torsdag 25 juni 2020

Gratispengar i Scandic

Idag fick jag köpa några Scandic till rabatterat pris. Utöver de aktier jag fick teckna med stöd av teckningsrätter så ansökte jag även om att få teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Eftersom teckningskursen ligger under aktiekursen så ramnar mellanskillnaden rakt ner i min depå. Med tanke på den uddat TR-faktorn på 6 aktier per 7 TR så borde det ha blivit en hel del slattar över som folk inte brytt sig om att sälja. Plus de TR som förfaller för att vissa inte har koll på att det är en nyemission.

Jag hade inga förhoppningar om att få några större mängder. Jag vet heller inte hur urvalskriterierna såg ut. Jag drog till med ett rejält antal ifall det skulle vara så att tilldelningen på något sätt var kopplat till önskat antal. Min erfarenhet sedan tidigare är att det brukar bli antingen inga eller möjligtvis ett fåtal aktier.

Idag kom besked om tilldelning. Jag har fått teckna 60 st extra. Som du kan se i bilden nedan så innebär det 870 kr i rabatt. Ganska bra betalt för 5 min jobb.