fredag 3 november 2017

Incitamentsprogram i Midsona

Midsona vill emittera upp till 630 000 optioner till ledande befattningshavare i bolaget. Optionerna fördelas över tre år och tre år är också löptiden för varje option. Tillsammans utgör de ett 5-årigt program. Om optionerna tecknas blir utspädningen 1,35% för befintliga aktieägare. Lösenkursen kommer ligga kring 55 kr. Ledningen kommer att få betala för optionerna. Gissningsvis ca 5 kr per option. Vi full tilldelning och teckning så tillförs bolaget ca 38 Mkr.

Jag tycker 1,35% utspädning är i mesta laget, men i och med att bolaget får in såpass mycket cash så tycker jag det är bra. Det ger ledningen tydliga incitament att höja aktiekursen på 5 års sikt.

Jag äger en liten post i Midsona, ca 1,5% av min portfölj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar