tisdag 8 januari 2019

Enquest har det fortsatt kämpigt

Jag äger fortfarande aktier i Enquest. Jag sålde av ganska mycket innan nyemissionen och har drygt hälften så många aktier som förra våren.

Kraken

Tyvärr ser det fortfarande inte bra ut för Kraken. Produktionen ser ut att ha trillat under 30000 fat/dag i december baserat på större intervall mellan lastningar. Officiella siffrorna sträcker sig just nu till oktober och då var produktionen 31000 fat. Hoppas det ökar när DC4 kopplas in. Ursprungsprognosen var att Kraken skulle producera 50000 fat/dag. Enquests ägarandel av Kraken är 70,5% med 15% dedikerat till ränta+återbetalning av ett lån på 175 M$ som togs i höstas.

Alma

Alma ser inte heller särskilt bra ut. Produktionen steg till 5300 fat/dag efter bytet av sänkpumparna men har därefter sjunkit igen.

Magnus

Magnus, där de ökat ägarandelen från 25% till 100%, ser dock bra ut.

Finanser

Ekonomiskt så fortsätter Enquest ha det kämpigt att hinna med betalningarna. Höstens fall i oljepriset efter att Trump ljugit för Saudiarabien om sanktionerna mot Iran har inte hjälp direkt. Saudi skruvar nu åt kranarna igen och oljepriset är på väg att återhämta sig.

Första april 2019 minskar en kreditfacilitet med 175 M$. Första oktober ytterligare 100 M$. Räknar man med ett oljepris på 60 $/fat så är det tveksamt om kassaflödet kommer räcka till det om man beaktar återbetalningen av det nya lån som togs i höstas, produktionsdelningsavtalet för Magnus och de förbetalda oljeförsäljningar som gjorts i Malaysia. Bolaget har hyfsad med likvida medel, så pengarna kommer inte ta slut, men det finns risk för att lånekarusellen fortsätter med nya dyra lån som ersätter gamla dyra lån. Som det ser ut nu så kommer alltför stora delar av det kassaflöde som genereras gå till räntor och kreditkostnader.

Sammanfattningsvis så fortsätter Enquest vara beroende av ett högt oljepris.

Triggers

Oljepriset
DC4 i Krakenfältet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar