fredag 12 januari 2018

Att skugga Utmaningen 2017 - uppföljning

Det bästa på DI Börssnack är Utmaningen, där duktiga investerare varje månad väljer varsin aktie och resultatet redovisas månadsvis och sammanställs årsvis.
Jag har varit både imponerad och skeptisk till resultaten. När pålitliga aktörer rekommenderar aktier med tunn orderbok så blir det lätt så att aktien sticker innan man hinner köpa. Hur bra resultat får man i praktiken om man följer deras råd med riktiga pengar?

Jag beslutade mig för att testa. Planen var att varje månad köpa för 100 000 kr vardera i två av aktierna som rekommenderades och behålla dessa minst en månad. Jag gjorde mitt urval dels på grundval av de analyser som deltagarna presenterade, dels på deltagarnas track record. Ytterligare ett villkor var att aktien var såpass likvid att det gick att köpa för 100 000 kr utan att aktiekursen stack iväg för mycket.

Jag har inte varit jätteduktig i att följa min plan, men så här blev resultatet:


2017 Aktie Antal Investering Innehavstid, mån Resultat kr Resultat % Årsavkastning
Januari


Februari Semcon 2000 99099 1 18802 18,97 % 704,23 %

Swedol 4000 100899 7 27402 27,16 % 50,96 %
Mars BTS 1500 118974 2 -573 -0,48 % -2,86 %

Resurs Holding 2000 111599 10,5 19101 17,12 % 19,79 %

Kungsleden 2000+416 121119 10,5 26015 21,48 % 24,90 %

G5 Entertainment 600 95499 1 29202 30,58 % 2357,27 %
April Betsson 1300 100979 3,5 7225 7,15 % 26,74 %
Maj


Juni


Juli Lammhults 1500 108849 6,5 -33249 -30,55 % -48,98 %
Augusti


September


Oktober


November Amhult2 1000 66099 2,5 -4099 -6,20 % -26,46 %
December G5 Entertainment 400 97699 1,5 37501 38,38 % 1244,91 %
Totalt: 127327
30,84 %Investering är totala inköpskostnader inklusive courtage. Resultat är vinst inkl utdelning med avdrag för faktiskt courtage. Aktierna i fetstil är innehav jag ännu inte sålt. De har värderats till sista betalkurs 2018-01-12 plus utbetald utdelning. Kungsleden hade en nyemission där jag fick teckna 400 nya aktier med teckningsrätt och ytterligare 16 utan teckningsrätt.

Jag har haft en snittbindning av investeringskapital på 412 926 kr och en totalavkastning på 127 327 kr. Det ger en årsavkastning på 30,84% och skulle placera mig precis mitt i resultatfältet i tävlingen, mellan signaturerna Portnoy och Långsam. Stockholmsbörsen har avkastat +9,5% (SIXPRX) under 2017.

Portnoy är förresten en av grundarna av den utmärkta podden Kvalitetsaktiepodden.

Slutsats: Jag är mycket nöjd med resultatet av att ha följt tipsen i Utmaningen. Det har ökat avkastningen i mina portföljer märkbart trots investeringen motsvarat en relativt liten del av mitt kapital. Men det gäller att bilda sig en egen uppfattning - några få tips har varit rejäla minor. Med tanke på aktiernas stora svängningar och låga likviditet så lämpar sig de flesta tipsen bättre som kryddor än som bas i portföljen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar