oceania 41 667 500000 22600000
48 2019-10-18 2019-10-19 13 Navion Oceania 38 462 500000 23100000
49 2019-10-29 2019-10-30 11 Amundsen Spirit 45 455 500000 23600000
50 2019-11-07 2019-11-08 9 Navion Oceania 55 556 500000 24100000
51 2019-11-18 2019-11-19 11 Navion Oceania 45 455 500000 24600000
52 2019-11-29 2019-11-30 11 Grena Knutsen 45 455 500000 25100000
53 2019-12-14 2019-12-15 15 Torill Knutsen 33 333 500000 25600000
54 2019-12-22 2019-12-23 8 Betty Knutsen 62 500 500000 26100000
55 2019-12-26 2019-12-27 4 Ingrid Knutsen 62 500 250000 26350000
56 2020-01-06 2020-01-10 11 Navion Oslo 54 545 600000 26950000
57 2020-01-20 2020-01-21 14 Navion Oslo 35 714 500000 27450000
58 2020-01-31 2020-02-01 11 Stena Natalita 45 455 500000 27950000
59 2020-02-12 2020-02-13 12 Petroatlantic 41 667 500000 28450000
60 2020-02-26 2020-02-27 14 Peary Spirit 35 714 500000 28950000
61 2020-03-11 2020-03-12 14 Heather Knutsen 38 462 500000 29450000
62 2020-03-24 2020-03-26 13 Ingrid Knutsen 42 308 550000 30000000
63 2020-04-05 2020-04-06 12 Navion Oslo 41 667 500000 30500000
64 2020-04-21 2020-04-22 16 Heather Knutsen 31 250 500000 31000000
65 2020-05-03 2020-05-04 12 Heather Knutsen 41 667 500000 31500000
66 2020-05-17 2020-05-18 14 Scott Spirit 35 714 500000 32000000
67 2020-05-28 2020-05-29 11 Scott Spirit 45 455 500000 32500000
68 2020-06-08 2020-06-09 11 Navion Oslo 50 000 500000 33000000
69 2020-06-20 2020-06-21 12 Navion Oslo 41 667 500000 33500000
70 2020-07-03 2020-07-04 13 Scott Spirit 38 462 500000 34000000
71 2020-07-14 2020-07-15 11 Heather Knutsen 45 455 500000 34500000
72 2020-07-25 2020-07-26 11 Heather Knutsen 45 455 500000 35000000
73 2020-08-08 2020-08-09 14 Navion Oslo 35 714 500000 35500000
74 2020-08-23 2020-08-24 15 Ingrid Knutsen 33 333 500000 36000000
75 2020-09-02 2020-09-03 10 Scott Spirit 50 000 500000 36500000
76 2020-09-22 2020-09-23 20 Navion Oceania 25 000 500000 37000000
77 2020-10-04 2020-10-05 12 Ingrid Knutsen 41 667 500000 37500000
78 2020-10-16 2020-10-17 12 Navion Oceania 41 667 500000 38000000


Notera att alla datum och siffror är mina uppskattningar och de avviker därför från officiella siffror baserade på verkliga mätningar.

Notera att efter en lastning av 500000 så kan det finnas allt mellan 0 och 150000 fat kvar i FPSO:n, eller nästan 4 dygns produktion. Så även om laststorleken skulle stämma, vilket inte alls är säkert, så bör man ta produktionen i varje intervall med en nypa salt.