söndag 14 januari 2018

Hemligheten bakom Utmaningens fantastiska resultat

Jag har flera gånger nämnt Utmaningen i mina blogginlägg. Anledningen är att jag är grymt imponerad till deltagarnas förmåga att år efter år lyckas med att inte bara slå index, utan utklassa det! De flesta förvaltare skulle vara nöjda om de lyckas slå index med några procentenheter varje år - de få fonförvaltare som lyckas med det höjs till skyarna som gudar - men här talar vi om överavkastning på 50 procentenheter per år över en period av 7 år! 

År Utmaningen Index Överavkastning
2017 59,0% 6,4% 52,6%
2016 83,6% 5,8% 77,8%
2015 99,2% 10,5% 88,7%
2014 65,8% 11,9% 53,9%
2013 75,1% 23,2% 51,9%
2012 63,5% 12,0% 51,5%
2011 16,7% -16,7% 33,4%

Ponera att man stoppat in 100 000 kr 2011 och sedan investerat lika mycket i varje aktie som valts i Utmaningen, sålt efter en månad och reinvesterat i respektive deltagares nästa månads aktie och sedan vid varje årsskifte börjat om. Om vi ignorerar courtage, skatt, spread och transaktionernas påverkan på aktiekursen så skulle man fått följande utveckling på kapitalet:

År Utmaningen Kapital Avkastning
2017 59,0% 3 221 205 3121,2%
2016 83,6% 2 025 915 1925,9%
2015 99,2% 1 103 440 1003,4%
2014 65,8% 553 936 453,9%
2013 75,1% 334 099 234,1%
2012 63,5% 190 805 90,8%
2011 16,7% 116 700 16,7%

Startkapital 100 000

Fantastiskt! Naturligtvis vill jag bli lika framgångsrik. I mitt huvud dyker två frågor upp:

 Hur gör de för att välja ut bolag som har så bra utveckling?
 Är det möjligt att få lika bra avkastning i praktiken?

I detta blogginlägg försöker jag besvara den första frågan.

Val av bolag

Här kan man göra den viktigaste lärdomen. Mycket av hemligheten ligger i reglerna för tävlingen och i det faktum att det är en tävling.

Det är en tävling. Eftersom det är en tävling så sållar de bort stora stabila bolag vars aktiekurser rör sig långsamt. Istället blir det mer fokus på små bolag med hög, eller mycket hög, tillväxt.

Regel 1. Bolagen måste vara lönsamma. Jag säger det igen: de får bara välja bolag som går med vinst! Det finns många snabbväxande bolag som ännu inte visar vinst. Det finns också många förhoppningsbolag som ännu knappt har någon omsättning. Genom att sålla bort dessa slipper man en stor mängd bottennapp. Man kan tycka att man även går miste om raketerna, men det gör man faktiskt inte. De bolag som lyckas blir valbara när de visar vinst. Den här regeln gör att det blir förhållandevis få bottennapp. Som Warren Buffett uttrycker det: "never lose money".

Regel 2. Det ska vara bolag som de rekommenderar  på lång sikt. Även detta är en framgångsfaktor. Det händer att deltagare väljer turn-arounds, dvs aktier som är i en svacka men där de tror/hoppas att en vändning är på gång som kan ge en kortsiktig uppvärdering. Oftast blir dessa val inga höjdare, de rör sig relativt lite under månaden och lika ofta ner som upp. Anledningen är att det är svårt att förutse en vändning och det kan ta lång tid innan den kommer. Man måste tajma rätt. För det krävs minst lika djupa kunskaper om bolaget och dess marknad som proffsen har. Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om aktier där jag lyckats få sådan information. Jag planerar att göra en uppföljning snart om hur det gick.

Regel 3. Nytt investeringsbeslut ska göras varje månad. Det här gör att valen hela tiden finjusteras. Aktier som tappat momentum och saknar trigger byts mot aktier med bättre förutsättningar på kort sikt. Investerar man med fiktiva pengar så är köp och sälj inget problem. Som verkliga investerare så ogillar vi att byta aktie eftersom det ger transaktionskostnader. Dels kostar det courtage, dels så kostar det spread. Är orderboken tunn i förhållande till transaktionsbeloppet så får vi ytterligare kostnader när vår transaktion driver kursen. Utmaningens aktier är ofta relativt små bolag med stor spread och tunn orderbok. Det här är ett stort problem när man försöker härma Utmaningen. Men det får bli ett eget blogginlägg.

Slutsats

Med ett sådant track record så är det tveklöst så att deltagarna är duktiga investerare och analytiker och att deras råd är sunda.
Det är också så att de principer som styr deltagarna i Utmaningen är framgångsfaktorer som man bör ta till sig i sitt investerande. De kan hjälpa dig att bli en bättre investerare och nå högre avkastning.

Vill du följa Utmaningen så finns diskussioner och val i DI Börssnack. Du kan löpande följa tävlingsbidragens kursutveckling här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar