tisdag 24 april 2018

G5 Entertainment

Min favorit i sektorn gamingbolag är G5 Entertainment som är marknadsledande inom genren Hidden Objects och vars spel spelas mest av kvinnor. Fördelen med att göra spel som vänder sig mot kvinnor är att konkurrensen är mindre. Gamingbranschen domineras nästan helt av män, både på VD-sidan och på utvecklarsidan och det gör att det görs fler skjut-och-pang-spel så där är konkurrensen stenhård.Tittar man på marknaden så är andelen kvinnor som spelar mindre, men andelen ökar, så tillväxten är högre än marknaden i stort. Det syns på bolagets tillväxtsiffror - medan marknaden växt med ca 25% per år har G5 växt med 75% per år.

Lönsam tillväxt

Bolaget går med vinst och har utdelning. Förra året var utdelningen 75 öre. I år är den 2:50 kr. Den höga tillväxten finansieras med egna medel och ändå blir det pengar över till utdelning. Det är ett styrketecken!

Listplaceringar

Bolagets spel klättrar stadigt på listorna över mest nedladdade spel och spel med högst intäkter. Listplaceringarna går att följa löpande och jag har tidigare skrivit om hur jag köpte 400 G5 för 244 kr i december efter den dåliga Q3-rapporten eftersom listplaceringarna förutspådde ett starkt Q4. Jag har köpt ytterligare 300 aktier för 312 kr i slutet av mars.

Q1 2018

G5 har släppt preliminära försäljningssiffror på 372 Mkr för Q1. Det är 4% högre än kvartalet innan och 59% högre än 2017. Vinsten Q1 2017 var 2,12 kr/aktie. Under 2017 har bolaget successivt höjt sina marginaler jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Min gissning blir ett resultat av 4-5 kr/aktie under Q1 och 20 kr/aktie under hela 2018. Q1-rapporten kommer den 3 maj.

Jag tycker att G5 är en köpvärd aktie givet den höga tillväxten, bolagets ledande ställning inom sin marknadsniche och en låg värdering på 2018 års vinst förutsatt att bolaget fortsätter visa en högre tillväxt än marknaden. Som vanligt uppmanar jag alla att göra en egen analys innan köp och inte lita på vad jag säger.

Vilket är ditt favoritgamingbolag på börsen?