fredag 1 november 2019

Africa Oil fyrdubblar köp i Nigeria

I oktober 2018 meddelade Africa Oil att de ingick som 25% delägare i ett konsortium som köpte in sig i tre jättefält belägna i två licenser i Nigeria. Affären innebar ett indirekt ägande på 1% i Licens OML 127 och 2% i OML 130. Ett fält i vardera licens var i produktion och producerade tillsammans 368.000 fat/dag och det tredje väntades rampas upp under 2019 och ge ytterligare 200.000 fat/dag.

Idag meddelade Africa Oil att de tar över hela konsortiets andel vilket gör affären fyra gånger så stor.
Africa Oils produktion blir inkl affären 29.500-38.000 fat/dag varav Kenya står för 500 fat/dag och Nigeria för resten.Det var inte helt lätt att hitta aktuella produktionssiffror. De lägre siffrorna för Agbami, ca 200.000 fat/dag, och Akpo, ca 100.000 fat/dag, är från en analys från juni 2019 (man kan precis se produktionsdiagrammet innan en betalvägg slår till) . Egina verkar producera strax över målet om 200.000 fat/dag enligt en artikel från oktober 2019. Det ger en andel till Africa Oil på ca 29.000 fat/dag varav 5.000 fat/dag från OML 127 och 24.000 fat/dag från OML 130 baserat på de ägarandelar som anges. Äldre siffror pekar på 240.000 fat/dag från Agbami och 128.000 fat/dag från Akpo och en prognos för Africa Oils andel på 37.500 fat/dag för 2019.


Priset är 1.407-1.530 MUSD på skuldfri basis den 1 jan 2018. Spreaden utgörs av en tilläggsköpeskilling som beror på om andelen av Agbami som ligger i OML 127 justeras upp i den pågående arbitreringsprocessen visavi licens OML 128. Enligt Africa Oils ursprungliga pressrelease hade POGBV då skulder på ca 1.250 MUSD. 
Africa Oil har tagit upp brygglån på 250 MUSD vilket tillsammans med den egna kassan på drygt 300 MUSD beräknas täcka både kontantbetalningen och Africa Oils kapitalbehov i närtid. 2P-reserverna i POGBV är 204 miljoner fat (AOIs andel 102 miljoner fat) vilket ger ett pris på 7,5 15 $/fat.

Man kan bara spekulera varför Vitol och Delonex hoppade av. Mina spekulationer är:
  • Produktionen i de äldre fälten kanske fallit fortare än väntat. Artiklar från 2017 talar om 368.000 fat/dag för Agbami+Akpo medan Seeking Alpha anger ca 300.000 fat/dag för Agbami+Akpo i sin analys från juni 2019.
  • Nigeria vill höja skatten på djuphavsfält.
Min syn är att tillgångarna är bra placerade, över 10 mil från fastlandet. On-shore-produktionen i Nigeria har problem med sabotage och stölder, vilket man borde slippa så långt från land.

Oljan i fälten är lätt och "högkvalitativ" vilket jag tolkar som att halterna föroreningar, som t ex svavel, är låga. Lätt högkvalitativ olja  har tidigare gett riktigt bra betalt. På senare år har premien minskat pga av den stora ökningen av amerikansk skifferolja, men priset är fortfarande bra.

Den här affären stöper om Africa Oil totalt, från prospekterare med stor kassa till producent med stora lån. Lånen uppgår till nästan 1 miljard USD brutto. Notera att lånen i POGBV behöver justeras för nästan 2 års produktion och capex.

Bra eller dåligt? 

Det är svårt att avgöra hur fördelaktig affären är för Africa Oil. En sak är dock säker och det är att analytikerna behöver göra om sina analyser rejält efter dagens storaffär

tisdag 14 maj 2019

Hoist Finance

Hoist Finance jobbar med skuldindrivning av konsumentkrediter. Aktiekursen har drabbats hårt av höjda riskvikter och NPL backstop. NPL (Non-Performing Loans) backstop innebär i korthet att EU beslutat att NPL efter ett par år räknas till noll i kapitaltäckningsberäkningar. Syftet är att inte låta europas banker gömma sina dåliga lån för marknaden. Eftersom Hoist, till skillnad från sektorkollegan Intrum, är en bank så gäller de nya reglerna Hoist. Dessutom höjdes riskvikten för NPL från 100% till 150%. Sammantaget är det här ett mycket hårt slag mot Hoist där alla lån är NPL och inte bara en liten del. Kursen har därför fallit över 50% sedan september 2018. I december 2018 meddelade Hoist att utdelningen ställs in under två år. Aktien föll 30% på en dag.
Hoist har tagit fram en åtgärdsplan för att minska inverkan av de nya reglerna på avkastningen. Åtgärderna är bl a värdepapperisering av kreditportföljer och införandet av en egen värderingsmodell för NPL. Värdepapperisering kan genomföras ganska snabbt men att få en egen värderingsmodell godkänd beräknas ta 2-3 år.

Q4 2018


Bolaget avslutade 2018 med ett Q4-resultat som ökade 69% från året innan. En riktig rökare kan tyckas, men Pareto var inte nöjda.


Q1 2019

Jag tycker Hoist levererar en stark rapport!

Intäkterna ökar 13% och kvartalsvinsten ökar 12% mot förra året och vinst på rullande 12 mån är 6:49 kr/aktie. Bra siffror!

Marknaden kommer fokusera mycket på arbetet att motverka effekterna av ändrade regler.

Så här skriver VD om regelarbetet:

"En av de viktigaste åtgärderna för att ta itu med både ökade riskvikter och NPL backstop är att värdepapperisera en del av NPLerna. Vi har gjort goda framsteg sedan årsskiftet och är över-tygade om att vi är på rätt väg mot en hållbar affärsmodell i en miljö av NPL backstop-regelverk."

"Arbetet att implementera de mest kostnadseffektiva åtgärderna [...] fortsätter,"

Min tolkning är att åtgärderna kommer att motverka effekterna men inte helt. Bolagets finansiella mål är minst 10% tillväxt och minst 15% avkastning på eget kapital. Avkastningsmålet sänktes från 20% pga de nya reglerna. Hoists egen uppfattning är m a o att de nya reglerna sänker avkastning på eget kapital med 5 %-enheter på sikt.

Mikael Syding, Anna Svahns pojkvän, brukar poängtera att ett bolags värde är summan av kassaflödena. Här har vi ett case där värde och pris skiljer radikalt - förutsatt att bolaget lyckas hålla avkastning på eget kapital på en hyfsad nivå trots ändrade riskvikter.

Risker


Hur ser förutsättningarna ut för att nå målet? Finns det något som kan slå undan fötterna?

Jag gjorde en snabb SWOT-analys för att få en överblick:

Styrkor:  Svagheter:
Lång erfarenhet av marknaden.
Stark marknadsposition.
Fortsatt tillväxt trots regelarbete.
Nya regler stjäl fokus från övrigt arbete.
Lägre avkastning pga nya regler.
Möjligheter: Hot:
 En recession kan öka tillgången och sänka priset på kreditportföljer. En recession kan höja arbetslösheten och försämra låntagarnas betalningsförmåga och därmed sänka avkastningen på befintliga krediter.

Hoists sektorkollega Intrum är ett av börsens mest blankade bolag. Experterna påstår att Intrum är drabbat pga storlek och bransch och att det inte är bolagsspecifikt. Det finns m a o stora spelare på marknaden som inte tror på sektorn.

Blir det en börskrasch kommer naturligtvis Hoist dras med i fallet.

Vad tycker jag


Just nu är inprisat ett kraftigt fall i avkastning på eget kapital.

Min tro är att bolaget kommer att lyckas med sina åtgärder och att avkastningen på eget kapital kommer sjunka betydligt mindre än vad marknaden verkar tro. Jag tror dessutom att bolagets värderingsmultipel får en skjuts uppåt när aktieutdelningen återupptas.

Om vi antar att marginalen sjunker 5 %-enheter och att omsättningen växer 10% per år så tar det 3,5 år innan vinsten är återställd.

Jag köpte in mig i Hoist i december när kursen rasat. Jag ökade när Q4-rapporten kom. Min förhoppning är att aktien ska dubblas på 3 år från mitt GAV på 42:80 kr. Om bolaget då har samma vinst som idag så innebär det ett P/E på 13.

Jag tycker Q1-rapporten var bra siffermäässigt och det ser  ut som att åtgärderna fortgår enligt plan.

Bolagets resultat och arbetet att hantera regeländringarna verkar uppskattas inte bara av mig, utan även av marknaden.  Aktien är just nu upp drygt 12% på dagens rapport.

söndag 14 april 2019

"Nyemission" i Baltic Horizon kan ge köpläge

Baltic Horizon är en estnisk börshandlad fastighetsfond som delar ut minst 80% av sitt fria kassaflöde. Fonden har ca ett dussin fastigheter i de baltiska huvudstäderna. Jag skrev om fonden strax efter fonden sidonoterades på Stockholmsbörsen.

Fonden har i dagarna tagit in 20,5 MEUR till. Ökad storlek betyder minskade förvaltningsavgifter. Kostnaden för fondens förvaltning följer en trappa, där högre fondvärde ger lägre procentsats av värdet i förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften kan likställas med kostnaden för huvudkontoret för ett fastighetsbolag.


Market Cap
MEUR
Management
Fee, %
<50 1,50
50-100 1,25
100-200 1,00
200-300 0,75
>300 0,50

Från att ha pendlat kring 100 MEUR så gör de nya andelarna att fonden nu är stadigt placerad i intervallet 100-200 MEUR.

Dessutom får förvaltningsbolaget upp till 0,4% per år i prestationsbaserad ersättning om affo överstiger 8% av inbetalt kapital. Notera att den baseras på inbetalt kapital och inte NAV. Lite förenklat kan man säga att om utdelningen stiger från basnivån så utgår prestationsbaserad ersättning. Om den sjunker så fryser den inne.

Informationen om avgifter kommer från kap 15 i fondens regler.

Totalt ger det här en kostnad i förhållande till förvaltningsnettot i nivå med mellanstora fastighetsbolag vid nuvarande fondstorlek. Om fondvärdet ökar över 300 MEUR så blir kostnadsnivån i nivå med de större fastighetsbolagen på svenska börsen. Källa: Baltic Horizon Presentation daterad 2016-11-08 av Catella/Swedbank.

Fondens direktavkastning ligger på ca 8%. Vid tidigare finansieringsrundor har utdelningen tillfälligt sjunkit något tills de lyckats sätta pengarna i arbete genom köp av nya fastigheter. Jag tror det skulle kunna ge en kursdipp och därmed vara ett bra tillfälle att köpa för den som vill in i fonden. Utdelning avskiljs kvartalvis i februari/mars, maj. augusti och november, så bevaka kursen i samband med majutdelningen.

Jag äger andelar sedan december 2016.

lördag 13 april 2019

Stryka eller inte stryka, det är frågan!

Städade lite hemma och beslutade mig för att slänga den stora högen trådgalgar som låg ovanpå garderoberna. För den som undrar så får man trådgalgar när man lämnar in skjortor på kemtvätten.

Skjortor på kemtvätten, kostar inte det pengar? Är det inte #sparadkrona att stryka sina skjortor själv?

I bästa anda så  utvärderade jag om det var lönsamt att låta någon annan stryka mina skjortor innan jag började. Nedanstående bygger på alternativkostnaden mot att jobba. De som följer min blogg vet att jag inte jobbar just nu, utan har tagit ett sabbatsår för att utvärdera FIRE-livet.
Jag tycker det är tråkigt att stryka skjortor och ville slippa. Jag kom fram till att jag tycker det är roligare att lönearbeta än att stryka skjortor, så jag var villig att lämna in dem även om det skulle visa sig vara an aning olönsamt jämfört med lönearbete. Eftersom jag dels har ganska många skjortor, dels hatar att stryka så innebar det att det alltid fanns en stor hög att stryka när det väl var dags. Till saken hör också att eftersom jag avskyr att stryka så har jag inte skjorta särskilt ofta.

Så jag strök skjortor i en timme och konstaterade att jag hann stryka 12 skjortor. Eftersom jag har skjorta så pass sällan så var det timligt att anta att jag inte skulle kunna få ner tiden särskilt mycket. Tyvärr är konkurrensen precis där jag bor inte särskilt hård. Närmaste kemtvättt tar idag 28 kr per skjorta om man lämnar in minst 5 st. För mig rör det sig om 12-20 skjortor per gång, så den gränsen klarar jag lätt. Jag har sett att jag kan få ner priset till 20 kr/skjorta om jag är villig att färdas längre, men det är inte jag.

Att lämna eller hämta skjortor till kemtvätten tar ca 10 minuter, dvs totalt 20 minuter för att lämna och hämta en batch skjortor. Om jag skulle lämna skjortorna på väg till jobbet så sjunker tiden till 2 minuter. Samma om jag hämtade dem på väg hem från jobbet.

Låt oss anta att jag i snitt lämnar in 12 skjortor och att jag lyckas samköra med jobbresa åt ena hållet. Då blir kostnaden 336 kr + 12 minuter vid kemtvätt.

Att tvätta och hänga en maskin skjortor tar mig ca 12 min arbete, dvs lika lång tid som att hämta och lämna skjortorna på kemtvätten. Jag räknar inte in tiden tvättmaskinen går eftersom jag kan göra annat under den tiden. Att stryka skjortorna tar 1 timme.

Att lämna in mina skjortor till kemtvätten har en alternativkostnad på 336 kr/timme. Om jag arbetar heltid hela året är min lön netto ungefär lika mycket på den sist arbetade timmen.

Dessutom blir skjortorna slätare och statens skatteintäkter större om jag lämnar in mina skjortor på kemtvätt. Men viktigast av allt är att JAG BLIR LYCKLIGARE när jag slipper stryka.

Vad gör man förresten med 126 trådgalgar? Går de att återanvända av någon eller ska jag lägga dem i återviningen?

lördag 23 mars 2019

Utdelningsprognos 2019


Så här i slutet av mars drar utdelningssäsongen igång på allvar. I morse sade min telefon Ka-tjing igen. Mitt innehav i Danske Bank gav 5920,95 SEK i utdelning.

Förra året började jag stuva om portföljen mot utdelningsaktier och mot lägre risk. Målet var att nå minst 200 000 kr/år i utdelningar. Om man jämför förra årets prognos med faktiskt utfall så ser man att jag gjorde ne hel del redan under förra våren. Hur mycket blev det 2018 och hur ser det ut med årets utdelningar?De aktier jag äger i min KF just nu har en årlig utdelning på 214 000 kr. Jag har dessutom några aktier i min ISK och har sålt aktier som redan gett en del utdelning i år, så årets total blir ännu något högre.
 
 Nedan följer en sammanställning av de aktier som ger utdelning  och som jag äger i KF eller ISK 2018 eller 2019. Pensionsportföljerna ingår inte eftersom det är pengar som är låsta tills jag får ta ut pension.


Antal 2018Per aktie 2018Utdelning 2018Antal 2019Per aktie 2019Utdelning 2019Höjning kr
jning
%


Bahnhof0
025000.551 375

Baltic Horizon Fund16000116 046160001.1318 0802 03413.00%
Beijer Alma B0
010005.15 100

Bure Equity300026 0000
0

Castellum20005.310 60015006.19 1501 20015.09%
Danske Bank0
05008.5 DKK5 920

Deutsche Wohnen0
020091 800

G5 Entertainment3002.575020002.55 00000.00%
Handelsbanken20007.515 00020005.511 000- 4 000-26.67%
Hemfosa10001.2
(1 av 4)
1 20010002.42 4001 200-50.00%
Hennes & Mauritz B1000/19.754 90519.751000.00%
Intrum10009.59 5006009.55 70000.00%
Investor200/5008/43 6000
0

Inwido0
010002.52 500

JM Bygg0
0500126 000

Kungsleden0
015002.43 600

Latour10002.252 2500
0

Lundin Petroleum100044 000100013.213 2009 200230.00%
Midsona B15001.251 87515001.251 87500.00%
New Wave B120001.720 400300026 00090017.65%
NGS400028 000400014 000- 4 000-50.00%
Nilörngruppen0
0100044 000

Nordea Bank0
010007.197 190

NorthWest Healthcare Properties REIT15001.82 (4 av 12)2 73015005.488 220300.37%
Omega Healthcare Investors Inc40012.01 (2 av 4)4 80440024.49 7601521.58%
Oscar Properties Holding PREF500/115510/1016 5501155/05 (1 av 4)5 77500%
Resurs Holding2000/40001.8/1.6510 20040003.614 4001744.35%
Sampo Oyj A02.6 EUR02002.85 EUR5 978
9.62%
SEB A10005.755 75010006.56 50075013.04%
SJR0
0160034 800

Skanska6008.254 95060063 600- 1 350-27.27%
Swedbank A500136 600120014.217 0401 4409.23%
Swedol0
030001.23 600

Telia Company20002.34 60020002.364 7201202.61%
Tethys Oil0
0100088 000

TransAlta Renewables Inc10002.16 (4 av 12)2 16210006.556 550701.08%
Volvo B10004.256 50010001010 0005 750135.29%


Summa 2018168 972
Prognos 2019222 843

VaravSålda- 33 980


Köpta 74 181
Höjningar %

Höjningar. netto13 670
10.13%


DA i portföljen ligger på 3,8%. Jag har ca 1,5 Mkr i aktier som inte ger utdelning, så jag kan höja utdelningarna/DA med befintligt kapital om jag skulle vilja.