fredag 1 november 2019

Africa Oil fyrdubblar köp i Nigeria

I oktober 2018 meddelade Africa Oil att de ingick som 25% delägare i ett konsortium som köpte in sig i tre jättefält belägna i två licenser i Nigeria. Affären innebar ett indirekt ägande på 1% i Licens OML 127 och 2% i OML 130. Ett fält i vardera licens var i produktion och producerade tillsammans 368.000 fat/dag och det tredje väntades rampas upp under 2019 och ge ytterligare 200.000 fat/dag.

Idag meddelade Africa Oil att de tar över hela konsortiets andel vilket gör affären fyra gånger så stor.
Africa Oils produktion blir inkl affären 29.500-38.000 fat/dag varav Kenya står för 500 fat/dag och Nigeria för resten.Det var inte helt lätt att hitta aktuella produktionssiffror. De lägre siffrorna för Agbami, ca 200.000 fat/dag, och Akpo, ca 100.000 fat/dag, är från en analys från juni 2019 (man kan precis se produktionsdiagrammet innan en betalvägg slår till) . Egina verkar producera strax över målet om 200.000 fat/dag enligt en artikel från oktober 2019. Det ger en andel till Africa Oil på ca 29.000 fat/dag varav 5.000 fat/dag från OML 127 och 24.000 fat/dag från OML 130 baserat på de ägarandelar som anges. Äldre siffror pekar på 240.000 fat/dag från Agbami och 128.000 fat/dag från Akpo och en prognos för Africa Oils andel på 37.500 fat/dag för 2019.


Priset är 1.407-1.530 MUSD på skuldfri basis den 1 jan 2018. Spreaden utgörs av en tilläggsköpeskilling som beror på om andelen av Agbami som ligger i OML 127 justeras upp i den pågående arbitreringsprocessen visavi licens OML 128. Enligt Africa Oils ursprungliga pressrelease hade POGBV då skulder på ca 1.250 MUSD. 
Africa Oil har tagit upp brygglån på 250 MUSD vilket tillsammans med den egna kassan på drygt 300 MUSD beräknas täcka både kontantbetalningen och Africa Oils kapitalbehov i närtid. 2P-reserverna i POGBV är 204 miljoner fat (AOIs andel 102 miljoner fat) vilket ger ett pris på 7,5 15 $/fat.

Man kan bara spekulera varför Vitol och Delonex hoppade av. Mina spekulationer är:
  • Produktionen i de äldre fälten kanske fallit fortare än väntat. Artiklar från 2017 talar om 368.000 fat/dag för Agbami+Akpo medan Seeking Alpha anger ca 300.000 fat/dag för Agbami+Akpo i sin analys från juni 2019.
  • Nigeria vill höja skatten på djuphavsfält.
Min syn är att tillgångarna är bra placerade, över 10 mil från fastlandet. On-shore-produktionen i Nigeria har problem med sabotage och stölder, vilket man borde slippa så långt från land.

Oljan i fälten är lätt och "högkvalitativ" vilket jag tolkar som att halterna föroreningar, som t ex svavel, är låga. Lätt högkvalitativ olja  har tidigare gett riktigt bra betalt. På senare år har premien minskat pga av den stora ökningen av amerikansk skifferolja, men priset är fortfarande bra.

Den här affären stöper om Africa Oil totalt, från prospekterare med stor kassa till producent med stora lån. Lånen uppgår till nästan 1 miljard USD brutto. Notera att lånen i POGBV behöver justeras för nästan 2 års produktion och capex.

Bra eller dåligt? 

Det är svårt att avgöra hur fördelaktig affären är för Africa Oil. En sak är dock säker och det är att analytikerna behöver göra om sina analyser rejält efter dagens storaffär