måndag 9 mars 2020

Maha vs Petrotal vs Tethys Oil

Jämförelse Maha, Petrotal, Tethys

De senaste veckorna har börsen varit utsatt för en korrektion. Bland de värst drabbade är de mindre oljebolagen. Jag tar en jämförande titt på de tre lönsamma oljejuniorerna Maha Energy, Petrotal Corporation och Tethys Oil. Maha och Tethys är svenska bolag medan Petrotal är kanadensiskt.

Alla siffror nedan har jag hämtat från bolagens hemsidor och från Avanza. I vissa fall har jag bearbetat siffrorna. Vid valutakonverteringar har jag använt 1 USD = 9,40 SEK och 1 CAD = 6,93 SEK.

ProduktionProduktion BOEPD

Mahas prognos för 2020 är 5000-5500 BOEPD vilket innebär en ökning med ca 70% jämfört med 3044 BOEPD 2019. CAPEX-budgeten är 21 MUSD.
Petrotals plan är att öka produktionen från 10000 fat/dag vid årets början till 20000 fat/dag vid årets slut. Snittet under 2019 var 4100 BOEPD, så planen innebär en ökning med ca 260%. CAPEX-budgeten är 100 MUSD.
Tethys prognos är 12600-13400 fat/dag eller i princip oförändrad produktion. Beräknad CAPEX 64-71 MUSD.

Reserver


1P 2P 3P
Maha 10,5 41,8 70,2
Petrotal 20,1 46,4 82,4
Tethys 17,3 26,1 36,9

Siffrorna är i miljoner fat.

Börsvärde och EV


Börskurs Börsvärde Nettoskuld EV
Maha 13,02 SEK 1 328 77 1 405
Petrotal 0,265 CAD 1 237 -197 1 039
Tethys 59,95 SEK 2 176 -706 1 470

Siffrorna är i MSEK. Notera att varken Petrotal eller Tethys har några räntebärande skulder medan Maha har ett obligationslån på 300 MSEK med en ränta på 12%.
Maha har ingen utdelning, Petrotal lämnar en liten utdelning medan Tethys har hög utdelning.

Ekonomiska villkor

Tethys är verksamma i Oman, Maha i Brasilien och Petrotal i Peru. Maha har dessutom tillgångar i USA med försumbar produktion.

De ekonomiska villkoren är bäst för Maha och Petrotal. Skatten på oljeutvinning är relativt låg i Brasilien och Peru.
Maha säljer oljan till flera lokala aktörer vilket håller nere transportkostnaderna. En bieffekt av detta är att det uppstår förseningar och produktionsbortfall som orsakas av kunderna. Petrotal har högre transportkostnader via pipeline men har alltid avsättning för sin produktion.

Tethys betalar betydligt högre royalties, ca 50% mot ca 10% för de andra. Tethys har därför lägre netback. Under 2019 hade Tethys en netback på 22 $/fat jämfört med  Mahas 39 $/fat. Petrotals bokslutskommuniké för 2019 är inte ute än men bolaget räknar med en netback på 36 $/fat 2020 vid Brent på 65 $/fat.

Utan att vara expert så är min bedömning att den politiska riskan är lägst för Tethys och högre för Maha och Petrotal. 

Sammanfattning


Petrotal växer snabbast, har störst reserver och kommer i år antagligen gå om Tethys som det bolag i trion som har högst produktion. Trots det är bolagsvärdet lägre än för Maha och Tethys.

Är det köpläge nu? Min åsikt är att kurserna visserligen är låga men de kommer antagligen sjunka mer om oljepriset fortsätter ner. Oljepriset är avgörande, så det är viktigt att ha koll på vart oljepriset är på väg.

Just nu ser det ut som att världens urblåsning i oljepriset är på väg efter att OPEC+ misslyckats komma överens om produktionsminskningar. Notera att börskurserna är stängningskurser från i fredags, 2020-03-07. Det lär bli väldigt stora kursrörelser i både oljan och dessa aktier den närmaste tiden.

Jag äger aktier i alla tre bolagen.