lördag 19 december 2020

Lön för lån

 I våras annonserade Avanza att de skulle börja med aktielån för alla med KF som inte aktivt säger nej. Aktielånen startade i september och i början av december fick jag den första utbetalningen:

 20,84 SEK  

Utbetalning kommer ske månadsvis. Med tanke på att min KF innehåller aktier för drygt 6 MSEK kan jag inte påstå att jag är imponerad av utbetalningens storlek. Programmet har precis startat och min förhoppning är att beloppet kommer öka framöver.

Även NordNet har ett aktielånprogram och senaste kvartalet genererade det knappt 15 MSEK extra till de sparare som deltar.

Det ser inte ut som att aktielånprogrammet kommer generera några större summor procentuellt sett för mig.

De viktigaste faktorerna för beloppets storlek är:

- Andelen aktier som lånas ut. Utlåningsandelen beror på efterfrågan från blankare i förhållande till antalet aktier som Avanza pension har tillgång till för utlåning. 

- Ersättningen per aktie. 

- Antal aktier som du äger.

 Intäkter från blankningen delas 60-40 mellan dig och Avanza.

 

I min KF har jag bl a 600 Intrum värda 128000 kr. Intrum är en av börsens mest blankade aktier.

Antag att blankning av Intrum kostar 5% per år och att Avanza lyckas låna ut 6,25% av de aktier i Intrum som de har tillgängliga via aktielånprogrammet. Mina Intrumaktier skulle då generera 400 SEK i intäkter varav jag skulle få 240 SEK eller 20 SEK/mån. 

Det ser m a o ut som att Avanzas aktieutlåning ännu ligger på väldigt låga nivåer.

onsdag 21 oktober 2020

EnQuest: Tre års tankerräkning

Det är nu drygt tre år sedan den första leveransen av olja från EnQuests flaggskeppsfält Kraken. Enquest äger 70,5% av fältet och Cairn resten. Alla siffror nedan avser hela fältet, dvs även Cairns andel ingår.

Enquest är ganska dåliga på att underrätta marknaden om hur det går, så för att ligga steget före så har jag följt produktionen och noterat datum och intervall mellan leveranserna för att hålla koll på om fältet levererar. Jag har sedan gissat lastens storlek och med hjälp av antalet dygn sedan föregående lastning startade räknat ut en ungefärlig produktion i fat/dag.


Last Nr Lastning
Start
Lastning
Klar
Dygn
Fartyg Uppskattad
Fat/dag
Uppskattad
Laststorlek
Uppskattad
Produktion

2017-06-23

1 2017-09-10 2017-09-12 79 Navion Britannia 6 329 500000 500000
2 2017-10-14 2017-10-15 34 Amundsen Spirit 11 765 400000 900000
3 2017-11-20 2017-11-23 37 Navion Oceania 18 919 700000 1600000
4 2017-12-14 2017-12-14 24 Navion Britannia
0 1600000
5 2017-12-16 2017-12-18 2 Navion Oceania 26 923 700000 2300000
6 2018-01-03 2018-01-04 18 Scott Spirit 22 222 400000 2700000
7 2018-01-15 2018-01-16 12 Navion Britannia 33 333 400000 3100000
8 2018-01-28 2018-01-29 13 Navion Oceania 30 769 400000 3500000
9 2018-02-09 2018-02-10 12 Navion Britannia 41 667 500000 4000000
10 2018-02-21 2018-02-22 12 Navion Oceania 41 667 500000 4500000
11 2018-03-06 2018-03-07 13 Navion Britannia 23 077 300000 4800000
12 2018-03-31 2018-04-01 25 Stena Natalita 8 333 200000 5000000
13 2018-04-11 2018-04-12 10 Amundsen Spirit 45 000 450000 5450000
14 2018-04-23 2018-04-24 12 Heather Knutsen 37 500 450000 5900000
15 2018-05-06 2018-05-08 12 Navion Anglia 41 667 500000 6400000
16 2018-05-25 2018-05-26 19 Heather Knutsen 26 316 500000 6900000
17 2018-06-08 2018-06-09 14 Amundsen Spirit 35 714 500000 7400000
18 2018-06-25 2018-06-26 17 Heather Knutsen 29 412 500000 7900000
19 2018-07-10 2018-07-11 15 Navion Oceania 33 333 500000 8400000
20 2018-07-25 2018-07-27 15 Navion Hispania 33 333 500000 8900000
21 2018-08-14 2018-08-15 20 Navion Oceania 25 000 500000 9400000
22 2018-08-28 2018-08-29 14 Heather Knutsen 35 714 500000 9900000
23 2018-09-11 2018-09-12 14 Heather Knutsen 35 714 500000 10400000
24 2018-09-27 2018-09-28 16 Navion Hispania 31 250 500000 10900000
25 2018-10-11 2018-10-12 14 Amundsen Spirit 35 714 500000 11400000
26 2018-10-29 2018-10-30 18 Amundsen Spirit 27 778 500000 11900000
27 2018-11-14 2018-11-15 16 Heather Knutsen 31 250 500000 12400000
28 2018-12-05 2018-12-07 21 Navion Oceania 23 810 500000 12900000
29 2018-12-22 2018-12-24 17 Heather Knutsen 20 588 350000 13250000
29 2018-12-29 2018-12-30 7 Heather Knutsen 21 429 150000 13400000
30 2019-01-24 2019-01-25 25 Scott Spirit 24 000 600000 14000000
31 2019-02-10 2019-02-11 17 Amundsen Spirit 29 412 500000 14500000
32 2019-03-08 2019-03-09 26 Heather Knutsen 19 231 500000 15000000
33 2019-03-25 2019-03-26 17 Heather Knutsen 29 412 500000 15500000
34 2019-04-06 2019-04-07 12 Scott Spirit 41 667 500000 16000000
35 2019-04-18 2019-04-19 12 Heather Knutsen 41 667 500000 16500000
36 2019-05-01 2019-05-01 13 Grena Knutsen 23 077 300000 16800000
36 2019-05-08 2019-05-09 7 Navion Hispania 42 857 300000 17100000
37 2019-05-19 2019-05-20 11 Amundsen Spirit 50 000 500000 17600000
38 2019-05-31 2019-06-01 12 Navion Oceania 41 667 500000 18100000
39 2019-06-12 2019-06-13 12 Stena Natalita 41 667 500000 18600000
40 2019-06-24 2019-06-25 12 Navion Anglia 41 667 500000 19100000
41 2019-07-06 2019-07-07 12 Stena Natalita 45 455 500000 19600000
42 2019-07-27 2019-07-28 21 Petroatlantic 23 810 500000 20100000
43 2019-08-11 2019-08-12 15 Scott Spirit 33 333 500000 20600000
44 2019-08-27 2019-08-29 16 Amundsen Spirit 31 250 500000 21100000
45 2019-09-09 2019-09-10 13 Navion Oceania 38 462 500000 21600000
46 2019-09-23 2019-09-24 14 Navion Oceania 35 714 500000 22100000
47 2019-10-05 2019-10-06 12 Navion Oceania 41 667 500000 22600000
48 2019-10-18 2019-10-19 13 Navion Oceania 38 462 500000 23100000
49 2019-10-29 2019-10-30 11 Amundsen Spirit 45 455 500000 23600000
50 2019-11-07 2019-11-08 9 Navion Oceania 55 556 500000 24100000
51 2019-11-18 2019-11-19 11 Navion Oceania 45 455 500000 24600000
52 2019-11-29 2019-11-30 11 Grena Knutsen 45 455 500000 25100000
53 2019-12-14 2019-12-15 15 Torill Knutsen 33 333 500000 25600000
54 2019-12-22 2019-12-23 8 Betty Knutsen 62 500 500000 26100000
55 2019-12-26 2019-12-27 4 Ingrid Knutsen 62 500 250000 26350000
56 2020-01-06 2020-01-10 11 Navion Oslo 54 545 600000 26950000
57 2020-01-20 2020-01-21 14 Navion Oslo 35 714 500000 27450000
58 2020-01-31 2020-02-01 11 Stena Natalita 45 455 500000 27950000
59 2020-02-12 2020-02-13 12 Petroatlantic 41 667 500000 28450000
60 2020-02-26 2020-02-27 14 Peary Spirit 35 714 500000 28950000
61 2020-03-11 2020-03-12 14 Heather Knutsen 38 462 500000 29450000
62 2020-03-24 2020-03-26 13 Ingrid Knutsen 42 308 550000 30000000
63 2020-04-05 2020-04-06 12 Navion Oslo 41 667 500000 30500000
64 2020-04-21 2020-04-22 16 Heather Knutsen 31 250 500000 31000000
65 2020-05-03 2020-05-04 12 Heather Knutsen 41 667 500000 31500000
66 2020-05-17 2020-05-18 14 Scott Spirit 35 714 500000 32000000
67 2020-05-28 2020-05-29 11 Scott Spirit 45 455 500000 32500000
68 2020-06-08 2020-06-09 11 Navion Oslo 50 000 500000 33000000
69 2020-06-20 2020-06-21 12 Navion Oslo 41 667 500000 33500000
70 2020-07-03 2020-07-04 13 Scott Spirit 38 462 500000 34000000
71 2020-07-14 2020-07-15 11 Heather Knutsen 45 455 500000 34500000
72 2020-07-25 2020-07-26 11 Heather Knutsen 45 455 500000 35000000
73 2020-08-08 2020-08-09 14 Navion Oslo 35 714 500000 35500000
74 2020-08-23 2020-08-24 15 Ingrid Knutsen 33 333 500000 36000000
75 2020-09-02 2020-09-03 10 Scott Spirit 50 000 500000 36500000
76 2020-09-22 2020-09-23 20 Navion Oceania 25 000 500000 37000000
77 2020-10-04 2020-10-05 12 Ingrid Knutsen 41 667 500000 37500000
78 2020-10-16 2020-10-17 12 Navion Oceania 41 667 500000 38000000


Notera att alla datum och siffror är mina uppskattningar och de avviker därför från officiella siffror baserade på verkliga mätningar.

Notera att efter en lastning av 500000 så kan det finnas allt mellan 0 och 150000 fat kvar i FPSO:n, eller nästan 4 dygns produktion. Så även om laststorleken skulle stämma, vilket inte alls är säkert, så bör man ta produktionen i varje intervall med en nypa salt.


torsdag 25 juni 2020

Gratispengar i Scandic

Idag fick jag köpa några Scandic till rabatterat pris. Utöver de aktier jag fick teckna med stöd av teckningsrätter så ansökte jag även om att få teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Eftersom teckningskursen ligger under aktiekursen så ramnar mellanskillnaden rakt ner i min depå. Med tanke på den uddat TR-faktorn på 6 aktier per 7 TR så borde det ha blivit en hel del slattar över som folk inte brytt sig om att sälja. Plus de TR som förfaller för att vissa inte har koll på att det är en nyemission.

Jag hade inga förhoppningar om att få några större mängder. Jag vet heller inte hur urvalskriterierna såg ut. Jag drog till med ett rejält antal ifall det skulle vara så att tilldelningen på något sätt var kopplat till önskat antal. Min erfarenhet sedan tidigare är att det brukar bli antingen inga eller möjligtvis ett fåtal aktier.

Idag kom besked om tilldelning. Jag har fått teckna 60 st extra. Som du kan se i bilden nedan så innebär det 870 kr i rabatt. Ganska bra betalt för 5 min jobb.
torsdag 21 maj 2020

Africa Oil vs EnQuest vs IPC

Jämförelse Africa Oil, EnQuest, IPC


Jag har tagit en titt på tre lite större oljejuniorer med stark koppling till Sverige. Alla tre härstammar från Lundinsfären och har sidolistningar i Sverige. Africa Oil och IPC är kanadensiska bolag medan EnQuest är brittiskt.

Börskurser och börsvärde kommer från Avanza. Övriga siffror härstammar från bolagens rapporter och presentationer. Jag har försökt använda de nyaste siffrorna jag hittat. Det betyder att "aktuella" siffror är från årsskifter eller senare. Vissa siffror är summerade av mig. Vid valutakonverteringar har jag använt 1 USD = 9,81 SEK.

Tillgångar

 Africa Oil

Africa oil har andelar i produktion i Nigeria via det hälftenägda dotterbolaget Prime (POGBV, P stod innan köpet för Petrobras). Prime äger andelar i fälten Egina, Agbami och Akpo, ca 100 km utanför kusten. Oljan är sk kondensat och betalas med en liten premie mot Brent-priset. Köpet av Prime slutfördes i januari i år. Prime har prissäkrat nästan hela sin produktion till 66$ i år och 60$ för Q1 2021 vilket gör att bolaget är finansiellt stabilt trots dagens låga oljepris.

Africa Oil äger 25% av stora fyndigheter i Kenya. I Kenya går det dock mindre bra. Dels har förhandlingarna med kenyanska regeringen om produktionsutbyggnaden dragit ut på tiden, dels har operatören Tullow hamnat i ekonomiska problem. Tullow och andra partnern Total försöker sälja delar av sina innehav. Africa Oil har nyligen gjort nedskrivningar på drygt 300 MUSD för sina Kenyanska tillgångar.

Africa Oil äger fler prospekteringstillgångar, dels direkt, dels via minoritetsägande i flera prospekteringsbolag.

Totalt sett har bolaget en fin prospekteringsportfölj med goda möjligheter till reservtillväxt.

EnQuest

EnQuest har producerande tillgångar i brittiska Nordsjön och i Malaysia. De större fälten är Kraken och Magnus i Nordsjön och PM8/Seligi i Malaysia. Kraken och PM8/Seligi har oljekvaliteter som betalas till premium mot Brent.

De har också några fält i slutet av sin livscykel där det låga oljepriset har påskyndat nedstängningsplanerna.

EnQuest har väldigt liten prospekteringsverksamhet. Den prospektering som görs är oftast i direkt anslutning till befintlig produktion, i samma block. Istället för att prospektera nya fält själva så är deras strategi att köpa befintliga fält ofta redan utbyggda och i nedgång för att sedan förlänga livslängden flera år genom tilläggsinvesteringar. De har nyligen anskaffat ett block i Malaysia, PM409 PSC, outbyggt men med bekräftade oljefynd.

IPC

IPC har olja och gas i Kanada, olja i Malaysia och Frankrike. IPC har störst tillgångar mätt i fat oljeekvivalenter men man bör vara medveten om att stora delar är gas och WCS-olja som prissätts långt under Brent. De större fälten är Suffield (gas) och Onion Lake (WCS-olja) i Kanada.

I Kanada ligger också Blackrod, ett helägt outbyggt jättefält med oljesand. Fältet kräver dock ganska högt oljepris för att bli lönsamt.

Inte heller IPC ägnar sig åt prospektering. Deras tillväxtstrategi är att köpa fält med redan gjorda fynd. Om fälten kan vara outbyggda eller utbyggda; det viktiga är att det finns en uppsida. 

Produktion

Graf över bolagens produktion

För Africa Oil visar grafen deras andel i Prime pro forma (dvs som om Africa Oil alltid ägt 50% av Prime). Jag har inte lyckats hitta högre upplösning än årsvis. Grafen visar Africa Oils produktionsandel mätt som licensandel.

Enquest redovisar produktionen halvårsvis.

För IPC har jag inte lagt in deras köp (Suffield, BlackPearl, Granite) retroaktivt. Siffrorna är per kvartal.

Oljeprisfallet har påverkat bolagen olika mycket. Africa Oil, vars fält i Nigeria producerar kondensat, påverkas vad jag kan förstå inte alls av OPEC-neddragningen. Det verkar dock som att operatörerna försöker skjuta något på leveranserna från Egina och Agbami för att få bättre priser. Prognosen är 30-33 000 fat/dag baserat på licensandel. Då Prime burit en del extra utbyggnadskostnader så får de initialt en större andel av produktionsintäkterna tills de fått tillbaka pengarna (inkl ränta). Produktionen under Q1 var 33 400 fat/dag mot 25 650 fat/dag under 2019 (pro forma). Löpande produktionskostnader (OPEX) ligger på 6 $/fat.

Enquest har dragit i bromsen för både produktionskostnader och investeringar. De har också beslutat om tidigareläggning av nedläggning av några mindre fält. Prognosen för helåret är 57-63 000 fat/dag. Om vi justerar för känd produktion på 65 938 fat/dag under årets första fyra månader kommer resten av året ligga på 52 500-61 500 fat/dag. Det ger en minskning av produktionen med 10-24% under resten av 2020 jämfört med helåret 2019. Löpande produktionskostnader väntas sjunka från 21$/fat förra året  till 15$/fat i år efter hårda besparingar i spåren av oljeprisfallet. Jag måste säga att jag är imponerad att de lyckas skära så mycket i kostnaden per fat samtidigt som produktionen sjunker. Värt att notera är att leasing, vilket huvudsakligen avser Armada Kraken, den FPSO som används vid fältet Kraken, inte räknats in i löpande produktionskostnader. Under 2019 motsvarade leasingbetalningar 5$/fat.

IPC, som producerade 46 000 fat/dag under Q1 2020 räknar med en snittproduktion under året på 30-37 000 fat/dag. Det ger en förväntad produktion på 25-34 000 fat/dag under resten av året. Det ger en minskning under resten av året på 26-46% jämfört med helåret 2019. De har dragit ner oljeproduktionen rejält i Kanada efter att priset på WCS-olja gått ner under rörliga kostnader. Gasproduktionen ligger kvar då gaspriset inte gått ner lika mycket. Löpande produktionskostnader är knappt 13$/fat.

Reserver


1P 2P 2C
Africa Oil 52 85 150
IPC 187 286 849
Enquest
202 173

Siffrorna är i miljoner fat. Notera att tredje kolumnen är 2C, vilket är oljefynd som är outbyggda och där det ännu inte finns slutgiltigt beslut om utbyggnad. Man vet att oljan finns där men inte när, eller ens om, den kommer att utvinnas.
Jag tror man ska räkna med en viss minskning för Enquest när de lägger ner några mindre fält lite tidigare än beräknat.

Börsvärde och EV 


Börskurs Börsvärde Nettoskuld EV
Africa Oil 7,28 SEK 354 868 1 222
IPC 15 SEK 232 303 535
Enquest 1,42 SEK 243 1 364 1 607

 Siffrorna är i MUSD.

För Africa Oil har jag konsoliderat 50% av dotterbolaget Primes nettoskuld.

Enquest har en del avtal som inte syns som skulder. T ex så ska de betala 37,5% av kassaflödet från fältet Magnus till BP tills de betalt 1000 MUSD.

Ekonomiska villkor

Oljeskattesystemen i olika länder är en jungel och det är inte helt lätt att sätta sig in i hur de funkar. Jag har försökt att få en uppfattning om skattenivån i olika länder med en begränsad arbetsinsats så det är mycket möjligt, t o m troligt, att jag har fattat fel.

Africa Oil har villkor som är sämre än snittet. Nigera har relativt höga skatter på oljeutvinning även om den är något lägre på djuphavsutvining. Dessutom pratar Nigeria om att höja skatterna. Samtidigt vill Nigera att landets oljeproduktion ska öka från knappt 2 till 3 miljoner fat/dag. Hur det ska gå ihop är det ingen som vet. Däretmot är de marknadsmässiga villkoren utmärkta. Deras olja betalas över Brent och utvninningskostnaderna är låga. I Kenya hamnar skatten på ca 60% på vinsten.

EnQuest har förmånliga skattevillkor. I Storbritannien har de ett stort underskottsavdrag, över 3000 MUSD och därefter är skatten ca 62% på vinsten (ev sänktes den ytterligare 2016) men det utgår ingen royalty. I Malaysia är skatten 25%-38% plus en royalty på 10%, vilket i oljesammanhang får betraktas som lågt.

IPC har ganska bra villkor skattemässigt. Däremot är de marknadsmässiga villkoren dåliga. Gas och WCS-olja har låga priser.

När det gäller politiska risker så är min bedömning att den politiska risken är lägst i Storbritannien och Malaysia och högst i Kenya och Nigeria. Kanada har ganska hög politisk risk pga en stark miljörörelse som även nått politikerna i stater som British Columbia som kraftigt motarbetar byggnation av nya pipelines.

Sammanfattning

Tror man på en återgång till 60$+ för brentoljan så är alla tre bolagen riktigt billiga nu. Om brentpriset biter sig kvar på 50$/fat eller under så finns det bättre investeringsmöjligheter i andra sektorer.

När det gäller relativvärderingen mellan de tre så tycker jag nog marknaden lyckats ganska väl. Africa Oil ser dyrare ut, men deras fina oljeprishedge gör att nettoskulden kommer vara betydligt lägre om ett år. 

De här bolagen är lite större än de småskuttar jag skrev om förra gången. De har dock en del belåning så börsvärdet på Enquest (60 000 fat/dag) är faktiskt bara 2-3 ggr högre än Maha (3000 fat/dag).

Jag äger aktier i alla tre bolagen.

torsdag 30 april 2020

Corona höjer min sparkvot

En nackdel med Covid19-pandemin är att nästan alla fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra människor blivit inställda. En bieffekt av det är att mina utgifter sjunkit och min sparkvot ökat.

Vissa har säkert flyttat sin konsumtion online men det finna säkert andra som har drabbats av liknande avbräck som jag i sitt spenderade. Jag har inga svårigheter att förstå att butiksretail, restauranger och upplevelseindustrin blöder just nu, för det är åtminstone där som mina utgifter minskat mest.


Jämfört med 2018 så har kostnaderna för restaurangbesök minskat med 1500 kr/mån medan matinköp ökat med 500 kr/mån. Transportkostnaderna är ner 400 kr/mån, nöjen är ner 1600 kr/mån och övrig shopping är ner 1400 kr/mån. Boendekostnaderna är oförändrade. Lönen efter skatt har ökat något. Summa summarum har sparkvoten har gått från 63% till 72% av lönen efter skatt. Den massiva indragningen av utdelningar hos nästan alla svenska bolag gör att jag ändå har mindre pengar till aktieköp i vår. Vi får se om det kan bli lite utdelningsregn i höst istället.

När det gälller effekterna på börsen så misslyckades jag helt att förutse nedgången och blev dessutom helt tagen på sängen av Saudiarabiens beslut att starta oljepriskrig samtidigt som efterfrågan sjönk mer än den någonsin gjort förut.

Eftersom jag var fullinvesterad så har jag inte köpt särskilt mycket under nedgången. Det har blivit en tre köp i Petrotal och ett i Saab. Petrotal fortsätter att övertyga operationellt och Saab har en gigantisk orderbok att leva på, så jag tror båda kommer utvecklas väl på två års sikt. Saab påverkas relativt lite av pandemin medan Petrotal påverkas mycket. Petrotal har dock en stark balansräkning och hyfsat låga produktionskostnader och därmed god överlevnadsförmåga även vid låga oljepriser. Uppsidan vid en normalisering av oljepriset är hög.Efter den senaste tidens uppgångar så är min plan att avvakta fler köp tills nästa dip. Det känns som att det borde komma en nedgångsvåg till med tanke på de extrema effekter nedstängningarna ger på ekonomin.


måndag 9 mars 2020

Maha vs Petrotal vs Tethys Oil

Jämförelse Maha, Petrotal, Tethys

De senaste veckorna har börsen varit utsatt för en korrektion. Bland de värst drabbade är de mindre oljebolagen. Jag tar en jämförande titt på de tre lönsamma oljejuniorerna Maha Energy, Petrotal Corporation och Tethys Oil. Maha och Tethys är svenska bolag medan Petrotal är kanadensiskt.

Alla siffror nedan har jag hämtat från bolagens hemsidor och från Avanza. I vissa fall har jag bearbetat siffrorna. Vid valutakonverteringar har jag använt 1 USD = 9,40 SEK och 1 CAD = 6,93 SEK.

ProduktionProduktion BOEPD

Mahas prognos för 2020 är 5000-5500 BOEPD vilket innebär en ökning med ca 70% jämfört med 3044 BOEPD 2019. CAPEX-budgeten är 21 MUSD.
Petrotals plan är att öka produktionen från 10000 fat/dag vid årets början till 20000 fat/dag vid årets slut. Snittet under 2019 var 4100 BOEPD, så planen innebär en ökning med ca 260%. CAPEX-budgeten är 100 MUSD.
Tethys prognos är 12600-13400 fat/dag eller i princip oförändrad produktion. Beräknad CAPEX 64-71 MUSD.

Reserver


1P 2P 3P
Maha 10,5 41,8 70,2
Petrotal 20,1 46,4 82,4
Tethys 17,3 26,1 36,9

Siffrorna är i miljoner fat.

Börsvärde och EV


Börskurs Börsvärde Nettoskuld EV
Maha 13,02 SEK 1 328 77 1 405
Petrotal 0,265 CAD 1 237 -197 1 039
Tethys 59,95 SEK 2 176 -706 1 470

Siffrorna är i MSEK. Notera att varken Petrotal eller Tethys har några räntebärande skulder medan Maha har ett obligationslån på 300 MSEK med en ränta på 12%.
Maha har ingen utdelning, Petrotal lämnar en liten utdelning medan Tethys har hög utdelning.

Ekonomiska villkor

Tethys är verksamma i Oman, Maha i Brasilien och Petrotal i Peru. Maha har dessutom tillgångar i USA med försumbar produktion.

De ekonomiska villkoren är bäst för Maha och Petrotal. Skatten på oljeutvinning är relativt låg i Brasilien och Peru.
Maha säljer oljan till flera lokala aktörer vilket håller nere transportkostnaderna. En bieffekt av detta är att det uppstår förseningar och produktionsbortfall som orsakas av kunderna. Petrotal har högre transportkostnader via pipeline men har alltid avsättning för sin produktion.

Tethys betalar betydligt högre royalties, ca 50% mot ca 10% för de andra. Tethys har därför lägre netback. Under 2019 hade Tethys en netback på 22 $/fat jämfört med  Mahas 39 $/fat. Petrotals bokslutskommuniké för 2019 är inte ute än men bolaget räknar med en netback på 36 $/fat 2020 vid Brent på 65 $/fat.

Utan att vara expert så är min bedömning att den politiska riskan är lägst för Tethys och högre för Maha och Petrotal. 

Sammanfattning


Petrotal växer snabbast, har störst reserver och kommer i år antagligen gå om Tethys som det bolag i trion som har högst produktion. Trots det är bolagsvärdet lägre än för Maha och Tethys.

Är det köpläge nu? Min åsikt är att kurserna visserligen är låga men de kommer antagligen sjunka mer om oljepriset fortsätter ner. Oljepriset är avgörande, så det är viktigt att ha koll på vart oljepriset är på väg.

Just nu ser det ut som att världens urblåsning i oljepriset är på väg efter att OPEC+ misslyckats komma överens om produktionsminskningar. Notera att börskurserna är stängningskurser från i fredags, 2020-03-07. Det lär bli väldigt stora kursrörelser i både oljan och dessa aktier den närmaste tiden.

Jag äger aktier i alla tre bolagen.

lördag 18 januari 2020

Köpt Boston Pizza

Boston Pizza har rasat 40% på 18 månader och direktavkastningen är nu uppe i ca 10%. Nedgången beror på en nedgång i försäljningen. Bolaget har gjort rejäla dippar tidigare men återhämtat sig.

Boston Pizza är en franchise. Ungefär 1/4 av restaurangerna ligger i oljebältet i västra Kanada. Resten ligger i det relativt folktäta östra Kanada Notera att utdelningen är större än vinsten och om försäljningstrenden inte vänder så kommer utdelningen sänkas.

https://www.theglobeandmail.com/investing/education/article-hungry-for-yield-be-careful-with-restaurant-royalty-stocks/

Enligt artikeln så beror nedgången dels på ökad konkurrens pga Uber Eats och liknande bolag dels på "regional difficulties". Jag tolkar "regional difficulties" som att restaurangerna i oljebältet lider av nedgången i oljeindustrin som skapats av bristen på pipelinekapacitet. En utbyggnad ligger i pipen, med 3 stora projekt på gång, men de motarbetas kraftigt av miljöintressen. Om alla skulle byggas skapas massor med arbetstillfällen, först vid själva byggandet, sedan inom prospektering/utvinning när oljebolagen ska fylla de nya piporna.

https://www.alaskahighwaynews.ca/business/can-b-c-find-the-14-000-skilled-labourers-needed-to-build-major-infrastructure-1.23608475

I december såg det ut som att byggnationen av Trans Mountain skulle starta omedelbart och därmed skapa 4000 jobb initialt. Trans Mountain har tagits över av staten, så den kommer bli av. Byggnationen har redan startat.

https://edmonton.ctvnews.ca/tmx-expansion-gets-underway-pipe-will-be-in-the-ground-before-christmas-1.4712736

Jag tänker att arbetare som har jobb oftare äter pizza ute med familjen än de utan jobb och köpte lite Boston Pizza för en månad sedan.


Första månadsutdelningen har redan trillat in.


Köper du franchiseaktier nu?

lördag 4 januari 2020

Man ska inte gråta över spilld mjölk

Mina blogginlägg brukar handla om aktier och fakta. Det här inlägget är mjukare och handlar om psyke och hur man bör tänka om en aktie man sålt senare stiger kraftigt.

Idag såg jag en tweet där en investerare gått miste om 2 MUSD i kursuppgång i Apple efter att ha sålt aktien 2001. Det här är ett tema som dyker upp då och då. Folk grämer sig över att de missat en chans att bli mångmiljonärer. Jag har själv sådana case. T ex så sålde jag 11000 Lundin Petroleum för 4 kr år 2001. Nu står aktien i 320 kr. Jag har således gått miste om nästan 3,5 Mkr i kursuppgång. Plus 0,2 Mkr i utdelning. Är jag helt kass som investerare som sålde ett sådant guldägg?

Min motfråga är alltid densamma. Hur såg caset ut då? Gjorde du ett bra beslut givet då tillgänglig information? Gick det att veta år 2001 att Apple skulle skapa Iphone fem år senare och konkurrera ut Nokia och Eriksson på telefonmarknaden? Gick det att veta 2001 att Lundin Petroleum 10 år senare skulle hitta 3 miljarder fat olja i norska Nordsjön?

Låt oss titta hur casen så ut då! 2001 var Apple bolaget som rest sig på 9 efter att ha blivit knockade av Microsoft. De hade kommit med iMac och såg ut att kunna ha ca 10% av PC-marknaden. Dessutom hade de en bärbar musikspelare på gång, iPod, som var mindre, lättare och inte lika störningskänslig som en Freestyle. Kanske en hygglig investering men knappast ett bolag som var på väg mot ett börsvärde på 1000 miljarder USD. Och Lundin Petroleum var en liten oljeprospekterare med licenser i inbördeskrigshärjade södra Sudan. Nog för att vädret där är hett, men i övrigt är det inte direkt den hetaste platsen för oljeprospektering - den politiska risken var mycket hög. Jag tycker nog att dessa säljbeslut knappast kan klandras.

Det är alltid lätt att hitta vinnarna i efterhand, när resultatet är känt. Men har man den formen av siarkraft kan man lika gärna spela på lotto.

Min poäng är att oavsett hur bra analys man gör så finns det så många okända variabler att det är omöjligt att på förhand veta vilka bolag som kommer bli mest framgångsrika om 10 år. Men det betyder inte att analys är överflödig. En del variabler är trots allt kända och ju fler av dessa man känner till desto bättre förstår man riskerna och möjligheterna för ett bolag.

Så läs på om bolagen innan du investerar och gråt inte över spilld mjölk!

fredag 3 januari 2020

Årsavstämning 2019


2019 var ett starkt börsår. Ommöbleringen mot en mer renodlad utdelningsportförlj fortsätter, men 1/3 av portfölljen är fortfarande i aktier utan utdelning. Utdelningarna överstiger numera mina kostnader så det är ingen brådska att slutföra transformeringen.

Hur har mina portföljer gått? Min stora portfölj, KF, har gått +33,85% jämfört med OMX SX30GI som gått +30,72%. Avkastningen har dragits upp av olja och fastigheter och dragits ner av bank och finans. Utvecklingen inkluderar förutom courtage även en del skatter såsom schablonskatt och utländsk källskatt. Justerar man för schablonskatt (som kommer på skattsedeln för en ISK) och utländsk källskatt (som jag får tillbaka senare) så uppgår utvecklingen till +34,39%.Min KF har gett 239 829 kr i aktieutdelning vilket är 49,3% mer än 2018. Utöver detta tillkommer 18 000 kr från inlösenaktier vilket ger en total utdelning på 257 829 kr. Ökningen är främst resultatet av den ommöblering jag gjort mot större andel utdelningsaktier.Min näst största portfölj, tjänstepensionsportföljen, som gick sämst av mina portföljer förra året har fortsatt underprestera under 2019 och är upp 19,41%.
Utdelningarna i tjänstepensionsportföljen uppgår till 32 315kr, vilket är 25,1% mer än 2018.Jag har även en liten ISK i en annan bank. Den banken inte är i närheten av Avanza när det gäller depåhantering men jag har räknat fram att utvecklingen blev 47,96%. Utdelningen uppgick till 1 875 kr, en minskning med 78%.

Hur ser det ut med courtaget? Jag har haft en hög aktivitet även under 2019 och omsatt 7,0 Mkr i 77 affärer. Courtaget uppgår till 6139 kr. Courtaget inkluderar valutaväxlingsavgifter både vid köp/sälj och för utdelningar. Antalet aktier i portföljen har ökat från 35 till 47.

2018 omsatte jag 8,3 Mkr i 79 transaktioner med ett courtage på 5460 kr.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med börsåret 2019. Värdeutvecklingen motsvarar ca 10 årsutgifter.