tisdag 13 februari 2018

Castellum - kvalitet i fastighetssektorn

Jag vill börja med att påpeka att jag äger aktier i Castellum på lång sikt. Det innebär att jag tycker att Castellum är ett bolag som är värt att äga, men även att mina åsikter kan vara färgade.

Spaning 1: They really got their shit together!

Igår läste jag Castellum årsredovisning för 2017 och jag blev imponerad. På framsidan står det "rätt positionerad portfölj i en stark marknad". Vad betyder det? Första halvan utvecklas i VD-ordet på sidan 8 där det står att de successivt viktat ner andelen butiker och viktat upp andelen lager- och logistikfastigheter. Det känns tryggt nu när en allt större andel av detaljhandeln flyttat till nätet.

När jag läser vidare så  ser jag att de har strategier och processer för alla delar, förvärv, försäljning, fastighetsutveckling i egen regi, finansiering, drift, förvaltning, renoveringar, vilka regioner och vilka fastighetstyper de ska investera i, ja hela spektret. De har också en konkret plan för hur de ska nå sina finansiella mål för tillväxt och utdelning. Castellum har varit väldigt framgångsrika och har höjt utdelningen varje år sedan de börsnoterades 1997.

Jag läste om hur de mäter och följer upp sin låga sjukfrånvaro och hur de arbetar med att miljöcertifiera sina fastigheter och minska sitt fossilberoende. Det säger mig att det här är ett bolag som kan sköta sin kärnverksamhet med vänsterhanden. För man börjar inte finslipa sådana detaljer förrän man har ordning på de grundläggande bitarna.

Jag gillar siffror och jag skulle kunna bryta ner målen i hyreshöjningar, värdetillväxt i fastighetsutvecklingen och sjunkande avkastningskrav i branschen, men jag väljer att inte blanda in siffror i detta blogginlägg.

Spaning 2: Lägre belåningsgrad än vanligt

Vänta, jag ångrar mig. En siffra bjuder jag på. 47%. Det är Castellums belåningsgrad och den ligger under bolagets mål. Det finns några möjliga anledningar till varför bolaget valt att sänka sin belåningsgrad. Kanske siktar de på ett lite större köp eller så tror de att priserna på fastighetsmarknaden har toppat för den här gången och vill ha marginaler ifall priserna skulle falla tillbaka något. Jag ser att de agerar försiktigt "i en stark marknad". Jag tror på det senare alternativet. Det känns tryggt att de håller igen när avkastningskraven sjunker till rekordlåga nivåer.

Kom ihåg att investeringar i aktier alltid innebär en risk och att du är ansvarig för dina investeringar. Gör alltid en egen analys innan du handlar i en aktie.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar