fredag 2 februari 2018

Digitaliseringen i investerarens tjänst del 3: Estimering av produktionsdata för Enquests Krakenfält

Jag har tidigare skrivit hur produktionen vid oljebolaget Enquests nya källa Kraken kan estimeras genom att mäta tiden mellan lastning av oljan till oljetankers. Nu finns det officiella produktionsdata månadsvis t o m november 2017 och jag tänkte dels stämma av hur bra estimaten varit, dels uppskatta hur stor produktionen varit i december 2017 och januari 2018.

Produktionsdata anges månadsvis och jag har ingen aning om hur produktionen fördelats över månaden. I min beräkningsmodell har jag antagit att produktionen bara ändras vid månadsskiften och att inom varje månad så är det samma produktion varje dag.

Jag har också antagit att lagringsmöjligheten i Armada Kraken är 660 000 fat och att volymen lagrad olja inte kan överstiga denna volym. De tankerfartyg som används har en lastvolym på ca 850 000 fat. Tankerfartygens lastvolym har inte varit en begränsande faktor.

I den första modellen har jag antagit att lastningsvolymen har varit 500 000 fat per tillfälle. I modell 2, när jag utgått från produktionsdata så har det visat sig att lastningsvolymen varierat mellan 400 000 fat och 700 000 fat vid de lastningar som varit, med undantag av en lastning som avbröts efter två timmar pga antingen tekniska problem eller dåligt väder. Men vänta nu! tänker den snabbtänkte. Var inte volymen begränsad till 660 000 fat? Nja, lagringsvolymen är begränsad till 660 000 fat. Om lagret är fullt när tankern anländer så hinner det produceras mer olja under tiden lastningen pågår. Normalt tar en lastning en dag men vid ett tillfälle lastade de i tre dagar.

Baserat på de lastningsvolymer som indikeras av produktionsdata har jag vid estimeringen av produktionen i modell 2 räknat med i snitt 600 000 fat per last i december och januari.

Månad Kraken fat/dag
2017-06 1111
2017-07 5461
2017-08 6400
2017-09 9554
2017-10 14574
2017-11 21210
2017-12 Est 30000
2018-01 Est 45000
Tabell 1: Produktion


Offload start Offload complete Dagar Fartyg Modell 1 Fat/dag Tillgängliga fat Modell 2
2017-06-23


2017-09-10 2017-09-12 79 Navion Britannia 500000 6 329 515669 500000
2017-10-14 2017-10-15 34 Amundsen Spirit 500000 14 706 406251 400000
2017-11-20 2017-11-23 37 Navion Oceania 500000 13 514 727265 700000
2017-12-14 2017-12-14 24 Navion Britannia 0

0
2017-12-16 2017-12-18 2 Navion Oceania 500000 19 231
700000
2018-01-03 2018-01-04 18 Scott Spirit 500000 27 778
600000
2018-01-15 2018-01-16 12 Navion Britannia 500000 41 667
550000
2018-01-28 2018-01-29 13 Navion Oceania 500000 38 462
550000
 Tabell 2: Lastvolymer Modell 1 jämfört med Modell 2.

Produktion 2017

 

T o m november var produktion från Kraken 1,775 miljoner fat. Med en uppskattad produktion på 30 000 fat per dag under december blir förra årets produktion 2,7 miljoner fat, varav 1,9 miljoner fat 2017  tillfaller Enquest. 

Figur 1. Jämförelse mellan Modell 1(blå) och Modell 2 (röd)


Produktion och kassaflöde 2018


Jag vågar mig nu på att gissa vad Enquests kassaflöde blir för hela 2018.
Om vi antar att produktionen ökar till 50 000 fat under H1 så blir Enquests andel  ca 12 miljoner fat 2018 från Kraken. Produktionen från övriga tillgångar borde bidra med ytterligare 10-12 miljoner fat.  Enquest har hedgat försäljning av 4 miljoner fat till 59 $/fat under 2018. Jag räknar med att hedgingen avser övriga fält och räknar med att Krakenoljan säljs till marknadspris vilket är 0-5$ under Brent. Opex är 20-24 $/fat i snitt. Vid ett Brentoljepris på 70$ per fat blir kassaflödet från Kraken ca 45 $/fat. Det blir 540 miljoner dollar från Kraken plus ca 440 miljoner från resterande fält (40 $/fat * 11 miljoner fat) eller totalt 980 miljoner dollar i kassaflöde/EBITDA. Det kan jämföras med Enterprise Value, EV som är ca 2 600 miljoner dollar varav knappt 2000 miljoner dollar är skulder.

Vad kommer pengarna gå till? Siffrorna i detta stycke är mina uppskattningar - ta dem med en rejäl skopa salt! Räntebetalningar (200 miljoner?), betalning för de 25% av Magnus som köpts (60 miljoner 2018 + 25 miljoner 2019?), investeringar för att bibehålla/höja produktionen i de gamla fälten (200 miljoner?), köp av resterande 75% av Magnus? (180 miljoner 2018 + 75 miljoner 2019?), amorteringar på lån (340 miljoner dollar?)

Slutord


Efter några tuffa år ser framtiden ljus ut för Enquest förutsatt att oljepriset och dollarkursen inte sjunker för mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar