lördag 14 oktober 2017

Intrum Justitias köp av Lindorff

Media har skrivit en del om att Lindorff var högt belånat när Intrum köpte bolaget. Få har dock skrivit hur belånat. Siffrorna nedan, förutom EBIT, utgår från läget vid utgången av Q1 2017. EBIT är helår 2016.

Jag har tittat på Lindorffs balansräkning och man kan konstatera att de var belånade upp till taknocken. Intrum hade 10,3 miljarder i skulder innan köpet. Lindorff 26,1 miljarder. Lindorffs egna kapital bestod mest av luft (goodwill).

Intrums marknadsvärde var 21,7 miljarder. Gör man en EV/EBIT-beräkning så ser man att EV/EBIT för Intrum var 16.

Lindorff var ju inte noterade, men om vi åsätter EV/EBIT 16 även på Lindorff så får vi ett EV på 25,3 miljarder. Justerar vi för skulder och kassa så blir marknadsvärdet på hela Lindorff blott 1,9 miljarder.

För detta skuldberg så betalade Intrum med egna aktier till ett värde av 19,8 miljarder, dvs en budpremie på 16,9 miljarder.

Det är uppenbart att Intrum betalt ett rejält överpris för Lindorff.


Men vilket pris vore egentligen rimligt? Jag utgår från ett EV/EBIT för det sammanslagna bolaget på 16. Med siffror från Pro Forma-resultaträkningen får det sammanslagna bolaget ett teoretiskt marknadsvärde på 28,7 miljarder. Därmed vore, enligt mitt sätt att se på saken, ett rimligt pris 7 miljarder. Nordic Capital skulle då fått en budpremie på 5 miljarder.

För Intrums gamla aktieägare så väntar minskad vinst per aktie.Nordic Capitals ägare skrattar hela vägen till banken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar