måndag 16 juli 2018

Enquest-Venezuela 1-0

Idag läste jag en artikel om hur WTI dippat mot Brentoljan. USAs skifferolja är lätt och amerikanska raffinaderier behöver blanda ut den med tung olja. Det fick mig att fundera på USAs tungoljeförsörjning. Mina tankar går via Venezuela och Kanada och slutligen till en av vinnarna: Enquest.

Det  kan kännas konstigt, men Hugo Chavez nationalisering av olja har 10 år senare öppnat en marknad för Enquest att sälja Krakenoljan till premiumpris.

Låt oss backa bandet och titta lite på olja i Venezuela. Venezuela har världens största oljereserver. Med rätt ledning borde landet vara ett av de rikaste i världen. Istället är det ett av de länder det gått sämst för.

En av grundpelarna för ekonomisk utveckling är äganderätten. Om inte äganderätten garanteras så drabbas investeringsviljan och korruptionen frodas.

 Venezuela har en lång tradition av att inte respektera äganderätten. Venezuela nationaliserade oljeindustrin delvis 1971 och helt 1976. Senare har landet återigen öppnat upp för utländska investeringar. 2007-2009 genomförde president Chavez en ny serie nationaliseringar och de stora västerländska oljebolagen lämnade landet. Till att börja med såg det ut att gå bra och Chavez hyllades av bl a svenska vänstern. Oljeinkomsterna var höga, men 2014 sjönk de kraftigt. Utan oljebolagens kunnande, kapital och vinstintresse så gick det till slut utför även för produktionen.

Så sent som juni 2016 var det fortfarande någon socialist som hyllade Chavez men de orden väger idag lika lätt som den venezuelanska befolkningen. Befolkningen i världens oljerikaste land svälter och situationen är så dålig att inte ens svensk vänsterpress vågar skriva hyllningsartiklar. Svensk högerpress, med SvD i spetsen, gottar sig i eländet.

De västerländska oljebolagen stämde Venezuela i internationell domstol och fick rätt till 2 miljarder USD i ersättning för stulen egendom. En amerikansk oljejätte har tagit raffinaderier och en oljehamn som ligger utanför Venezuelas gräns i beslag. Oljehamnen var en viktig kugge i Venezuelas oljeexport och beslaget har fått Venezuelas oljeexport att sjunka ännu snabbare. Venezuelas oljeproduktion har sjunkit från 2,9 miljoner fat i början av 2014 till 1,5 miljoner fat i början av 2018 och det finns inga tecken på en vändning.

Venezuela har, liksom Kanada, gott om tung olja. Mycket av Venezuelas olja exporterades till USA vars raffinaderier har fått brist på tung olja. Kanadensiska oljebolag skulle gärna exportera mer men för att kunna öka exporten krävs fler pipelines.

Så med kanadensisk olja begränsad av försenade pipelinebyggen och venezuelansk olja stoppad av socialismen så tvingas amerikanska raffinaderier betala högre priser för importerad tungolja. Detta gynnar Enquest som från sitt tungoljefält Kraken hittills levererat ett par miljoner fat tungolja till raffinaderier i Amerika.


onsdag 4 juli 2018

Börskrascher jag minns

Jag började med aktier som student i början av 90-talet, så jag har varit med om rasen 1991, 2001, 2008. Plus ett antal mindre nedgångar däremellan.

Finans- och Fastighetskrisen 1991-1994


Fastigheter var hett 1991, så jag köpte lite aktier i fastighetsbolaget Anderssons. De gick i KK. Surt, men jag lärde mig att nedsidan i alla aktier alltid är 100%.

Köpte Ericsson och sålde med 30% vinst efter 2 månader när riksbanken släppte kronförsvaret. Något år senare hade aktien dubblats. Köpte SE-Banken för 3,80 kr när bankerna var konkursmässiga. Sålde hälften på 8 kr och större delen av resten på 32 kr. De sista sålda jag ett par år senare på 120 kr.

Krisen började 1991 med finansbolaget Nyckelns fall och i slutet av 1994 bottnade fastighetsmarknaden. I slutet av 1994 började jag jobba och köpte en bostadsrätt för 1700 kr per kvm. Idag kostar liknande bostadsrätter drygt 20000 kr per kvm.

IT-bubblan 2000-2003


I slutet av 1990-talet fattade jag inte IT-haussen och ägde nästan inga IT-aktier. Hade några aktier i affärssystembolaget IFS, men det var allt. Jag kunde inte förstå hur bolag som sålde konsulter per timme någonsin skulle kunna motivera börsvärden på 10 miljoner per anställd. Folk pratade om att marginalerna skulle öka, men eftersom jag jobbade i branschen så var det ganska uppenbart att om marginalerna blev för höga så startade konsulterna eget. Eller bytte jobb till någon som betalade bättre. För att motivera de värderingarna behövdes nya affärsmodeller som var skalbara. Där låg programvaruföretagen bättre till och affärssystem var heta. Hetast var dock Bredbandsbolaget med fleeceklädde Jonas Birgersson och ICON Medialab med energiknippet Johan Staël von Holstein. Bolag som Boo.com fick miljardbelopp för att starta webshop för kläder men marknaden var inte redo.
Man kan säga att jag följde med index ner och upp igen och missade både de värsta rasen och de bästa möjligheterna.

En konsekvens av IT-bubblans punktering var att jag blev av med jobbet. Konsultmarknaden havererade totalt i den mellanstora stad där jag bodde. Jag insåg efter ett par månader att jag behövde vidga mitt sökområde. Trots att det gick 200 sökande på varje IT-jobb så hade jag ganska snart två jobberbjudanden. Ett på ett dotterbolag till Ericsson i Ronneby och ett i stockholmsregionen. Jag valde stockholmsregionen dels för att Ronneby är för litet för min smak, dels för att lönen var betydligt bättre i stockholmsregionen.

Finanskrisen 2008


Jag började få konstiga vibbar från bolaget jag jobbade för. IT skulle standardiseras mer. Verksamheten skulle få enklare och billigare system. Jag kände att det var dags att se sig om. Hösten 2007 sade jag upp mig och gick till en konsultfirma igen med en rejält höjd lön.

När kraschen kom var jag ganska fullinvesterad och stora delar av mina likvida medel åts upp av nyemissionen i Swedbank. Jag lyckades dock skaka loss några korvören och jag minns att jag tänkte: "De här slantarna ska jag mångdubbla!". Jag gick igenom de bolag som gått ner över 90% och valde ut ett par som dels hade tillräckligt stark balansräkning för att inte behöva nyemittera aktier, dels hade en bärkraftig affär. Jag minns att jag gav Eniro underkänt på båda punkterna och valet föll på Elanders och New Wave Group. Tryckeriet Elanders kan kännas som ett tveksamt val, men jag hade förtroende för huvudägaren Bennet och brevlådan var på den tiden fortfarande full av reklam och kataloger. Efter ungefär två år kunde jag sälja Elanders med en mindre vinst och New Wave Group med 400% vinst.Sedan kom PIIGS; några euroländer som råkade i knipa när de inte skötte sina statsfinanser. Jag tänkte att nu kommer nästa ras och sålde av nästan halva portföljen för att lösa mitt bolån. Istället för en kris blev det stadiga börsuppgångar och rekordlåga räntor, båda påeldade av kraftiga penningmängdsökningar. Inte något jättebra beslut från min sida, sett i backspegeln. Mina kostnader gick dock ner och mitt sparande har varit rekordhögt sedan dess så portföljvärdet återhämtade sig och 2016 blev ett riktigt kanonår för mina portföljer.

Nästa börskrasch

Att den kommer vet alla. När den kommer vet ingen. Det kan var redan i sommar, det kan dröja flera år. Om kraschen kommer med nya köptillfällen så har jag tillgång till kontanter via portföljbelåning och om jag fortfarande jobbar även genom att åter belåna min bostad. Därför ser jag för närvarande inget behov av en gigantisk krigskassa. Jag fortsätter att ligga i princip fullinvesterad på börsen.

söndag 1 juli 2018

Halvårsavstämning våren 2018

Min KF har åkt bergochdalbana under våren. De stora avvikelserna mot index har berott på att jag f n är mycket överviktad mot oljeaktier. Totalavkastningen uppgick till 6,46% jämfört med 2,42% för SX30 Return Index.

Utveckling KF våren 2018

Den höga volatiliteten i portföljen beror till stor del på den mycket slagiga kursutvecklingen i mitt största innehav, Enquest, som utgör 12% av portföljen. När jag köpte Enquest så tänkte jag att den höga belåningen och de höga produktionskostnaderna borde ge aktien en hög hävstång när oljepriset stiger. Så har det inte blivit och Enquest har "bara" gått upp 32% medan Brentoljan stigit ca 20%. Det kan jämföras med uppgångar på 40-60% i andra producerande oljebolag jag äger. Det relativt dåliga utfallet i Enquest beror på att bolagets produktion utvecklats sämre än väntat. Bolagets nya fält, Kraken, som skulle producera 50 000 fat/dag producerade 40 000 fat/dag i februari men efter arbeten i mars verkar produktionen fallit till drygt 30 000 fat/dag enligt de som räknar tankers. Dessutom har produktionen i fälten Alma/Galia nästan avstannat helt pga problem med några sänkpumpar. Det gör att produktionen i år blir ca 3 miljoner fat lägre än jag trodde i februari och kassaflödet ca 180 miljoner dollar lägre. Den relativt dåliga kursutvecklingen i Enquest är därför befogad. Byte av pumpar pågår under sommaren och Kraken får ett fjärde produktionskluster i höst så produktionen bör öka nästa år även om man tar hänsyn till naturlig decline i övriga fält.

Enquest 32%
Lundin Petroleum 52%
Africa Oil -13%
Maha Energy* 60%
BlackPearl 38%
Kursutveckling våren 2018 för oljeaktier jag äger i min KF.

Portföljen är fördelad på 30% oljeaktier, 60% utdelningsaktier och 10% tillväxtaktier utan utdelning. Direktavkastningen ligger på 3,3%. Utdelningarna summerar till drygt 113 000 kr och om jag inte ändrar min portfölj förväntas hösten bjuda på ytterligare 39 000 kr. Jag har även ett mindre belopp i en ISK som bidragit med 9000 kr i utdelningar vilket ger en förväntad total utdelning på 161 000 kr,  en ökning med 27 000 kr sedan i februari.

Top 5 Bäst utveckling: G5 kvalar in som enda bolag utanför oljesektorn med en uppgång på 43% sedan köpet i slutet av mars. I övrigt de fyra oljebolagen från listan ovan. Jag har köpt mina Maha i april och maj, så mina Maha har bara stigit 22%.

Top 5 Sämst utveckling: Intrum, Oscar Properties, H&M, Africa Oil, Oscar Properties Pref.

Sammantaget är jag halvnöjd med vårens utveckling. Det är roligt att slå index, men jag hade förväntat mig betydligt mer av Enquest.

Hur har din portfölj gått under våren?

tisdag 26 juni 2018

Riksrevisionen om ISK

Idag läste jag en artikel  på Svenska Dagbladets hemsida. Jag måste erkänna att jag gillar Svenska Dagbladets Näringslivsbilaga. De har journalister som tänker själva och skriver intressanta vinklingar om aktuella händelser. Jag kan inte påstå att jag alltid håller med, tvärtom, och det är det som gör det så givande - deras vinklingar skiljer sig från min bild och jag kan därmed vidga mina vyer.

Den artikel jag läst och valt att kommentera är dock av smör-och-brödslaget där de rapporterar om en rapport från Riksrevsionen och inte tillför egna åsikter.

SvD: ISK har minskat skatterna med 42 miljarder  (den som saknar abonnemang får läsa ett begränsat antal artiklar per månad - har du redan läst dina gratisartiklar denna månad kan artikeln vara spärrad för dig)

Kan du inte läsa på SvD så finns en liknande artikel på https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/06/26/rr-isk-kan-ha-kostat-42-mdr-i-skattebortfall.html

Sammanfattning: Hittills har ISK inneburit en rejäl skattelättnad för oss aktiesparare. Kombinationen låga räntor och stark börs har gjort att hittills har skatten på ISK varit betydligt lägre än för traditionell aktiedepå. Riksrevisionen beräknar skillnaden sedan starten 2012 till 42 miljarder.

För mig har ISK/KF inneburit hundratusentals kronor i lägre skatt men det kan mycket väl ändra sig vid nästa stora börsras.

Riksrevisionen konstaterar dock att vissa delar har blivit krångligare, exempelvis en del nyemissioner och när företag delar ut aktier i ett dotterbolag.

Jag begriper inte vad de menar. Vid nyemissioner får jag ett erbjudande precis som innan. Och när ett företag delar ut ett dotterbolag behöver jag inte lyfta ett finger. De nya aktierna trillar in automatiskt på kontot och jag kan sälja dem utan att deklarera försäljningen. Tidigare var jag tvungen att kolla upp hur anskaffningsvärdet skulle fördelas enligt Lex ASEA.

"Införandet av ISK har lett till ett mer komplext skattesystem. Man ska inte underskatta de svårigheter som det kan innebära för enskilda sparare, säger riksrevisor Ingvar Mattson."

Här ger jag Riksrevisionen halvt rätt. Det finns massor med skillnader mellan ISK och KF som förvirrar för småspararen. Det är förvånansvärt att de lyckas ha så många skillnader mellan två sparformer som ändå är så lika.


Men summa summarum:  ISK (och KF) är den största förenklingen för sparare någonsin och sparar miljontals deklarationstimmar per år för oss aktieägare och för skatteverket. När jag hade mina aktier på VP-konto så lade jag minst 4 timmar per år på att deklarera aktieförsäljningar. Extra jobbigt var det om man ägt en aktie länge och det skett Lex ASEA-uppdelningar, splittar, fondemissioner eller uppköp. För att inte tala om eländet med inlösenaktier. Visst, man sköt upp delar av skatten, men för mig som småsparare var kostnaden i mantimmar hög. När jag gick över till aktiedepå så fick jag hjälp av kontoförande institut, så då blev det lättare, men det var fortfarande en hel del jobb, särskilt om man flyttat värdepapper mellan institut eller om man ägde samma papper hos olika institut.

Idag tar det mig max en timme att deklarera varav tiden för KF/ISK är försumbar.


onsdag 6 juni 2018

Vårens köp och sälj


Det har varit en intensiv vår med mycket köp och sälj och några kortare trades.
Jag har påbörjat övergången från råvaror till utdelningsaktier men jag tror att oljan har mer att ge så där kommer jag sitta kvar ett tag till förutsatt att oljepriset är stabilt/stigande. Jag köpte t.o.m fler Maha då jag tyckte aktiekursen inte reflekterar bolagets värde.
Jag har tidigare berättat om köpen i Pensionsportföljen. Här kommer vårens köp i min KF.

Försäljningar:

Alla Semafo, större delen av Bure, hälften av Lundin Petroleum, delar av New Wave, alla Midway och MQ.

Köp:

Banker (Handelsbanken, SEB, Nordea, Resurs), Investmentbolag (Investor, Latour), Maha, Skanska, G5 Entertainment, Swedol, SJR.

Trades:

 Strax, Oscar Properties, Enquest

Bästa köp: 

G5 Entertainment

Sämsta köp:

Handelsbanken. Hade dålig timing och köpte precis före en nedgång på nästan 10%.

Bästa sälj:

MQ. Har nästan halverats sedan jag sålde.

Sämsta sälj

Lundin Petroleum. Har gått upp nästan 10% sedan jag sålde.

Alla transaktioner:


Datum Typ Värdepapper/beskrivning Antal Kurs Belopp Courtage
2018-06-01 Sälj New Wave B -2 000 52,5 104 941 59
2018-05-29 Köp Maha Energy 10 000 9,35 -93 526 59
2018-05-29 Köp SJR in Scandinavia B 1 600 46,8 -74 939 59
2018-05-29 Sälj Bure Equity -2 000 99,8 199 490 110
2018-05-29 Köp Investor A 300 363,4 -109 080 60
2018-05-24 Köp EnQuest PLC 19 961 4,55 -90 832 59
2018-05-17 Sälj Oscar Properties Holding -4 000 28,71 114 795 63
2018-05-16 Köp Resurs Holding 2 000 55,25 -110 561 61
2018-05-15 Köp Oscar Properties Holding 4 000 30 -120 066 66
2018-05-15 Sälj EnQuest PLC -20 000 4,7 93 941 59
2018-05-11 Köp Swedol B 3 000 32 -96 059 59
2018-05-04 Köp Latour B 1 000 92,05 -92 109 59
2018-05-03 Sälj Lundin Petroleum -1 000 258,8 258 658 142
2018-04-30 Sälj Oscar Properties Holding -4 000 28,4 113 555 62
2018-04-23 Köp Oscar Properties Holding 4 000 27,35 -109 442 60
2018-04-20 Köp SEB A 1 000 85,32 -85 379 59
2018-04-20 Köp Investor A 200 375,6 -75 179 59
2018-04-10 Köp Maha Energy 10 000 6,38 -63 859 59
2018-04-10 Sälj Semafo -7 912 23,95 189 388 104
2018-04-10 Köp Nordea Bank 1 000 85,72 -85 779 59
2018-04-03 Sälj Semafo -2 088 24 50 053 59
2018-03-28 Köp G5 Entertainment 300 311,8 -93 599 59
2018-03-26 Sälj Semafo -5 000 23,9 119 434 66
2018-03-20 Köp Handelsbanken A 1 400 112,15 -157 096 86
2018-02-27 Sälj Strax -15 000 4,97 74 553 59
2018-01-26 Köp Strax 15 000 5,09 -76 520 99
2018-01-19 Sälj MQ Holding -3 000 27,8 83 300 99
2018-01-18 Sälj Midway B -9 000 13,85 124 516 99
2018-01-17 Köp Skanska B 600 163,2 -98 019 99

Summa alla transaktioner

-105 420 2102


Summa utdelningar

110 786

Vilka är dina bästa/sämsta transaktioner i år?

lördag 19 maj 2018

Lyckad trade i Oscar Properties

Oscar Properties tillhör ett av mina sorgebarn och största sänken i portföljen. Som du säkert känner till har det varit tungt för bostadsutvecklarna senaste året. En kall marknad och i stort sett obefintlig nyförsäljning har fått kursen att rasa och bolaget har dragit in kontantutdelningen. Men grundaren och störste ägaren Oscar Engelbert är lurig. Istället för kontant utdelning föreslog bolaget utdelning av preferensaktier motsvarande 4,42 kr/stamaktie eller ca 15%. Bolaget intecknar en del av sitt framtida kassaflöde.

Valet av utdelningsmetod gjorde att utdelningen inte dök upp i utdelningskalendern. Jag tänkte att det är troligt att många missar detta och att aktien därför skulle falla mindre än utdelningen på utdelningsdagen.

Sagt och gjort, jag köpte in 4000 Oscar P för 30 kr styck den 15 maj. Det kändes som att fler än jag låg och fiskade aktier för kursen studsade så fort den sjönk under 30 kr. Courtaget blev 66 kr.

På x-dagen 17 maj, tillika Norges nationaldag, lade jag in en säljorder nära säljsidans underkant. Kursen rörde sig upp och ner under dagen och jag fick sänka priset efter att bara en delmängd gått igenom. Vid dagens slut var aktierna sålda till ett snittpris på 28,71 kr. Courtaget blev 63 kr.
Den 18 maj verkade fler ha insett vad som hänt och aktien sjönk till 27,45 kr.


Inräknat utdelningen på 17 680 kr blev vinsten 12 409 kr eller drygt 10% av investerat kapital. Inte så pjåkigt för en tvådagars trade.

tisdag 15 maj 2018

(God)trogna kunder

Jag fick räkningen för hemförsäkringen och tyckte att den blivit väl dyr. Det var 10 år sedan jag kollade runt senast och då slutade det med att jag behöll Länsförsäkringar då de trots en höjning hade det bästa erbjudandet. Priset har tickat upp sedan dess och nu tänkte jag att det kunde vara dags igen.

Jag har en vanlig hemförsäkring med bostadsrättstillägg som enda tillval.

Nuvarande försäkring: 

2100 Länsförsäkringar

Kollade vad jag skulle få om jag tecknade en ny försäkring via nätet:
1700 Folksam
1800 Länsförsäkringar (Ja, samma bolag)
1200 IF (inkl rabatt via facket)

Jag kontaktade Länsförsäkringar, berättade vilka erbjudanden jag fått och sade upp min nuvarande försäkring. Som svar fick jag ett nytt erbjudande, nu på 1900 kr, dvs fortfarande HÖGRE ÄN OM JAG TECKNAT EN NY FÖRSÄKRING HOS DEM. Tråkigt att de inte värnar mer om sina trogna kunder. Bye bye Länsförsäkringar!

Välkommen tillbaka som leverantör av min hemförsäkring säger jag till IF. Måste vara nästan 20 år sedan sist!

Trist att trogna kunder får sämre villkor än nya kunder. Samma fenomen gäller bolån. Aktiva kunder får rabatter medan trogna kunder betalar bankens högsta räntor. Eller löner. I många yrken är det så att nyexaminerade får högre löner än kollegor som jobbat på samma arbetsplats ett eller två år.

Hur ofta jämför du priset på försäkringar och lån och hur stor är den största besparing du gjort genom att byta leverantör?