söndag 10 september 2017

Så mycket dyrare blir ISK och KF

Regeringen vill genomföra vänsterpartiets förslag att höja skatten på ISK och KF. Höjningen innebär att schablonintäkten höjs från statslåneräntan + 0,75% till statslåneräntan + 1%. Det är oklart huruvida golvet på 1,25% höjs. Jag har sökt men inte funnit något svar.

Hur påverkar det oss sparare?

Låt oss räkna hur mycket skatten höjs för en sparande på 1 miljon.

Statslåneräntan har varit så låg att nuvarande skatten baseras på golvet på 1,25%.
 Det innebär att varje miljon ger en schablonintäkt på 12500 kr och med kapitalskatten 30% så blir skatten 3750 kr.

Om vi räknar med att även golvet höjs och att statslåneräntan ligger kvar under gränsen så kommer schablonintäkten bli 1,5%. Det ger en shablonintäkt på 15000 kr och en skatt på 4500 kr.

Höjningen på 0,25 procentenheter vid beräkning av schblonintäkten ger alltså en skattehöjning på 0,075 procentenheter eller 750 kr per miljon och år.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar