söndag 23 januari 2022

Årsavstämning 2021

 
Jösses! 2021 har varit ett bra år för mina portföljer. Tack vare övervikt av energi och undervikt i tech har portföljen gått starkt hela året. 

Min stora portfölj, KF, har gått +42,3% jämfört med OMX SX30GI som gått +32,7%. Avkastningen har dragits upp av oljebolagen. Svagast har finansbolag, igaming och fixed income gått. Utvecklingen inkluderar förutom courtage även en del skatter såsom schablonskatt och utländsk källskatt.

Min näst största portfölj, Stora Pension (f d tjänstepensionsportföljen), gick riktigt bra och är upp hela 55,31%. .

Lilla Pension består av bara två bolag och utvecklingen blir därför volatil. Den har inte gått särskilt bra i år heller. Utdelningar

 Min KF har gett 251 329 kr i aktieutdelning, en ökning med 127,4% jämfört med coronaåret 2020. Utöver detta tillkommer 6 024 kr från inlösenaktier vilket ger en total utdelning på 257 363 kr, vilket är några hundra mindre än 2019.


Utdelningarna i Stora Pension uppgår till 28 844 kr plus 3680 kr från inlösenaktier. Totalt blev det 32 524 kr vilket är ett par hundra mer än 2019.

ISK

Jag har även en liten ISK i en annan bank. Den banken inte är i närheten av Avanza när det gäller depåhantering så vill man ha statistik får man räkna ut den själv. Utvecklingen har varit riktigt dålig under 2021 och jag har sålt av två av tre innehav. Utdelningen uppgick till 1 875 kr, oförändrat mot 2020. 

Courtage

Hur ser det ut med courtaget? Jag har haft en ganska låg aktivitet under 2021 och omsatt 4,2 Mkr.  Courtaget uppgår till 7053 kr. Courtaget inkluderar valutaväxlingsavgifter både vid köp/sälj och för utdelningar. Många av affärerna var i utländsk valuta, därav det relativt höga courtaget i förhållande till omsatt belopp. Antalet aktier i portföljen är 57.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med börsåret 2021. Värdeutvecklingen motsvarar ca 20 årsutgifter. Utgifterna är dock lägre än vanligt pga pandemin.