lördag 22 april 2023

Min FIRE-resa

Jag har nu nått ännu en milstolpe i min FIRE-resa. Innan jag avsläjar den tänkte jag dra igenom min resa lite snabbt.

1990 Köpte mina första aktier. Blev snart varse om riskerna när fastighetskrisen slog till och ett av mina innehav gick i konkurs. 

2000 Jag förstod aldrig hur telekombolagen skulle kunna få de vinster som krävdes för att försvara de skyhöga värderingarna, så jag tyckte de var alldeles för högt värderade för att köpa. Jag klarade mig därför någorlunda helskinnad igenom när bubblan spack.

2008-2009 Botten efter finanskraschen. Hade nästan inget torrt krut när kurserna var som lägst. 

2010 Började se över inkomster och utgifter för att möjliggöra större sparande. Insåg också att en stor del av vinsterna gick bort i skatt.

2011  Skaffade en kapitalförsäkring hos Avanza och böjade flytta över mina pengar dit vartefter jag sålde aktier i min vanliga depå.

2013 Min KF nådde 2 miljoner

2015 Min KF nådde 3 miljoner

2016 Min KF nådde 4 miljoner. Det kan se ut som att resan gick uppåt i jämn takt, men uppgången var en riktig bergochdalbana.

2017 Min KF nådde 5 miljoner. 2017 justerade jag min strategi och slutade köpa förhoppningsbolag efter att ha utvärderat vilken avkastning jag fått i dessa och konstaterat att de sammantaget inte gett någon avkastning. Dessutom började portföljvärdet närma sig en nivå där det jag skulle kunna leva på avkastningen. Den uppdaterade strategin innebär att jag inte längre köper bolag som saknar omsättning eller som aldrig visat vinst. Bolag jag tänker äga länge får gärna ha utdelning eftersom det brukar indikera uthålliga kassaflöden. Jag införde även mål och regler kring branschfördelning och innehavens storlek.

2018 Min KF nådde 6 miljoner . Enligt 4%-regeln så innebär det 20 000 kr/mån. Det var mer än jag spenderade, så nu var jag fri att välja om jag ville jobba.

2018-2019 Sabbatsår från jobbet. Efter att ha varit ledig ett år började jag känna mig lite uttråkad.

2019 Jag var lite jobbsugen, så jag började jobba igen. Mitt konsultuppdrag placerade mig i ett väldigt bra gäng, så jag blev kvar i två och ett halvt år. 

2020 Min KF nådde 7 miljoner. Sedan kom pandemin och nästan halverade den. Efter kraschen så gick portföljen starkt och återhämtade större delen av raset innan året var slut men det stora tappet i mars gjorde att den gick sämre än index..

2021 Den starka trenden fortsatte. Portföljen hämtade igen tappet mot index. Det blev en veritabel hausse i portföljen! 

2022 Min KF nådde 10 miljoner i januari. Portföljen fortsatte gå starkt och utklassade index. Tog tjänstledigt från jobbet igen.

2023 Fortfarande tjänstledig. Min nya strategi har betalat sig bra och utdelningstillväxten har varit fantastisk. den har drivits dels av utdelningshöjningar i de bolag jag äger, dels av en successiv omallokering av innehaven

Mitt nästa steg i portföljen är att gå igenom mina surdagar igen. Jag vet inte hur det går till, men även om man rensar så dyker det upp nya. Jag antar att det beror på att jag har en bred  portfölj med så många innehav att jag bara orkar följa de större aktivt.

Min plan är även att minska antalet bolag i portföljen från knappt 60 till 30-40 st. Anledningen till att ha så många bolag var att en katastrofal händels i ett bolag inte skulle drabba protföljen så hårt. Portföljen har vuxit så mycket att jag har större marginaler. Jag kan därmed bära en betydligt större nedgång och kan därmed ha mer i varje bolag. Förhoppningen är att det ska minska andelen surdegar.

Jag ska även kolla riskspridningen mellan branscher igen. Jag gjorde ett ryck förra året, men även efter omallokeringar så ligger jag fortfarande lite väl tung i oljebolag.

 

 Men vad är det då för ny milstolpe jag nått? Efter att ha ätit på bufferten på lönekontot i ett år har jag nu nått en väldigt viktig punkt. Jag har gjort MITT FÖRSTA UTTAG från Avanza. Välbehövligt efter ett år utan lön!