tisdag 31 augusti 2021

Uppföljning av mina surdegar

Jag har ca 50 bolag i min portfölj och det är alltid några som inte inte går bra.  I januari 2018 skrev jag ett inlägg där jag gick igenom mina surdegar.Jag tänkte nu göra en uppföljning hur jag agerat efter inlägget och hur det gått för bolagen och aktierna sedan dess. 

Midway Jag sålde. Aktien har gått något bättre än index. Bolaget har fortsatt den krympnings/renodlingsstrategi de hade och består nu i princip enbart av Haki.

MQ Holding: Jag sålde. Bolaget gick sedan i konkurs.

HM: Jag sålde senare. Kursen har gått upp något men sämre än index.

Oscar Properties: Jag sålde senare. Kursen har gått ner till nästan noll och därefter haft många nyemissioner vilket spätt ut de ursprungliga ägarna. Efter min försäljning är kursen i stamaktien ner drygt 98%.

Telia: Jag behöll. Bolaget har gått sämre än index. Kursen är ungefär oförändrad men man har fått ganska bra utdelningar på vägen. I nivå med en pref-aktie.

Lammhults: Jag sålde senare. Kursen har gått upp och ner och står idag något lägre än då. Räknar man in utdelningar blir totalavkastningen ungefär noll.

Africa Oil: Jag behöll. Kursen har länge legat lägre än då men sista veckorna har kursen tagit fart och står nu något högre. Aktien har dock utvecklats sämre än index. Det senaste året har jag ökat kraftigt i Africa Oil. Orsaken är att förutsättningarna har förbättrats kraftigt. Bolaget har nu rejäl produktion med starkt kassaflöde och förutsättningarna för oljepriset ser goda ut. Africa Oil låg på ca 10:25 kr när jag skrev mitt surdegsinlägg och hade ännu inte offentliggjort köpet av Prime.

 Sammanfattning

2 av 7 aktier har tappat hela sitt värde. 4 aktier har utvecklats sämre än index och 1 har gått bättre än index. 

Min slutsats är att jag skulle behöva bli bättre på att rycka plåstret och göra det tidigare i aktier där bolagen inte presterar.

 


måndag 9 augusti 2021

Köpt Kinded. Kort affär i Africa Oil

Kindred

Strax före jul förra året köpte jag 1000 Kindred i min KF till 78 kr/aktie. Aktien såg då väldigt billig ut trots att den gått upp 200% sedan botten förra året. PE kring 10 för ett bolag som växer så pass fort kändes som ett klipp.

I efterhand visade sig tajmingen var lyckosam, för en vecka senare svängde kursgrafen från stigande till starkt stigande. Aktien steg 100% på bara några månader påeldad av ett starkt årsbokslut. Även Q1-rapporten var stark, men kursen har trots det sjunkit tillbaka. Så kom Q2. Ytterligare en stark rapport, men aktien gick ner. Så pass att PE låg på 9. Då tyckte jag att nu får det vara nog! Så jag köpte 800 Kindred i Stora Pension för 135 kr/aktie. 


 

Dagen efter rasade aktien 10 kr då en insynsperson gjort en stor försäljning. Just min vanliga tur! tänkte jag. Det visade sig dock att uppgiften om insiderförsäljning var falsk och kursen återhämtade sig. Puh!

Africa Oil

När Africa Oil köpte 50% av Prime fanns en notis om att det fanns en tvist om ägarandelarna i fältet Agbami som ligger på gränsen mellan licenserna OML127 och OML 130, där Prime skulle kunna få en ökad ägarandel. Om tvisten löstes till Primes favör skulle Africa Oil behöva betala upp till 123 MUSD i tilläggsköpeskilling. 

Så kom PM om lösningen. Equinor betalar 822 MUSD till övriga samarbetspartners och minskar sin ägarandel. Pareto har uppfattningen att Primes andel är ca 320 MUSD. Enligt ett chattforum så har Africa Oils informationschef sagt att deras andel är mer än 123 MUSD, vilket ger stöd för att Paretos siffra är rimlig.

Notera att betalningen från Equinor går till Prime medan tilläggsköpeskillingen ska erläggas av Africa Oil. Hoppas Prime gör en utdelning och slussar vidare pengar till Africa Oil, annars kan Africa Oil få likviditetsproblem. Jag ser dock ingen anledning till att Prime ska behålla pengarna då de redan har väldigt god likviditet.

Africa Oils aktie har en tendens att stiga på bra nyheter för att därefter ganska snabbt sjunka tillbaka. Jag tänkte kolla om det gick att tjäna en hacka på det mönsteret.

I fredags sålde jag 10 000 Africa Oil. Jag köpte tillbaka ca 15 öre billigare idag, måndag.Notera att för dagens köp tillkommer courtage med 59 kr. Vinsten blev 140 aktier och 110 kr. 

Nedgången blev mindre än jag förväntat mig trots att oljepriset gick ner på oro om ny smittvåg i Kina. Det känns som att det finns aktörer som fått upp ögonen för Africa Oil. Eller så var det jag som var för feg och köpte tillbaka för tidigt. Det får framtiden utvisa!