lördag 31 december 2022

Årsavstämning 2022

Vilket omtumlande år 2022 blev. Krig, börsfall, energikris, inflation och räntehöjningar! Trots utmaningarna har mina portföljer gått starkt. Övervikt av energi och undervikt i tech har varit största anledningen till överprestation. Även IT-konsulter och bettingbolag har hjälpt. Största sänkena är fastigheter och sällanköpsvaror med tillhörande underleverantörer. Jag har varit mer aktiv i år och stuvat om en hel del under året. Omstuvningarna har gjort stor skillnad i min KF och i min ISK.

Den som vill kan jämföra med förra årsavstämningen.

Min stora portfölj, KF, har gått +12,44% jämfört med OMX SX30GI som gått -12,95 och All-share GI som är -22,39%. Utvecklingen inkluderar förutom courtage även en del skatter såsom schablonskatt och utländsk källskatt.

Utveckling KF 2023 

 

 


 

 

 

Min näst största portfölj, Stora Pension (f d tjänstepensionsportföljen), gick riktigt bra och är upp hela 31,05%. .Lilla Pension består av få bolag och utvecklingen blir därför volatil. Den har efter några usla år gått riktigt bra i år.
 

 

 

 

 

 

 

Utdelningar

 Min KF har gett 336 695 kr i aktieutdelning, en ökning med 34,0% jämfört med 2021. Utöver detta tillkommer 16 820 kr från inlösenaktier, och 7762 kr från aktielån vilket ger en total utdelning på 361 267 kr, en rejäl ökning från förra året. Per månad är utdelningen nu över 30 000 kr i snitt.
Utdelningarna i Stora Pension uppgår till 57 953 kr plus 3940 kr från inlösenaktier. Totalt blev det 61 893 kr vilket är dubbelt så mycket som förra året.
ISK

Jag har även en liten ISK i en annan bank. Den banken inte är i närheten av Avanza när det gäller depåhantering så vill man ha statistik får man räkna ut den själv. Utvecklingen har varit extremt bra under 2022 med en uppgång på 175%, dock från ett litet kapital. Utdelningen uppgick till 3 300 kr, vilket är en ökning mot 2020. 

Courtage

Hur ser det ut med courtaget? Jag har haft en ganska stor aktivitet under 2021 och omsatt 11,4 Mkr i 63 köp och 46 sälj. Courtaget uppgår till 9789 kr. Courtaget inkluderar valutaväxlingsavgifter både vid köp/sälj och för utdelningar. Antalet aktier i portföljen är 59.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med börsåret 2022. Jag sålde av en del oljeaktier under våren och köpte fina bolag som rasat mycket. Under sommaren började jag köpa SBB och har successivt ökat så att SBB nu är mitt tredje största innehav. Köpen av SBB i KF gjorde att det började trilla in mer pengar från Avanzas aktielånsprogram. Från 31 kr i januari så har den under hösten dubblats varje månad och i december trillade det in hela 4067 kr. Blankningen har minskat något, så nåsta månad kommer ersättningen antagligen minska.

tisdag 13 december 2022

Mitt ISK: Den lilla depån med stor vinst

Innan jag öppnade en kapitalförsäkring hos Avanza hade jag mina aktier i en depå i min vanliga bank. Vartefter jag sålde aktier flyttade jag pengarna till min KF. 

2015 hade jag bara några Prevas kvar. När Prevas aktie dippade så passade jag på att öppna en ISK i vanliga banken och petade in Prevasaktierna och fyllde på med kontanter till totalt 320 000 kr.

På detta konto har jag sedan haft några få aktier åt gången och vid lyckade försäljningar plockat ut överskottspengar och fört över till Avanza.

Mina första köp blev ett misslyckande. Jag försökte köpa Amasten stam och blev påkastad 18 st. Det blev delavslut på 18 aktier à 2,75 totalt 50 kr + 69 kr i courtage. Courtage på 140% av köpeskillingen känns inte som något man vill ha. Det var heller ingen idé att sälja dem eftersom större delen av köpeskillingen skulle gå i courtage. De andra köpen gick bra. 

I början av 2022 löste sig problemet med Amasten Stam när SBB gav ett uppköpserbjudande och jag kunde sälja utan courtage.


Insättning    Uttag Anm
2015 320 000
Apport av Prevas, köpt New Wave, 1000 Midsona, Amasten Pref
2016
24 000 Nyemission 500 Midsona, tagit ut överblivna kontanter
2017
168 000 Sålt Amasten Pref och Prevas
2018
128 300 Sålt New Wave, köpt Maha
2019 18 000
Nyemission 600 Midsona
2020
2 625
2021
125 465 Sålt Midsona, plockade ut likvid
2022
105 379
Amasten uppköpt, Sålt Maha, köpt SBB B
  Tabell 1. Insättningar och uttag.

Aktie Antal Köp Sälj Utdelning Vinst
Prevas 5 240 79 648 99 729 0 20 081
Amasten Pref 200 55 269 58 131 7 000 9 862
Amasten Stam 18 119 239 0 120
New Wave B 4 000 136 869 209 524 16 200 88 855
Midsona B 2 100 64 869 124 105 10 490 69 726
Maha 10 000 90 069 231 531 0 141 462
SBB B 10 000 129 697 (200 000) 3 300 73 603
Summa: 403 709

Tabell 2. Resultat. SBB B ej såld, redovisar aktuellt värde.

I år, 2022, har det gått fantastiskt! Jag har gjort ett sälj och ett köp och lyckats VÄLDIGT bra med tajmingen. Kontot började året med 10 000 Maha värda 11,10 kr/aktie. Jag sålde Maha för 23,16 kr/aktie i maj och satt med bara kontanter till september då jag köpte 10 000 SBB B för 12,97 kr/aktie. SBB har gått bra sedan köpet och dessutom delat ut en del.

I tabell 3 redovisas årets transaktioner. Jag hoppar över Amasten-budets småpengar

ISK 2022 Antal Kurs Belopp Saldo Värde Datum
IB:Maha 10 000 11,1
0 111 000 2022-01-01
Sålt Maha -10000
23,16
231 531 231 531 2022-05-18
Köpt SBB B 10 000 12,96 129 697 101 834 231 531 2022-09-20
Utdelningar
0,11*3 3 300 105 134

UB: SBB B 10 000 20 200 000 105 134 305 134 2022-12-13
Årets utveckling i kr194 134 2022-12-13
Årets utveckling i %


174,90 %
2022-12-13

 Tabell 3. Utveckling under 2022

Jag önskar att det kunde gå så här bra varje år. +174,9% är mycket bättre än index som under samma period gått -8,1% (OMX SX30GI).

Not 1: Större delen av mina pengar ligger i en KF.

Not 2: Inlägget skrevs medan börsen var öppen. Aktuella värden ut är ögonblicksbilder och kommer med största sannolikhet avvika från dagens stängningskurser.

onsdag 3 augusti 2022

Köpt och sålt i turbulenta tider

Jag tror mig inte vara särskilt bra på att förutspå börsens upp- och nedgångar. Jag ligger alltid kring 100% investerad. I början av året 102%. Nu 98%.
Jag har utnyttjat de stora rörelserna till att vikta om i portföljen. Sålt det som stått relativt högt och köpt det som sett billigt ut. Sälj har mest varit oljebolag, köp ganska mycket fastigheter men även en hel del fina utdelningsbolag.
 

Nedan följer en sammanställning av nettoförändringar från april och framåt.

Årets större sälj innan juniraset i oljeaktier. Dessa är sålda pga bra betalt:
-1000 Lundin Energy  448 kr
-2000 Telia Company   41 kr
-2000 Tethys Oil      94 kr
-20000 Enquest         4,5 kr
-18000 Maha            23 kr
-100  Abbvie         1430 kr

Sälj under raset. Dessa är sålda pga händelser:
-22000 Baltic Horizon 9,75 kr    (avnotering i Sverige, sålt alla, köpte Castellum+SBB)
-30000 Enquest        3,2 kr     (windfall tax, minskat, köpte IPCO)
-10000 Maha           16 kr      (sålde resten, Jonas slutar som vd + klen produktion under Q2, köpte Corem Pref+SBB D)
-1000  B3 Consulting  133 kr     (Vikande konjunktur väntas, minskat, relativt bra betalt, bottenfiskade SBB och E-lux)

Vårens köp:
500 Volvo B   156 kr
2000 Betsson   56 kr
50 Evolution  931 kr
1000 Lundin Gold 78 kr
1000 Svolder 56 kr
500 Investor 182 kr
2000 SBB  27 kr
4000 SBB 26 kr
400 Intrum 202 kr
500 Castellum 145 kr
5000 SBB 17,5 kr
5000 Africa Oil 16,7 kr
1000 IPCO 99 kr
400 Corem Pref 255 kr
6000 SBB D  16 kr
1000 Lundin Mining 60 kr
100 Evolution 844 kr
300 JM  172 kr
5000 SBB  13,3 kr
500 Electrolux 133 kr
1000 Svolder 59 kr

Är nöjd med alla köp- och säljbeslut utom de första köpen i SBB där jag gick in för tidigt på 26-27 kr.

Om det blir ett till ras i höst så kommer jag köpa hårt, dvs nettoköpa ca 4% förutom ev omplaceringar.

tisdag 22 februari 2022

SBB vs Blankarrapporten del 1

 I dagarna kom Viceroy Research med en blankarrapport där de gör sitt bästa för att svartmåla SBB. Jag har läst rapporten och kan konstatera att om blankarrapporten om Wirecard är motsvarigheten till avslöjandet av Watergateskandalen så hade Viceroys blankarrapport om SBB platsat i Aftonbladet eller Hänt Extra.

Låt oss titta på Viceroys "avslöjanden". Jag nöjer mig med att gå igenom huvudpunkterna, dvs de som står innan innehållsförteckningen. För att få rapportförfattarens förklaring och källhänvisning måste man även läsa vad som står i själva rapporten.

Del 1 Governance

Påstående: Batljan har anhållits i misstänkt för insiderbrott. Utredningen har lagts ner.

Sant. Batljan och ytterligare 5 personer var misstänkta. Batljan släpptes dagen efter. Misstankarna mot Batljan lades ner två veckor senare.

Kommentar: Det här slogs upp stort och kan således antas vara känt av alla svenska investerare. Det var när han fängslades jag köpte mina SBB-aktier. Kändes bra att få en rejäl rabatt! Batljan ger mer intryck att ha drag åt Asperger än åt psykopathållet. Aspergerpersoner brukar vara genomärliga. Därför såg jag risken som låg att han skulle åtalas. 

Påstående: Batljan fick sparken för att ha investerat i fastigheter privat utan att ha fått godkännande från styrelsen

Falskt. 

Kommentar: Batljan fick sparken för att han påståtts ha gjort detta, men KPMGs utredning slog fast att han hade begärt godkännande.

Påstående: Batljan har använt Rikshems representationskonto som sin egen spargris

Mestadels Falskt. KPMG gav kritik mot Rikshems VD, dvs Batljans dåvarande chef, för hanteringen av representation under dennes tid som VD. VD:n fick sedan sparken pga detta, då vidlyftig och tveksam representation inte ansågs passa Rikshems image.

Kommentar: Mitt intryck är att Batljan har följt den praxis/kultur som fanns på Rikshem vad gäller representation.

Påstående: SBB Chairman Lennart Schuss and Audit Committee member Hans Runesten have both engaged in undisclosed related party transactions with SBB

Falskt. 

Kommentar: Den affär de hänvisar till basunerades ut i pressen och kan således knappast kallas "undisclosed". 

Påstående: Styrelsemedlemmarna investerar i andra fastighetsbolag vilket kan leda till intressekonflikter 

Sant.

Kommentar: Välkommen till ankdammen Sverige. Här existerar mycket korsägande och samarbeten både mellan olika fastighetsbolag och mellan störra fastighetsinvesterare. Om det gör SBB oinvesterbart så gäller samma för alla andra entreprenörsledda svenska börsnoterade fastighetsbolag. Här får man vara lite påläst om man ska avgöra vilka som agerar för bolagets bästa och vilka som gärna skor sig på bolagets bekostnad. När det gäller Batljan så är hans privata rikedom så hårt knuten till SBB att det mest lönsamma för honom är att alltid agera för SBBs bästa.

Påstående: Styrelsemedlemmarna kontrollerar över 50% av SBB vilket kan leda till att minoritetsägarna intressen åsidosätts.

Delvis Sant.

Kommentar: Blankarrapporten kallar det riskfyllt för småaktieägarna. Jag kallar det pilotskolan.

Påstående: SBBs fd revisor har gått i pension efter att ha befunnits försumlig vid revisionen av Oscar Properties. SBB har även gjort affärer med Oscar Properties.

Sant men irrelevant.

Kommentar: SBB var inte ensamma om att anlita sagda revisor. Han beskrivs som en av Sveriges tyngsta fastighetsrevisorer. SBB har numera en annan revisor, så jag begriper inte varför detta skulle vara något som kan anses ligga SBB till last. Jag förstår inte heller varför det skulle anses suspekt att SBB sålt fastigheter till Oscar Properties. 

Om Viceroy Research

Jag hade inte hört talas om Viceroy Research, så jag googlade lite. Med tanke på den låga kvaliteten i blankarrapporten kan jag inte påstå att det jag fann chockade mig. Jag vet inte om detta är sant, men enligt en sida påstås huvudmannen bakom vara en första klassens bedragare. Enligt en annan så förefaller åtminstone delar av Viceroy’s research inte utgöra vad de faktiskt tycker, utan bara vara avsett att manipulera aktiekursen. Det är viktigt att ha det i bakhuvudet när man läser vad de skriver.

torsdag 10 februari 2022

Maha vs Petrotal vs Tehys - en uppföljning

 

Jag skrev ett blogginlägg i början av mars 2020, precis när börsen började rasa, där jag jämförde Petrotal med Tethys och Maha. Jag tyckte då att Petrotal såg mest intressant ut men varnade samtidigt för oljepriset.

https://kanaljensblogg.blogspot.com/2020/03/maha-vs-petrotal-vs-tethys-oil.html

Jag skrev att Petrotal hyfsat snart borde kunna gå om Tehtys och bli det bolag i trion med högst produktion. Riktigt så snart blev det inte då pandemin och protester från lokalbefolkningen satte stopp. 

Jag har ritat in fortsättningen på den produktionsgraf som fanns i blogginlägget och det har varit en riktig bergochdalbana för Petrotals del. Även Maha har drabbats genom att tillväxten uteblivit. Tethys har haft en viss inskräkning pga ändrade produktionskvoter inom OPEC.

Det senaste halvåret har Petrotal driftssatt tre horisontalbrunnar och det har gett stort genomslag på produktionen. Även Maha har nyligen driftssatt en ny brunn med bra flöden. För Maha saknar jag data för de senaste månaderna - de har produktion på flera ställen så det är svårare att få fram officiell statistik. Det är dock troligt att Mahas produktion ligger på ca 5000 fat/dag sedan senaste brunnen driftssattes.

 

Hur ser det ut med bolagens värdering?  Maha och Tethys kurser är nästan exakt densamma som då medan Petrotals kurs har mer än dubblats. Notera att Maha och Petrotal har haft en del utstädning, så de har 20-30%  fler aktier nu, medans Tethys har oförändrat antal. 

Under pandemin har kurserna varit extremt nertryckta, så det har funnit möjlighet att tjäna stora pengar i alla tre bolagen. Eller förlora, för den som tajmat köp och sälj fel. 

Sedan jag skrev förra inlägget har jag minskat i Maha och ökat kraftigt i Petrotal. Hittills har det varit ett mycket lönsamt agerande. 


Med Brent kring 90 $ så forsar pengarna in i alla producerande bolag. Ju högre produktion desto stridare ström. Tänk dock på att Tethys betalar mycket högre skatt än de andra. 

När det gäller värderingen så gäller samma som förra gången. Petrotal är billigast i förhållande till nuvarande produktion och kassaflöden. När det gäller tillväxt är det nu Maha som har högst planerad tillväxt de närmaste 2 åren. Petrotal har nått vad som kan förväntas bli platåproduktion på ca 20000 fat/dag. Tethys letar efter olja men har ännu inga nya fynd att producera från medan Maha planerar produktionsssätta sitt block i Oman.

söndag 23 januari 2022

Årsavstämning 2021

 
Jösses! 2021 har varit ett bra år för mina portföljer. Tack vare övervikt av energi och undervikt i tech har portföljen gått starkt hela året. 

Min stora portfölj, KF, har gått +42,3% jämfört med OMX SX30GI som gått +32,7%. Avkastningen har dragits upp av oljebolagen. Svagast har finansbolag, igaming och fixed income gått. Utvecklingen inkluderar förutom courtage även en del skatter såsom schablonskatt och utländsk källskatt.

Min näst största portfölj, Stora Pension (f d tjänstepensionsportföljen), gick riktigt bra och är upp hela 55,31%. .

Lilla Pension består av bara två bolag och utvecklingen blir därför volatil. Den har inte gått särskilt bra i år heller. Utdelningar

 Min KF har gett 251 329 kr i aktieutdelning, en ökning med 127,4% jämfört med coronaåret 2020. Utöver detta tillkommer 6 024 kr från inlösenaktier vilket ger en total utdelning på 257 363 kr, vilket är några hundra mindre än 2019.


Utdelningarna i Stora Pension uppgår till 28 844 kr plus 3680 kr från inlösenaktier. Totalt blev det 32 524 kr vilket är ett par hundra mer än 2019.

ISK

Jag har även en liten ISK i en annan bank. Den banken inte är i närheten av Avanza när det gäller depåhantering så vill man ha statistik får man räkna ut den själv. Utvecklingen har varit riktigt dålig under 2021 och jag har sålt av två av tre innehav. Utdelningen uppgick till 1 875 kr, oförändrat mot 2020. 

Courtage

Hur ser det ut med courtaget? Jag har haft en ganska låg aktivitet under 2021 och omsatt 4,2 Mkr.  Courtaget uppgår till 7053 kr. Courtaget inkluderar valutaväxlingsavgifter både vid köp/sälj och för utdelningar. Många av affärerna var i utländsk valuta, därav det relativt höga courtaget i förhållande till omsatt belopp. Antalet aktier i portföljen är 57.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med börsåret 2021. Värdeutvecklingen motsvarar ca 20 årsutgifter. Utgifterna är dock lägre än vanligt pga pandemin.

tisdag 31 augusti 2021

Uppföljning av mina surdegar

Jag har ca 50 bolag i min portfölj och det är alltid några som inte inte går bra.  I januari 2018 skrev jag ett inlägg där jag gick igenom mina surdegar.Jag tänkte nu göra en uppföljning hur jag agerat efter inlägget och hur det gått för bolagen och aktierna sedan dess. 

Midway Jag sålde. Aktien har gått något bättre än index. Bolaget har fortsatt den krympnings/renodlingsstrategi de hade och består nu i princip enbart av Haki.

MQ Holding: Jag sålde. Bolaget gick sedan i konkurs.

HM: Jag sålde senare. Kursen har gått upp något men sämre än index.

Oscar Properties: Jag sålde senare. Kursen har gått ner till nästan noll och därefter haft många nyemissioner vilket spätt ut de ursprungliga ägarna. Efter min försäljning är kursen i stamaktien ner drygt 98%.

Telia: Jag behöll. Bolaget har gått sämre än index. Kursen är ungefär oförändrad men man har fått ganska bra utdelningar på vägen. I nivå med en pref-aktie.

Lammhults: Jag sålde senare. Kursen har gått upp och ner och står idag något lägre än då. Räknar man in utdelningar blir totalavkastningen ungefär noll.

Africa Oil: Jag behöll. Kursen har länge legat lägre än då men sista veckorna har kursen tagit fart och står nu något högre. Aktien har dock utvecklats sämre än index. Det senaste året har jag ökat kraftigt i Africa Oil. Orsaken är att förutsättningarna har förbättrats kraftigt. Bolaget har nu rejäl produktion med starkt kassaflöde och förutsättningarna för oljepriset ser goda ut. Africa Oil låg på ca 10:25 kr när jag skrev mitt surdegsinlägg och hade ännu inte offentliggjort köpet av Prime.

 Sammanfattning

2 av 7 aktier har tappat hela sitt värde. 4 aktier har utvecklats sämre än index och 1 har gått bättre än index. 

Min slutsats är att jag skulle behöva bli bättre på att rycka plåstret och göra det tidigare i aktier där bolagen inte presterar.