lördag 19 december 2020

Lön för lån

 I våras annonserade Avanza att de skulle börja med aktielån för alla med KF som inte aktivt säger nej. Aktielånen startade i september och i början av december fick jag den första utbetalningen:

 20,84 SEK  

Utbetalning kommer ske månadsvis. Med tanke på att min KF innehåller aktier för drygt 6 MSEK kan jag inte påstå att jag är imponerad av utbetalningens storlek. Programmet har precis startat och min förhoppning är att beloppet kommer öka framöver.

Även NordNet har ett aktielånprogram och senaste kvartalet genererade det knappt 15 MSEK extra till de sparare som deltar.

Det ser inte ut som att aktielånprogrammet kommer generera några större summor procentuellt sett för mig.

De viktigaste faktorerna för beloppets storlek är:

- Andelen aktier som lånas ut. Utlåningsandelen beror på efterfrågan från blankare i förhållande till antalet aktier som Avanza pension har tillgång till för utlåning. 

- Ersättningen per aktie. 

- Antal aktier som du äger.

 Intäkter från blankningen delas 60-40 mellan dig och Avanza.

 

I min KF har jag bl a 600 Intrum värda 128000 kr. Intrum är en av börsens mest blankade aktier.

Antag att blankning av Intrum kostar 5% per år och att Avanza lyckas låna ut 6,25% av de aktier i Intrum som de har tillgängliga via aktielånprogrammet. Mina Intrumaktier skulle då generera 400 SEK i intäkter varav jag skulle få 240 SEK eller 20 SEK/mån. 

Det ser m a o ut som att Avanzas aktieutlåning ännu ligger på väldigt låga nivåer.