lördag 31 december 2022

Årsavstämning 2022

Vilket omtumlande år 2022 blev. Krig, börsfall, energikris, inflation och räntehöjningar! Trots utmaningarna har mina portföljer gått starkt. Övervikt av energi och undervikt i tech har varit största anledningen till överprestation. Även IT-konsulter och bettingbolag har hjälpt. Största sänkena är fastigheter och sällanköpsvaror med tillhörande underleverantörer. Jag har varit mer aktiv i år och stuvat om en hel del under året. Omstuvningarna har gjort stor skillnad i min KF och i min ISK.

Den som vill kan jämföra med förra årsavstämningen.

Min stora portfölj, KF, har gått +12,44% jämfört med OMX SX30GI som gått -12,95 och All-share GI som är -22,39%. Utvecklingen inkluderar förutom courtage även en del skatter såsom schablonskatt och utländsk källskatt.

Utveckling KF 2023 

 

 


 

 

 

Min näst största portfölj, Stora Pension (f d tjänstepensionsportföljen), gick riktigt bra och är upp hela 31,05%. .Lilla Pension består av få bolag och utvecklingen blir därför volatil. Den har efter några usla år gått riktigt bra i år.
 

 

 

 

 

 

 

Utdelningar

 Min KF har gett 336 695 kr i aktieutdelning, en ökning med 34,0% jämfört med 2021. Utöver detta tillkommer 16 820 kr från inlösenaktier, och 7762 kr från aktielån vilket ger en total utdelning på 361 267 kr, en rejäl ökning från förra året. Per månad är utdelningen nu över 30 000 kr i snitt.
Utdelningarna i Stora Pension uppgår till 57 953 kr plus 3940 kr från inlösenaktier. Totalt blev det 61 893 kr vilket är dubbelt så mycket som förra året.
ISK

Jag har även en liten ISK i en annan bank. Den banken inte är i närheten av Avanza när det gäller depåhantering så vill man ha statistik får man räkna ut den själv. Utvecklingen har varit extremt bra under 2022 med en uppgång på 175%, dock från ett litet kapital. Utdelningen uppgick till 3 300 kr, vilket är en ökning mot 2020. 

Courtage

Hur ser det ut med courtaget? Jag har haft en ganska stor aktivitet under 2021 och omsatt 11,4 Mkr i 63 köp och 46 sälj. Courtaget uppgår till 9789 kr. Courtaget inkluderar valutaväxlingsavgifter både vid köp/sälj och för utdelningar. Antalet aktier i portföljen är 59.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med börsåret 2022. Jag sålde av en del oljeaktier under våren och köpte fina bolag som rasat mycket. Under sommaren började jag köpa SBB och har successivt ökat så att SBB nu är mitt tredje största innehav. Köpen av SBB i KF gjorde att det började trilla in mer pengar från Avanzas aktielånsprogram. Från 31 kr i januari så har den under hösten dubblats varje månad och i december trillade det in hela 4067 kr. Blankningen har minskat något, så nåsta månad kommer ersättningen antagligen minska.

tisdag 13 december 2022

Mitt ISK: Den lilla depån med stor vinst

Innan jag öppnade en kapitalförsäkring hos Avanza hade jag mina aktier i en depå i min vanliga bank. Vartefter jag sålde aktier flyttade jag pengarna till min KF. 

2015 hade jag bara några Prevas kvar. När Prevas aktie dippade så passade jag på att öppna en ISK i vanliga banken och petade in Prevasaktierna och fyllde på med kontanter till totalt 320 000 kr.

På detta konto har jag sedan haft några få aktier åt gången och vid lyckade försäljningar plockat ut överskottspengar och fört över till Avanza.

Mina första köp blev ett misslyckande. Jag försökte köpa Amasten stam och blev påkastad 18 st. Det blev delavslut på 18 aktier à 2,75 totalt 50 kr + 69 kr i courtage. Courtage på 140% av köpeskillingen känns inte som något man vill ha. Det var heller ingen idé att sälja dem eftersom större delen av köpeskillingen skulle gå i courtage. De andra köpen gick bra. 

I början av 2022 löste sig problemet med Amasten Stam när SBB gav ett uppköpserbjudande och jag kunde sälja utan courtage.


Insättning    Uttag Anm
2015 320 000
Apport av Prevas, köpt New Wave, 1000 Midsona, Amasten Pref
2016
24 000 Nyemission 500 Midsona, tagit ut överblivna kontanter
2017
168 000 Sålt Amasten Pref och Prevas
2018
128 300 Sålt New Wave, köpt Maha
2019 18 000
Nyemission 600 Midsona
2020
2 625
2021
125 465 Sålt Midsona, plockade ut likvid
2022
105 379
Amasten uppköpt, Sålt Maha, köpt SBB B
  Tabell 1. Insättningar och uttag.

Aktie Antal Köp Sälj Utdelning Vinst
Prevas 5 240 79 648 99 729 0 20 081
Amasten Pref 200 55 269 58 131 7 000 9 862
Amasten Stam 18 119 239 0 120
New Wave B 4 000 136 869 209 524 16 200 88 855
Midsona B 2 100 64 869 124 105 10 490 69 726
Maha 10 000 90 069 231 531 0 141 462
SBB B 10 000 129 697 (200 000) 3 300 73 603
Summa: 403 709

Tabell 2. Resultat. SBB B ej såld, redovisar aktuellt värde.

I år, 2022, har det gått fantastiskt! Jag har gjort ett sälj och ett köp och lyckats VÄLDIGT bra med tajmingen. Kontot började året med 10 000 Maha värda 11,10 kr/aktie. Jag sålde Maha för 23,16 kr/aktie i maj och satt med bara kontanter till september då jag köpte 10 000 SBB B för 12,97 kr/aktie. SBB har gått bra sedan köpet och dessutom delat ut en del.

I tabell 3 redovisas årets transaktioner. Jag hoppar över Amasten-budets småpengar

ISK 2022 Antal Kurs Belopp Saldo Värde Datum
IB:Maha 10 000 11,1
0 111 000 2022-01-01
Sålt Maha -10000
23,16
231 531 231 531 2022-05-18
Köpt SBB B 10 000 12,96 129 697 101 834 231 531 2022-09-20
Utdelningar
0,11*3 3 300 105 134

UB: SBB B 10 000 20 200 000 105 134 305 134 2022-12-13
Årets utveckling i kr194 134 2022-12-13
Årets utveckling i %


174,90 %
2022-12-13

 Tabell 3. Utveckling under 2022

Jag önskar att det kunde gå så här bra varje år. +174,9% är mycket bättre än index som under samma period gått -8,1% (OMX SX30GI).

Not 1: Större delen av mina pengar ligger i en KF.

Not 2: Inlägget skrevs medan börsen var öppen. Aktuella värden ut är ögonblicksbilder och kommer med största sannolikhet avvika från dagens stängningskurser.